Σάββατο, 25 Σεπτεμβρίου 2021

Τα κενόδοξά λόγια - π. Γερμανός Σταυροβουνιώτης

Ποτέ σου μην ζηλέψεις, μην φθονήσεις, μην επιθυμήσεις δόξες, μην ποθήσεις αξιώματα. Πάντα να επιδιώκεις να ζεις στην αφάνεια. Σε συμφέρει, να μην σε ξέρει ο κόσμος, γιατί ο κόσμος είναι πλάνος. Με τα κενόδοξά του λόγια και τις μάταιες παρακινήσεις του, μας πλανά και βλάπτει πνευματικά.

Αρχιμανδρίτης Γερμανός Σταυροβουνιώτης

Δεν υπάρχουν σχόλια: