Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2021

Ἡ γλῶσσα τῆς λατρείας - ὑπό Ἀρχιμ. Βασιλείου Μπακογιάννη


Ἡ γλῶσσα τῆς  λατρείας 
 
  ὑπό Ἀρχιμ. Βασιλείου Μπακογιάννη
              
 Ὁ Χριστός κήρυττε σέ γλῶσσα ἁπλῆ καί  μάλιστα  στά ἀραμαϊκά, πού  στήν  ἐποχή Του «εἶχαν ξεπέσει σέ γλῶσσα τῶν ἐπαρχιωτῶν καί τῶν φτωχῶν». ( Discover & Science, Φεβρουάριος 2006, σελ.91). Καί οἱ Εὐαγγελιστές τόν μιμήθηκαν.  Ἔγραψαν τά Εὐαγγέλια στήν τότε  «χονδρή» δημοτική. «Γλῶσσα τῶν βαρκάρηδων» ἔλεγε τή γλῶσσα τῶν Εὐαγγελίων ὁ πολέμιος τοῦ χριστιανισμοῦ Κέλσος (2ος μ.Χ. αἰ.). (Σάββα Ἀγουρίδου, Εἰσαγωγή εἰς τήν Καινήν Διαθήκην, ἐκδόσεις «Γρηγόρη» σελ. 26). Καί ἡ μετάφραση «τῶν ἑβδομήκοντα» (Π.Δ.) ἔγινε σέ γλῶσσα, πού προκαλοῦσε «ἀλλεργία» στούς διανοουμένους τῆς ἐποχῆς.

Ἡ δέ γλῶσσα πού εἰσήχθη στή λατρεία, ἦταν  ἐπίσης κατανοητή γιά τό λαό. Δηλαδή, ὀ λαός κατανοοῦσε  ὅ,τι ἄκουγε ἐν ὥρᾳ λατρείας.  Αὐτό ἴσχυε μέχρι περίπου τήν πτώση τῆς Κων/πόλεως (1453 μ.Χ.). Ὅμως, μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου, ἡ γλῶσσα πού μιλοῦσε ὁ λαός, ὑπέστη ποικίλες  ἀλλαγές, μέ ἀποτέλεσμα νά εἶναι ξένη μέ τήν ἀρχική  γλῶσσα τῆς λατρείας. Ὁπότε ἔχουμε στήν Ἐκκλησία τοῦτο τό πρωτοφανές: Ὁ λαός νά μήν κατανοεῖ πιά τά λεγόμενα στήν Ἐκκλησία!

Καί ἐνῶ στίς μέρες μας δέν ὑπάρχει σεβασμός στό τυπικό, ἄν, ὅμως, κάποιος   ἀλλάξει τή γλῶσσα τῆς λατρείας, τά ἀναγνώσματα καί τίς εὐχές (δέν λέμε γιά τούς ὕμνους  καί τίς ἐκφωνήσεις),  ὥστε τό ἐκκλησίασμα νά καταλαβαίνει τί ἀκούει, πολλοί θά ἀντιδράσουν.

 Ἄν, ὅμως, βρεθοῦν στήν  Ἀφρική, καί  ἀκούσουν   τά ἀναγνώσματα  στή  «σουαχίλι», δέν θά ἀντιδράσουν, ἐνῶ ἄν τ'ἀκούσουν  σέ γλῶσσα νεολληνική, θά ταραχθοῦν,  καί μπορεῖ νά φύγουν ἀπό τήν ἐκκλησία!  Ὅταν  οἱ ψάλτες τούς ξεκουφαίνουν, οὐδέν πρόβλημα, ὅταν οἱ ἐκτυφλωτικοί πολυέλεοι τούς κατακουράζουν, οὐδέν πρόβλημα, ὅταν τόσες καί τόσες παρατυπίες γίνονται ἐν ὥρᾳ Λειτουργίας, οὐδέν πρόβλημα, τό  πρόβλημα εἶναι νά μήν ἀρχίσει ὁ κόσμος καταλαβαίνει τά ἀναγνώσματα πού εἶναι λόγος Θεοῦ!  

