Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022

Φοβάσαι τόσο τα έσχατα ;

Δεν πα’ να μας εγκαταλείψουν όλοι και συγγενείς και φίλοι και γνωστοί; 
Δεν πα’ να μας πάρουν την θέση που έχουμε; 
Δεν πα’ να μας πάρουν τα αγαθά και τα υπάρχοντα όλα; 
Δεν πα’ να μας βρίζουν και να μας κατηγορούν όλοι; 
Δεν πα’ να ’χουν όλοι τα προσωπικά δεδομένα μας; 
Και τι έγινε; 
Εδώ τα ’χει ο Θεούλης. 
Δεν ειν’ τίποτα αυτό. 
Το χειρότερο είναι να μας εγκαταλείψει η Χάρις του Θεού
                                                     
+ π. Ανανίας Κουστένης
 
Σχόλιο π. Εφραίμ Τριανταφυλλόπουλου
Αὐτὸ σημαίνει ὑγεία πνευματική, ἂν κατάλαβες. Ἀλλιῶς κάτσε καὶ μέτρα συνωμοσίες, τσιπάκια, ξετσιπάκια καὶ ἀριθμοὺς ἀντιχρίστου. 
 
Πηγή: fb

4 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Έτσι είναι τα ξετσιπάκια θα φοβόμαστε; θα έρθουν και αυτά η τεχνολογία προχωράει στις παλιές ταυτότητες θα μείνουμε,πώς μας αρέσουν τα κινητά .. αύριο θα είναι απαρχαιωμένα !!

Ανώνυμος είπε...

Μην ερμηνεύετε τα λόγια του γέροντα κατά το δοκούν....

Ανώνυμος είπε...

Για τους "αριθμούς αντιχρίστου" πρέπει να είμαστε πιό συμμαζεμένοι, διότι δέν τούς αναφέρει τυχαίο πρόσωπο αλλά ο Ευαγγελιστής Ιωάννης.

Ανώνυμος είπε...

« καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ ὄρους τῶν ἐλαιῶν προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ κατ᾿ ἰδίαν λέγοντες· εἰπὲ ἡμῖν πότε ταῦτα ἔσται, καὶ τί τὸ σημεῖον τῆς σῆς παρουσίας καὶ τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος; καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ....
... ἐγερθήσονται γὰρ ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται καὶ δώσουσι σημεῖα μεγάλα καὶ τέρατα, ὥστε πλανῆσαι, εἰ δυνατόν, καὶ τοὺς ἐκλεκτούς.»
(Ματθ. κδ΄3-24).

Στά ἀνωτέρω τόσο ἀποκαλυπτικά καί τόσο διευκρινιστικά λόγια τοῦ Κυρίου μας περί τῶν ἐσχάτων, ἀποτυπώνεται καί καταγράφεται ἐμφανέστατα μιά φροντίδα καί μιά μέριμνα πρός τούς Μαθητές Του καί κατ’ἐπέκταση διαχρονικά πρός ὅλους τούς πιστούς Του, μή τυχόν καί πλανηθοῦν.
Ὁ λόγος Του εἶναι λίαν ἀφυπνιστικός καί ἀρκούντως προειδοποιητικός σχετικά μέ τίς προσπάθειες ἐκ μέρους τῶν ψευδόχριστων καί ψευδοπροφητῶν προκειμένου πλανήσουν «εἰ δυνατόν, καὶ τοὺς ἐκλεκτούς».
Ἡ προκύπτουσα λοιπόν καλή ἀνησυχία καί ὁ φόβος ὡς μιά ἤπια προσοχή ἐκ μέρους τῶν πιστῶν γιά τά ἔσχατα, ἔχει σαφέστατα ὑπόβαθρο τά ἴδια τά λόγια τοῦ Κυρίου μας.
Ἄλλωστε δέν θά μπορούσαμε ποτέ νά παραβλέψουμε τό «βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ» τήν στιγμή πού ρητά μᾶς διαβεβαιώνει, ὅτι θά γίνει προσπάθεια νά πλανηθοῦν ἄν εἶναι δυνατόν καί οἱ ἐκλεκτοί (δηλαδή οἱ ἅγιοι).
Ἄν ὁ σοφός παροιμιαστής Σολομών ἀναρωτιέται: «εἰ ὁ μὲν δίκαιος μόλις σώζεται, ὁ ἀσεβὴς καὶ ἁμαρτωλὸς ποὺ φανεῖται; (Παρ. ια΄31) τότε, κάνοντας μιά μικρή παράφραση, γίνεται ἀπόλυτα ἐμφανές τό λίαν ἀνησυχητικό περί τῶν ἐσχάτων χρόνων: «ἄν ὁ ἐκλεκτός μόλις καί μετά βίας δέν θά πλανηθεῖ, ἐγώ ὁ ἁμαρτωλός καί ὀλιγόπιστος τί θά ἀπογίνω;».
Ὡς ἐκ τούτου τό «βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ» ἔχει τή δύναμη νά μᾶς θωρακίσει καί νά μᾶς κρατήσει στήν ὀρθή Πίστη.
Ἔχει τή δραστικότητα πού ἀπαιτεῖται γιά νά μᾶς ἀποσπάσει καί νά μᾶς ἐλευθερώσει ἀπό τά σημεῖα καί τέρατα τῶν ἐσχάτων χρόνων.
Ἐν ὀλίγοις, τό «βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ», ὡς μέτρον ἄριστον πνευματικῆς ἐγρήγορσης καί ὡς κανών τέλειος πνευματικῆς καθοδήγησης ἔναντι κάθε μορφῆς πλάνης, συμβάλλει καί χαρίζει τήν ὄντως πνευματική ὑγεία, πάνυ ἀπαραίτητη γιά τήν ἐν Χριστῶ ζωή καί προκοπή μας.
Θεόδωρος Σ.