Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2010

Καλλιέργεια προσευχής - Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς


«Όταν καλλιεργούμε
την προσευχή,
χρειαζόμαστε οπωσδήποτε
τον σωματικό πόνο
που προξενεί η νηστεία,
η αγρυπνία και τα παρόμοια
»

Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς

Δεν υπάρχουν σχόλια: