Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2014

Μύρων έμπλεοι, των κηρυγμάτων,


Μύρων έμπλεοι, των κηρυγμάτων, 
οι πανίεροι, λόγοι σου, πάτερ, 
ευωδίαζον τας Πάτρας, Γερβάσιε,
 η αρετή δε του βίου σου άριστα, 
διπλούν προυξενεί σοι στέφανον εύαθλον, 
όθεν αίτησαι Χριστώ τω Θεώ δωρήσασθε, 
ειρήνην τοις πιστοίς και μέγα έλεος.


Ποίημα Μοναχού Συμεών Δοχειαρείτου

Δεν υπάρχουν σχόλια: