Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023

Ο ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ ἤτανε ἀγάπη, στοργή, κατανόηση - π. Ἀνανίας Κουστένης

Ο ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ

ἤτανε ἀγάπη, στοργή, κατανόηση. Ἀγάπη ἀστενόχωρη. Ἁπλωνόταν παντοῦ. Σὲ Ὀρθοδόξους, ἑτεροδόξους, ἀλλοθρήσκους. Μπορεῖ νὰ μὴ συμφωνοῦσε μὲ τὶς ἁμαρτίες καὶ τὶς αἱρέσεις, άλλὰ συναντιόταν ἡ ψυχή του μὲ τὴν ψυχή τους, ὅπως ὁ Ἀθάνατος Χριστός. (Διότι εἶχε γίνει Χριστὸς κατὰ χάριν, στγ). Ἀγαποῦσε τοὺς ἁμαρτωλούς καὶ τοὺς τελῶνες. Δὲν συμφωνοῦσε μὲ τὰ ἔργα τους, ἀλλὰ ἀγαποῦσε τὴν ψυχούλα τους.

π. Ἀνανίας Κουστένης, Ἱστορίες ἀπὸ τὸν Ἅγιο Πορφύριο τὸν νέο, τὸν Καυσοκαλυβίτη, ἐκδ. ΚΥΠΡΗΣ, Άθήνα 2019, σελ. 107

Δεν υπάρχουν σχόλια: