Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΙΑΟΥΛΗ 68 ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ «Ο ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΣ» ΘΑ ΤΕΛΕΣΘΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΙΤΩΝΟΣ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΙΑΟΥΛΗ 68  ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

«Ο ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΣ» ΘΑ ΤΕΛΕΣΘΗ  ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 28-9-2022 ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΙΤΩΝΟΣ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ

Στὴν μεγάλη πό­λι τῆς Κα­νάν­γκας τοῦ Κον­γκὸ με­τέ­βη τόν Ἰούλιο τοῦ 1973 ὁ ἀ­εί­μνη­στος φλο­γε­ρός Ἱ­ε­ρα­πό­στο­λος π.Χα­ρί­των Πνευ­μα­τι­κά­κις, γιά νά συ­νε­χί­ση τό ἔρ­γο τοῦ φί­λου του π.Χρυ­σο­στό­μου Πα­πα­σα­ραν­τό­που­λου, ὁ ὁ­ποῖ­ος ἐ­κοι­μή­θη στίς 29-12-1972.

Λίγους μῆνες μετά ἀκολούθησε ἡ ἀ­γω­νί­στρια ἀ­δελ­φή Ὄλ­γα Πα­πα­σα­ράν­του, ἀ­νη­ψιά τοῦ π.Χρυ­σο­στό­μου, πού ἡ προσφορά της ἦταν πολύτιμη.

Ὁ π.Χαρίτων ξεκίνησε μέ ἔνθεο ζῆλο γιά τήν Ἀφρική μέ ἐλάχιστα μέσα καί ἀνύπαρκτη ὑποδομή, ἀφοῦ ὁ π.Χρυσόστομος ἐργάσθηκε στήν Κανάνγκα μόνο δύο μῆνες περίπου.

Ὁ Σύλλογος Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς «Ο ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΣ» πού ἵδρυσε μέ συνεργάτες του ὁ π.Χαρίτων στήν Πάτρα πρίν 50 χρόνια γιά νά βοηθήση τόν πρωτοπόρο σύγχρονο Ἱεραπόστολο π.Χρυσόστομο μέ τήν ἀρωγή τῶν φίλων τῆς Ἱεραποστολῆς, στήριξε ἠθικά και οἰκονομικά τή νέα δράσι του.

Τό Εὐαγγέλιο πού μέ θέρμη κήρυξε, τό ἀμέριστο ἐνδιαφέρον, ἡ ἀγάπη, ἡ στοργή, ἡ αὐτυθυσία πού ἐπέδειξε καί ὁ ἀγώνας του νά δώση λύσι στίς ἀνάγκες καί τά προβλήματά τους, ἄγγιξε τίς καρδιές τῶν Κονγκολέζων ἀδελφῶν μας, πού κατά χιλιάδες προσῆλθαν στήν Ὀρθόδοξο Πίστι.         

Πε­ρι­ώδευσε πό­λεις καὶ χω­ριὰ πα­ρὰ τὶς δυ­σκο­λί­ες καὶ τοὺς κιν­δύ­νους ποὺ δι­α­τρέ­χε.

Ἱ­ε­ρουρ­γοῦσε τε­λών­τας Θεῖ­ες Λει­τουρ­γί­ες καὶ τὰ Ἅ­για Μυ­στή­ρια καί κατά τήν εἰκοσιπενταετή διακονία του ἐκεῖ κατόπιν κατηχήσεως βαπτίσθηκαν 30000 ἀδελφοί μας.    

 Ἄς μᾶς φω­τί­ζη ὁ Δωρεοδότης Κύριος, ὥστε νὰ ἐνισχύωμε τίς προσπάθειες γιά τή δι­ά­δο­σι τῆς Πί­στε­ώς μας σέ ὅλα τά Ἔθνη.

Ἀ­πὸ τὸν οὐ­ρα­νὸ ὁ μα­κα­ρι­στὸς ἱ­ε­ρα­πό­στο­λος θά δέ­ε­ται ὑ­πὲρ τῶν πι­στῶν καὶ πάν­των ὅ­σων συμ­βάλ­λουν στὴ δι­ά­δο­σι τῆς Ὀρ­θο­δο­ξί­ας. Τὸ κύ­κνειο ἄ­σμα του πού ἄφησε ὡς παρακαταθήκη ἦταν: «Χρι­στὸς Ἀ­νέ­στη! Χτυ­πᾶ­τε τὶς καμ­πά­νες τῆς Ὀρ­θο­δο­ξί­ας σὲ ὅ­λη τὴν Ἀ­φρι­κή…»

Τιμώντας τήν μνήμη του ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Χαρίτωνος τοῦ Ὁμολογητοῦ  τήν Τε­τάρ­τη 28/9/2022 θά τε­λε­σθῆ μέ τήν ἄδεια τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ.Χρυσοστόμου πα­νη­γυ­ρι­κή Θεία Λει­τουρ­γία μέ Ἀρ­το­κλα­σία. Θά ἱερουργήση ὁ π.’Ιωάννης Μπαρούσης. Ὥ­ρα ἐ­νάρ­ξε­ως Ὄρ­θρου 7.00 π.μ.

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Αιωνία και αγία η μνήμη του π. Χαρίτωνα, δόξα και τιμή στον Πρωτόκλητο.
π. Νικόλαος Μαρόπουλος

Αθανάσιος Κοταδάκης είπε...

Όντως «εις μνημόσυνον αιώνιον» και συνακόλουθη έμπνευση των επιγενομένων. Με την ευκαιρία, συν κάποιο νεύμα με νόημα σημειώνω ότι, στο μακαριστό π. Χαρίτωνα Πνευματικάκη έχω αφιερώσει το «Ιεραποστολικό Συναξάρι του 20ου Αιώνα», όπου οι πρωτοπόροι της Αφρικανικής Ιεραποστολής π. Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος και π. Κοσμάς Ασλανίδης-Γρηγοριάτης-Εκδόσεις «Τήνος» 1992. Και αυτοτελή βιογραφική δοκιμή της εικοσιπεντάχρονης πολύκαρπης Ιεραποστολικής παρουσίας στην Αφρική-προσέξτε, μετά τη συνταξιοδότηση ως Ιεροκήρυκα της Εκκλησίας μας, δηλαδή, από 65 ως 90 χρονών-έχω περιλάβει στο τεύχος «Εραστές Σταυρού Ιεραποστολικού»-Εκδόσεις «Τήνος» 2005. Τέλος επιτομή αυτής με τον τίτλο. «Ο Νέστορας της Αφρικανικής Ιεραποστολής» έχει αναρτηθεί στον Ιστοσελίδα «Αναστάσιος», Τρίτη, 29 Μαρτίου 2016. Αθανάσιος Κοτταδάκης

Ανώνυμος είπε...

Την παραπομπή αυτή την διάβασα κ. Κοτταδάκη πατώντας στο κείμενο Ὁ π.Χαρίτων ξεκίνησε μέ ἔνθεο ζῆλο στην λέξη ΄΄ξεκίνησε’’
Το ίδιο στο κείμενο γιά νά συνεχίση τό ἔργο τοῦ φίλου του π.Χρυσοστόμου στην λέξη ‘’συνεχίση’’ παραπέμπη στο άλλο σας κείμενο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΗΛΛΥΡΙΔΗΣ
Καλό σας απόγευμα και ευχαριστίες