Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2016

Εὐχαριστίες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν στὴν Κυνηγετικὴ Ὁμοσπονδία Πελοποννήσου.


Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Πατρῶν εὐχαριστεῖ τὴν Κυνηγετικὴ Ὁμοσπονδία Πελοποννήσου, ποὺ προσέφερε 100 κιλὰ ἀγριογούρουνο, στὸ Συσσίτιο «Ἄρτος Ἀγάπης», προκειμένου νὰ ἑτοιμασθοῦν γεύματα γιὰ νὰ προσφερθοῦν στοὺς ἐμπεριστάτους ἀδελφούς μας.
Ὁ Θεὸς νὰ εὐλογῇ ὅλα τὰ μέλη τῆς Κυνηγετικῆς Ὁμοσπονδίας καὶ νὰ τοὺς χαρίζῃ ὑγεία καὶ κάθε εὐλογία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: