Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2021

"Το Διαδίκτυο των Δασών" - Άγγελος Αντωνέλλης

"Το Διαδίκτυο των Δασών"

Άγγελος Αντωνέλλης

Φίλοι Επισκέπτες,

 Τα  Δένδρα των  Δασικών   Οικοσυστημάτων  του  πλανήτη  μας,  εθεωρούντο  ως   απομονωμένα και ανεξάρτητα μεταξύ  τους, ανταγωνιζόμενα το ένα το άλλο,  για το  νερό, το  ηλιακό  φως και  τα ανόργανα  θρεπτικά συστατικά   του εδάφους.

Έτσι,  οι  νικητές  εξ΄ αυτών,  θα  είχαν  τη  δυνατότητα  να  αναπτύσσονται  με  μεγαλύτερους  ρυθμούς  με  αποτέλεσμα  να   σκιάζουν  τους   ηττημένους   των,  και  τελικά  να  τους  εκτοπίζουν.

Ωστόσο  από  σχετικές  ερευνητικές εργασίες των τελευταίων 2-3 δεκαετιών, έχει  προκύψει ένα σημαντικό σύνολο   επιστημονικών   στοιχείων   που   αναιρούν  εκ  βάθρων, αυτή την θεώρηση.

Συγκεκριμένα  διαπιστώθηκε ότι, στο υπέδαφος των Δασικών Οικοσυστημάτων,  οι  ρίζες των  δένδρων  τους συνδέονται   με   συμβιωτικούς   με   αυτά   μύκητες.

Γενικά δε το  92% των φυτικών ειδών αλληλεπιδρούν  έτσι, με   μύκητες.  

Από  αυτή  τη συμβίωση  σχηματίζονται  τα  μυκόρριζα. (Μύκητας-Ρίζα).

Ο  κάθε  μύκητας με  τις  συνεχείς  διαδοχικές διαιρέσεις  του, σχηματίζει ένα εκτεταμένο Δίκτυο, το Μηκύλιο, από αμέτρητες  λεπτές   νηματοειδείς  διακλαδώσεις του υφές, και  έτσι  αυτό, επεκτείνεται κατά πολύ πέρα  από  το ριζικό σύστημα του κάθε δένδρου.

Ένας  δε  Μύκηταςμε το   μηκύλιο του,   στα ‘’μπλέ‘’ όρη  στο Oregon  της Αμερικής,  θεωρείται  ο μεγαλύτερος  οργανισμός του κόσμου, αφού καταλαμβάνει  έκταση  10 τετραγωνικών  χιλιομέτρων!!!

Έτσι και στο υπέδαφος των Δασικών μας  Οικοσυστημάτων,   χάρις   στους    συμβιωτικούς  με  τις   ρίζες  των  δένδρων, Μύκητες,   υπάρχει   και   λειτουργεί   ένα Δασικό  Eυρύ    Διαδίκτυο, (Wood -Wide–Web)  που   είναι   τόσο  πολύ  πυκνό   ώστε,   σε   ένα  μόνο  βήμα  μαςνα αντιστοιχούν  διακλαδώσεις    του,   συνολικού   μήκους, εκατοντάδων   χιλιομέτρων


Μυκήλιο: Διαδίκτυο Μυκητιακών Ινών Ευρωπ. Οξιά    Νορβηγικό Έλατο

Μέσω  αυτού του  Μυκορριζικού υπόγειου Διαδικτύου :

1) οι Μύκητες, μπορούν  να  προμηθεύονται  από  τα  Δασικά  δένδρα, τα προϊόντα της φωτοσύνθεσής τους, πχ. τα  σάκχαρα,  ενώ  παράλληλα  αυτοί,   τροφοδοτούν   τα  δένδρα, με ανόργανα θρεπτικά συστατικά, που   προκύπτουν από την αποικοδομητική τους  δραστηριότητα.

Ειδικότερα, για  τα νεαρά δενδρύλλια, σε μια  βαθιά  σκιασμένη  Δασική περιοχή, το  Δίκτυο  αυτό, αποτελεί κυριολεκτικά μια  σανίδα σωτηρίας. Έτσι   αυτά,  ελλείψει  ηλιακού  φωτός, επιβιώνουν,  χάρις  στη  φωτοσύνθεση,   γειτονικού  τους  Μητρικού  δένδρου, που  αλληγορικά  λέγεται  ότι έτσι αυτό,  ‘’θηλάζει’’τα  νεαρά δενδρύλλια του, ΄΄με το μητρικό του γάλα΄΄, τη διαλυμένη στο νερό  γλυκόζη  του....!!!


2) μεταφέρονται σηματοδοτικά μόριααπό τα δένδρα που έχουν μολυνθεί από παθογόνους μικροοργανισμούς, που  πληροφορούν  σχετικά, τα  γειτονικά τους  υγιή   δένδραώστε αυτά, έγκαιρα  να   ενεργοποιούν  τους  δικούς  τους   αμυντικούς  μηχανισμούς.!!! Αυτά  δε  τα ίδια  Δασικά  δένδρα, πχ Πεύκα, Φτελιέςόταν  δέχονται  επίθεση από κάμπιες, που τρώνε τα φύλλα  τους, ανιχνεύουν το  σάλιο  της  κάμπιαςκαι  απελευθερώνουν φερορμόνες που προσελκύουν  παρασιτικές   σφήκες. Οι  σφήκες  γεννούν  τα  αυγά  τους  μέσα   στις  κάμπιες,  και  οι   προνύμφες   της   σφήκας  τρώνε  τις   κάμπιες  από    μέσα  προς   τα  έξω. 

‘’Πολύ   δυσάρεστο  για  τις  κάμπιες’’, αλλά και, ‘’Πολύ  έξυπνο από τα  δένδρα!!! ‘’ λέει,  ο ερευνητής  Wohlleben,  

3) τα μεγαλύτερα και  ηλικιακά γηραιότερα  δένδρα –τα  Μητρικά Δένδρα, έχουν το περισσότερο εκτεταμμένο  υπόγειο  Δίκτυο  συνδέοντας έτσι,  πολύ περισσότερα  δένδρα,  ίδιου είδους ή και  διαφορετικών ειδών.

Φίλοι επισκέπτες,

Η  ανεξέλεγκτη στο παρελθόν  υλοτόμηση ιδιαίτερα, των  μεγάλων Μητρικών Δένδρων, των Δασικών   οικοσυστημάτων, σε συνδυασμό και με την  επακόλουθη   αντικατάστασή τους, μόνο, με  ομοειδή (εμπορικής αξίας) Δασικά είδη, προκαλεί τη μείωση της  Βιοποικιλότητάς τους, και έτσι, και τη μείωση   διαχρονικά   της   σταθερότητάς   τους.

Στο παρατιθέμενο διάγραμμα 1, απεικονίζονται οι υπόγειες διασυνδέσεις μεταξύ των δένδρων ενός δασικού οικοσυστήματος. Οι σκούροι και μεγαλύτεροι  κύκλοι αντιπροσωπεύουν τα Μητρικά Δένδρα. Από   καθένα από αυτά, φαίνεται  και  το  πλήθος των νεότερων δένδρων με τα οποία αυτό επικοινωνεί.

 Στο διάγραμμα 2 μετά από την επιλεκτική αφαίρεση  μόνο μητρικών δένδρων, μειώθηκαν κατά 47% οι διασυνδέσεις τους, επομένως  και η μητρική υποστήριξη των νεότερων, με αρνητικές έτσι επιπτώσεις στην ανάπτυξη  και  επιβίωση  των.


Διάγραμμα 1. Μυκο-ρριζικό  υπόγειο  Διαδίκτυο              Διάγραμμα.2  Μείωση κατά 47% των διασυνδέσεων, μετά την αφαίρεση μητρικών δένδρων.

Έτσι και η   διακεκριμένη  Πανεπιστημιακή  Δασολόγος  καθηγήτρια Simard video, είχε  διαπιστώσει  ότι,  όταν τα  μεγαλύτερα  και  γηραιότερα   δένδρα,  αυτά  που  έχουν  και τη  μεγαλύτερη παραγωγικότητα, αλλά  και  ένα  πολύ   εκτεταμένο  υπόγειο  Διαδίκτυο επικοινωνίας,  σε σχέση  με τα νεότερά τους, υλοτομούνται, τότε το ποσοστό  επιβίωσης των νεότερων δένδρων,  μειώνεται  δραστικά.  

Ειδικότερα, ένα  ποσοστό 10%  των  νεοφυτευμένων  Ελάτων  Douglas, δεν  ευδοκιμούσαν   κάθε   φορά   που   αυτά   δεν   γειτόνευαν   με  τη   Λεύκη,   ή,  τη   Σημύδα .

Με την υλοτόμηση  των  μεγάλων  Μητρικών  δένδρων,  θεωρούσαν ότι, τα  νεοφυτευμένα   δένδρα,  θα  είχαν  και   μεγαλύτερη   παραγωγικότητα .

Ωστόσο, παρά  το ότι αυτά, είχαν ευρύτερο χώρο, περισσότερο φως, άφθονο νερό, αυτά δεν  ευδοκιμούσαν  ικανοποιητικά, όπως  τα  αντίστοιχα  τους, των  πυκνών   Φυσικών  Οικοσυστημάτων.

Γιατί;;; Η απάντηση είχε σχέση με το υπέδαφος:

Είχε διαταραχθεί, το Υπόγειο Δασικό  Μυκορριζικό  Διαδίκτυο,

της   Συνεργασίας   και  της  Αλληλεγγύης  των !!!


Φίλοι Επισκέπτες,

Ο Μέγας Βασίλειος, στην Εξαήμερό του, εύχεται για όλους μας,

‘’Ο δε τα πάντα πληρώσας της εαυτού κτίσεως και εν πάσιν ημίν των οικείων θαυμάτων εναργή τα υπομνήματα  καταλιπών, πληρούτω υμών τας καρδίας πάσης ευφροσύνης πνευματικής εν Χριστώ Ιησού τω Κυρίω ημών, ω η  Δόξα  και  το  Κράτος  εις  τους  αιώνας των  αιώνων,  αμήν.’’

O δε  Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς επικαίρως, παραμονές Χριστουγέννων, μας  γράφει:

 ‘’όλοι οι  πεινώντες  και  διψώντες τον  Θεόν και  την  Δικαιοσύνην  Αυτού,  μέσα  εις   την  άπειρον χαρά των,  χαιρετίζουν  όλα  τα  όντα  και  όλην  την  κτίσιν  με  τον   χριστουγεννιάτικον  χαιρετισμόν: Χριστός εγεννήθη!, ενώ  από τα χριστονοσταλγικά βάθη των όντων και της  κτίσεως αντηχεί συγκινητική η απάντησις: Αληθώς  εγεννήθη! ''

Video

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Ένα από τα πιο εκπληκτικά ευρήματα στη Δασολογία, αν όχι σε όλη τη Βιολογία. Για άλλη μια φορά βλέπουμε πώς, αντί για συνεχή ανταγωνισμό, η φύση ευνοεί ακόμη περισσότερο τη συνεργασία.