Τρίτη, 5 Ιουνίου 2018

Ἡ νηστεία - Άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος


 ''Ἡ νηστεία 
εἶναι ἀρχή, 
καί θεμέλιον 
κάθε πνευματικῆς ἐργασίας.''

Άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος

Δεν υπάρχουν σχόλια: