Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021

Ἐκλογές Ἀρχιερέων - ὑπό Ἀρχιμ. Βασιλείου Μπακογιάννη

Ἐκλογές Ἀρχιερέων

ὑπό Ἀρχιμ. Βασιλείου Μπακογιάννη

   Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος κάνοντας λόγο γιά τά προσόντα τοῦ  ὑποψηφίου Ποιμένος, δέν ἀρκεῖται στήν εὐλάβεια,  ἀλλά καί σέ κάτι ἄλλο: Στή σύνεση τοῦ ὑποψηφίου, νά μήν εἶναι δηλαδή ἀφελής, ἀγαθός. Γράφει:    «ν ἕνας ὑποψήφιος ἔχει μέν εὐλάβεια, ἀλλά δέν ἔχει σύνεση,  κρίνεται  ἀκατάλληλος! (...). Ὁ Ποιμένας πρέπει νά εἶναι νηφάλιος, καί διορατικός, καί τετραπέρατος, γιατί δέν ζεῖ μόνο γιά τόν ἑαυτόν του, ἀλλά καί γιά τό λαό»  (Περί Ἱερωσύνης Γ, 12. P.G. 48: 648, 652). 

Τί νά τόν κάνεις τόν ὁδηγό ἐνός λεωφορείου, πού ἔχει μέν εὐλάβεια,  ἀλλά, πελαγώνει καί δέν ξέρει ποῦ νά στρίψει τό τιμόνι;! Τί νά τόν κάνεις τόν χειροῦργο ἰατρό, πού εἶναι μέν εὐλαβής,  ἀλλά μπερδεύει τό χειρουργεῖο μέ τή νεκροψία;!

 Καί τί νά τήν κάνεις τήν  εὐλάβεια τοῦ Ποιμένα, ὅταν εἶναι ἀφελής, καί συνεχῶς πέφτει σέ γκάφες καί γίνεται περίγελως πάντων;!  Ὅταν μέ τίς ἐμμονές του, τίς ἀγκυλώσεις του, τίς ψυχώσεις του, τίς προκαταλήψεις τους, βασανίζει τό ποίμνιο, πού τρέχει κοντά νά βρεῖ γαλήνη στήν ψυχή του; Ὅταν γίνεται αἰτία, ἀπό τίς ἀδιακρισίες του,  νά  βλασφημεῖται τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ ἀπό τούς ἀπίστους καί λοιπούς; (Ρωμ.2: 24).   Καί μάλιστα σέ ἐποχή  ἀμφισβητήσεως τῶν πάντων;! 

Μέ τίς ἐκλογές Ἀρχιερέων ἡ Ἐκκλησία δίνει τίς ἐξετάσεις της ἐνώπιον Θεοῦ καί ἀνθρώπων.  Καί,  ὅμως, λέει καί πάλι  ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος (σχολιάζοντας τά τῆς ἐποχῆς του),  « οἱ Ἐπίσκοποι ἐνεργοῦν μέ τέτοιο τρόπο, λές καί  τό ποίμνιο εἶναι  ντουβάρια...!  Ἀκοῦς, λοιπόν, νά λένε:  Ἄς κάνουμε Ἐπίσκοπο τόν δεῖνα, γιατί κατάγεται ἀπό μεγάλο τζάκι. Ἄς κάνουμε τόν  δεῖνα, γιατί εἶναι πλούσιος, καί δέν θά ἀνάγκη ἀπό τά ἔσοδα τῆς Ἐκκλησίας γιά νά ζήσει  Ἄς κάνουμε τόν δεῖνα, πού μόλις γύρισε ἀπό τή σχισματική Ἐκκλησία. Ὁ ἕνας προτιμᾶ τό φίλο του, ὁ ἄλλος τόν συγγενῆ του, ὁ ἄλλος τόν κόλακα! Κανένα δέν δίδει σημασία στόν κατάλληλο!»  (Λόγος Γ, περί Ἱερωσύνης, 15  P.G. 48, 652).

Ὀδυνηρό! Καμία κίνηση γιά νά ἐκλέξουν τόν κατάλληλο! Καμμία...!  Ὄχι, ἐπειδή δέν μποροῦσαν, ἀλλά, γιατί δέν ἤθελαν!  Ἄν ἤθελαν,  θά τό ἔκαναν! Μέ ἀποτέλεσμα «οἱ  ἄνθρωποι τῆς Ἐκκλησίας νά  καταστρέφουν τήν Ἐκκλησία πολύ χειρότερα ἀπό ὅτι θά τήν κατέστρεφαν οἱ ἐχθροί της!»( Αὐτόθι).

Καί γιατί δέν ἤθελαν νά ἐκλέξουν τούς κατάλληλους;  Δέν ἀγαποῦσαν, δέν πονοῦσαν τήν Ἐκκλησία, πού ὑπηρετοῦσαν! Ἀγαποῦσαν τά  προσωπικά τους συμφέροντα,   καί αὐτά  προωθοῦσαν μέσῳ τῆς Ἐκκλησίας, (ἱεροσυλία...!),  καί   καμάρωναν γιά τήν ἐπιτυχία τους...! Μπορεῖ τό στόμα τους νά ἔλεγε «ἐκλέξαμε τόν κατάλληλο, δόξα Σοι ὁ Θεός!», ὅμως ἡ συνείδηση τί ἔλεγε;! 

Ἀλήθεια, γιατί οἱ ἐπιχειρηματίες δέν προσλαμβάνουν τόν ὁποιονδήποτε στήν ἐπιχείρησή τους; Ὅποια ἐπιχείρηση  καί ἄν ἔχουν; Γιατί κοσκινίζουν τούς ὑποψηφίους; Γιατί ψάχνουν, ἀναζητοῦν τόν καλύτερο;  Γιατί δέν  βάζουν οὔτε τό παιδί τους σέ καίρια θέση, ἄν  τό κρίνουν, ὅτι ὑστερεῖ σέ κάτι;!  Γιατί;  Ἀγαποῦν τήν ἐπιχείρησή τους!  Τήν πονᾶνε!  Καί θέλουν νά στέκεται στό ὕψος της, ἀλλά, καί νά ἔχει μέλλον...!  Καί ἡ ἐπιχείριση τούς ἀνήκει, εἶναι ἰδιοκτησία τους, ἄρα ἔχουν κάθε δικαίωμα νά κάνουν, ὅ,τι θέλουν, ἀκόμα καί νά τήν κλείσουν...!

 Ὅμως, ἡ Ἐκκλησία ἀνήκει στό  Χριστό,  πού τήν ἀπέκτησε μέ τό Αἷμα Του. Καί  οἱ ἔχοντες   ἐξουσία εἶναι ἁπλῶς διαχειριστές αὐτῆς τῆς ξένης περιουσίας,   καί, θέλοντας καί μή,     θά κληθοῦν  νά αἰτιολογήσουν τίς ἐπιλογές  τους, ἀλλά ἐδῶ ὁ   Δικαστής «οὐ μυκτηρίζεται» (Γαλ. 6:7), οὐ κολακεύεται, οὐ δωροδοκεῖται,  αὐτός  κρατάει τή ράβδο......

18 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...Δυστυχώς π. Βασίλειε αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν πρόκειται να αλλάξει.
Έχω γνωρίσει σπουδαίους ιερομονάχους, με σύνεση, με σκέψη, με έργο, αλλά επειδή είναι κύριοι και αξιοπρεπείς, δεν παρακαλούνε κανέναν, και μένουν στην άκρη προς μεγάλη ζημία της Εκκλησίας
Συνταξιούχος Θεολόγος

Ανώνυμος είπε...

Όποιος έχει το μαχαίρι 🗡️🗡️🗡️ τρώει το καρπούζι 🍉🍉🍉....

Ανώνυμος είπε...

Θες να γίνεις επίσκοπος; Πρέπει να έχει δυνατό δόντι. Ο Ιερώνυμος ο Α έψαξε και βρήκε κληρικούς που εργαζόντουσαν αλλά δεν προσπαθούσαν κα γίνουν δεσποτάδες. Σήμερα θα πρέπει να αναρριχηθείς στα συνοδικά γραφεία για να μπορέσεις να βρεις ψήφους με πρόταση του αρχιεπισκόπου ή κάποιου κομματάρχη δεσπότη. Οι καιροί άλλαξαν. Θα βρουν και στις εκλογές αυτές όμοιους τους να κάνουν και όχι εργάτες του Ευαγγελίου που προσφέρουν ταπεινά την υπηρεσία τους. Συμπέρασμα «μια από τα ίδια» για να διαιωνίζεται το κακό.

Ανώνυμος είπε...

Όποιος κάνει κολοτουμπες στον "μεγάλο". εκείνος εκλέγει ή εκλέγεται...!!!

Ανώνυμος είπε...

Τι μικρόβιο καί αυτό πού φωλιάζει σχεδόν σε όλους τούς Αρχιμανδρίτες.....αυτό τής επισκοποίησης!!! Μαραζώνει τις καρδιές τους καί δεν χαίρονται την ιερωσύνη τους,η οποία είναι γλυκύτερη "παπαδική"....

Ανώνυμος είπε...

Δεν ψάχνουν π. Βασίλειε τούς σοφούς , σταθερούς καί πιστούς... αλλά τούς σαλευομένους ως κάλαμος υπό τού "ανέμου"...

Ανώνυμος είπε...

Το Άγιο Πνεύμα έχει άραγε λόγο;
Το καλύτερο σύστημα η κλήρωση όπως έγινε με τον Ματθία.

Ανώνυμος είπε...

ΤΗΝ ΚΡΊΣΗ ΩΣ ΑΡΧΙΕΡΈΑΣ, ΕΝΏΠΙΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΎ, ΑΝ ΣΚΕΦΤΌΜΑΣΤΑΝ ΘΑ ΦΕΎΓΑΜΕ ΜΑΚΡΙΆ....

Ανώνυμος είπε...ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ 27 Σεπτεμβρίου 2021 - 3:45 μ.μ.

ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΟ ΚΑΙ ΘΛΙΒΕΡΟ

Ανώνυμος είπε...

Αυτά θα ήταν το τέλειο αλλά στην ζωή αυτή υπάρχουν οι συμβιβασμοί. Άλλα τα μέτρα και τα σταθμά των Ιεραρχών. Αν και νομίζω ότι αυτά συμβαίναν και στις εποχές των Πατέρων.

Ανώνυμος είπε...

Δυστυχώς ΔΕΝ υπάρχει άλλη παράμετρος στην εκλογή Επισκόπων παρά μόνο η ισορροπία στην ... Ιεραρχία! Τι σημαίνει αυτό; Κοιτάξτε τι συνέβη τους μήνες της πανδημίας και θα καταλάβετε. Κοιτάξτε τι συνέβη με τη θέση του ιεροκήρυκα στη Μητρόπολη των Αθηνών ... Τόσα χρόνια έβγαινε κάποιος και διάβαζε ένα κείμενο που μάλλον και ο ίδιος δεν καταλάβαινε τι έλεγε ... ΄Εφυγε αφού έκανε ένα ακόμη βήμα για την Επισκοποποίησή του ... Κρίμα! Ο πόλεμος κατά του κατανοητού από τους πιστούς κηρύγματος εδώ και πενήντα περίπου χρόνια έχει αποτελέσματα... Αρκεί να λες κάποια μεγάλα και ηχηρά λόγια για ... αποστολοπαράδοτοπνευματέμφοροπαναγιοφιλοκλπ κλπ κλπ και είσαι εντάξει ... Πέρασες ... Με θεολογικοφανείς μπούρδες που τις πλασάρουν ως αληθή βαθειά θεολογία ... Υπάρχουν ΣΉΜΕΡΑ ΑΓΙΟΙ κληρικοί Ιεροκήρυκες κατανοητοί από τους πιστούς που μιλούν από το περίσσευμα της αγιασμένης καρδιάς τους ΑΛΛΑ ... είναι ΠΟΛΥ πιθανόν να τους πετάξουν τη ρετσινιά του ... οργανωσιακού και να μπουν στο περιθώριο εν ριπή οφθαλμού ... ΔΕΝ τους νοιάζει η μόρφωση και η καλλιέργεια των πιστών ... Ούτε και από τον πρώτο άμβωνα της χώρας, που ενισχύεται από το μεγάφωνο της τηλεόρασης και μπαίνει σε σπίτια και νοσοκομεία κλπ κλπ Και οι πολιτικοί γάμοι ξεπέρασαν ΠΡΟ αρκετού καιρού τους Θρησκευτικούς ...

ΓΙΑΤΙ Ο ΜΑΚΑΡΙΟΤΑΤΟΣ ΟΤΑΝ ΉΤΑΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΗΒΩΝ ΕΛΕΓΕ ΝΑ ΑΛΛΆΞΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΔΕΝ ΤΟ ΑΛΛΑΞΕ;

ΤΟΙΟΥΤΟΥ ΑΧΘΟΥΣ ΤΕΛΟΣ ΜΗ ΠΡΟΣΔΟΚΑ ...

Στις επικείμενες εκλογές Αρχιερέων προσέξτε και συγκρίνετε αυτούς που θα εκλεγούν και βγάλτε το συμπέρασμά σας ΑΝ ΑΥΤΟΊ ΗΤΑΝ ΟΙ ΑΓΙΟΤΕΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ από όλους τους κληρικούς που έχει η Εκκλησία της Ελλάδος. Και έχει ΠΟΛΛΟΥΣ ΜΑ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΟΥΣ αγίους κληρικούς ...

Ο π. Γερβάσιος Ραπτόπουλος των φυλακισμένων ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ δεν έγινε ...
Αντίθετα ο μητροπολίτης του ... γνωστού περιοδικού κάνει τουρισμό ως στέλεχος της Εκκλησιαστικής Διοίκησης ...

ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΔΕΝ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΩΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ αλλά οι διαχειριζόμενοι και οι χειραγωγούμενοι ... Και αυτό οφείλεται στους Επισκόπους - Μητροπολίτες ...

Ανώνυμος είπε...

Οι αρχιερείς ήταν πάντα υποτελείς της εξουσίας. Τα λέει αυτά που γράφει ο π. Βασίλειος ο ιερός Χρυσόστομος ο οποίος υπήρξε άξς άξιος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως ας μην ξεχνάμε πως έγινε από επιλογή του Αυτοκράτορα. Το έβγαλε μετά από καιρό από τον θρόνο το Παλάτι. Ο Μ. Βασίλειος έκανε τον φίλο του τον Γρηγόριο τον θεολόγο επίσκοπο που παραπονέθηκε ότι η επισκοπή του δεν του άξιζε γιατί ήταν μικρή. Τον Χρυσόστομο Παπαδόπουλο το παλάτι, τον Χρύσανθο Φιλιππίδη η Κυβέρνηση. Μετά την μεταπολίτευση ο Σεραφείμ για να έχει πλειοψηφία πέταξε με συντακτικές πράξεις Μητροπολίτες και στην θέση τους έβαλε ψηφοφόρους του. Το ίδιο έκαναν εκλέγοντας δικούς τους ο Χριστόδουλος και ο Ιερώνυμος τώρα. Μην λέμε ψέματα οι νέοι επίσκοποι έχουν ράψει τις στολές τους έχουν λάβει το ΟΚ του Ιερωνύμου. Θυμάμαι κάποιον που κατά την ώρα της χειροτονίας του είπε στον Χριστόδουλο μπροστά σας είναι ένας νέος πρίγκιπας της Εκκλησία. θα παραφράσω και θα κλείσω κάνε με Μητροπολίτη και άσε με στον λόγκο. Το όνειρο του 80% των αγάμων είναι να καθίσουνε στον θρόνο με τους υποτελείς κάτω τους να τους προσκυνούν σαν να είναι η Ελισάβετ.

Ανώνυμος είπε...

Επιστολές αποστέλλονται και
τα τηλέφωνα φλέγονται.
Σύννεφο πάει το τάξιμο
καί τα αρνιά για σφάξιμο.
Οι ράφτρες σάκους ράβουνε
Καί τα γαλόνια λάμπουνε.
Καί αν άσπρος έβγει ο καπνός
τότε γίνεται χαμός.
Κι αν είναι μαυρισμένος
γελά ο κάθε πικραμένος.


Ανώνυμος είπε...

Ας γίνει προσευχή στις επικείμενες αρχιερατικές εκλογές το Πνεύμα το Άγιο να ανατρέψει τους σχεδιασμούς των ισχυρών και να αναδείξει τους άξιους.

Unknown είπε...

Το Αγιο Πνεύμα εκλεγεί Επισκόπους δια της Εκκλησίας Του και πρέπει να πληρούν τα γραφόμενα στην προς Τίτο επιστολή του Αποστόλου Παύλου.Όλα τ αλλά είναι εκ του πονηρου

Ανώνυμος είπε...

Σε κάποιο σάιτ ανέγνωσα ,ότι ήδη το Άγιο Πνεύμα απεφάνθη για τίς μητροπόλεις Κιλκισίου καί Θήρας!!!

Ανώνυμος είπε...

Κάπου χωλαίνει η όλη διαδικασία εκλογής επισκόπων. Κάτι πρέπει να αλλάξει.

Ανώνυμος είπε...

Μέχρι το 1970 οι αρχιμανδρίτες ήσαν λίγοι. Μπορεί να υπήρχε μητρόπολη που να μην είχε κανένα. Περί το 80 υπήρξε πληθωρισμός. Πολλοί άγαμοι που εισήλθαν στην Εκκλησία όχι στα μοναστήρια αλλά στα διαμερίσματα. Αμέσως έγιναν προϊστάμενοι μεγάλων ενοριών και οι προσδοκίες για επισκοπική θέση αυξήθηκαν. Έτσι σήμερα γέμισε η εκκλησία όχι μόνο της Ελλάδας από υποψήφιους δελφίνους που τρέχουν στο ωμοφόριο ισχυρού δεσπότη μήπως και φορέσουν το εγκόλπιο. Αυτή η πανδημία συμβαίνει παντού στην Ρωσία χιλιάδες εγκολπιοφόροι, στην Κωνσταντινούπολη δεν υπάρχει σύνοδος που να μην κάνει δύο και περισσότερους εγκοπλιοφόρους. Αυτό είναι μια πανδημία χειρότερη από τον κορωνοϊο και πρέπει να βρουν κάποιο φάρμακο.
Μήπως να γυρίσουν οι άγαμοι στα μοναστήρια;
Μήπως οι άγαμοι αν δεν πατήσουν τα 55 να μην τους κάνουν αρχιμανδρίτες;
Κάτι πρέπει να γίνει.
π. Νεόφυτος
Ιερομόναχος Μοναστηριού που δεν είναι γραμμένος στον κατάλογο γιατί του αρέσει η ιερωσύνη