Μήπως τελικά  ὁ λόγος εἶναι ψυχολογικός; Μήπως, δηλαδή,  ἐπειδή συνηθίσαμε  ἀπό παιδάκια,  νά τ'ἀκοῦμε σέ γλῶσσα, πού  ἔγινε  βίωμα, συνήθεια, δευτέρα φύση,  καί τώρα  μᾶς κακοφαίνεται  νά τήν ἀκοῦμε σέ γλῶσσα «ἀσύμφωνη» μέ τά βιώματά μας; Ἄν ἐξ ἀρχῆς τ΄ἀκούγαμε σέ γλῶσσα κατανοητή,  καί εἶχε  γίνει αὐτό  βίωμά μας, συνήθεια (δευτέρα φύση), πῶς θά ἀντιδρούσαμε, ἄν ἄλλαζαν  τή γλῶσσα, κάνοντάς της, ἀρχαϊζουσα, ἄρα μή κατανοητή;

Καί ἐπιτρέπεται ὡς Ποιμένες, νά ἔχουμε ὡς ὁδηγό  στό ἔργο τοῦ Χριστοῦ, τά προσωπικά μας βιώματα;  «Ὁ καλός ποιμένας  θυσιάζει τήν ψυχή του χάρη τοῦ ποιμνίου του» (Ίω.10:11), πόσο μᾶλλον τά βιώματά του....

90 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...


είναι ένα μεγάλο ποιμαντικό πρόβλημα για το οποίο θα πρέπει η Διοκούσα Εκκλησία να ασχοληθεί, ποιός καταλαβαίνει τον απόστολο;

Ανώνυμος είπε...

Πρέπει να δοθεί μια λύση. Προσπάθησε ο Χριστόδουλος αλλά η δύναμη των μεγαλύτερων στην ηλικία εμάς μας άφησε σε ένα ναό που δεν καταλαβαίνω τι λένε. Στο σχολείο δεν έκανα αρχαία. Πολλά τα κενά που έχω.

Ανώνυμος είπε...

Έχω σπουδάσει στην πρώην Γιουγκοσλαβία και ξέρω τα Σέρβικα. Όταν κάποτε επισκέφθηκα το σπήλαιο της Βηθλεέμ και λειτουργηθήκαμε, συνέβη το εξής παράδοξο. Στα εκκλησίασμα ήταν και ένα γκρουπ Σέρβων, οπότε οι ιερείς τους έκαναν τις εκφωνήσεις στη Σέρβικη γλώσσα. Τις εκφωνήσεις της ακολουθίας στα Σέρβικα που είναι στην καθημερινή τους γλώσσα τις καταλάβαινα άνετα, ενώ από τις εκφωνήσεις της ακολουθίας στα Ελληνικά πολλές λέξεις δεν τις κατανοούσα. Οι Σέρβοι παρακολουθούσαν άνετα την ακολουθία ενώ εμείς οι Έλληνες ήμασταν εκτός..... Ευτυχώς που ήξερα Σέρβικα.

Ανώνυμος είπε...

Γιατί εγώ που έκανα, τα καταλαβαίνω?

Ανώνυμος είπε...

Είναι πολλοί σήμερα π. Βασίλειε, αυτοί που προβληματίζονται, πονάνε, αγωνιούν, σκέπτονται και στοιχούνται στην δική σας γραμμή. Κάποτε ο σπόρος θσ καρποφορήσει με την χάρη του Θεού.
π. Παν. Ρόδης

Ανώνυμος είπε...

Σωστά και συνετά τα όσα γράφει ο π. Βασίλειος. Τα παραδείγματα τόσο τα βιβλικά όσο και τα εκτός και εντός Ελλάδας πραγματικά χωρίς αμφισβήτηση. Το μόνο που δεν θέλουν να αλλάξουνε είναι η γλώσσα για να μας αποξενώσουν από την λατρεία. Αυτή την αποξένωση δεν την καταστρώνουνε εχθροί της εκκλησίας, αλλά την υπερασπίζονται οι υπεύθυνοι.

Ανώνυμος είπε...

Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε....

Ανώνυμος είπε...

Πέστα πάτερ, να αγιάσει το στόμα σου!!!

Δυστυχώς, έχουμε φτάσει στο σημείο όλοι οι χριστιανοί, σε όλο τον κόσμο, να ακούνε τη λατρεία στη γλώσσα που καταλαβαίνουν, ΕΚΤΟΣ ΑΠΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ!!!
Ανώνυμος είπε...

Τα Ιερά κείμενα δεν τα πειράζουν...

Ανώνυμος είπε...

Καί μετάφραση να γίνει δύσκολο να εκκλησιαστεί κάποιος που δεν εκκλησιάζεται.... έπειτα λίγο πολύ τα λόγια είναι κατανοητά, έστω από τα συμφραζόμενα. Εντύπωση κάνει το γεγονός ότι γριουλες καί γεροντακια, από νωρίς τρέχουν στο Ναό να προλάβουν το έωθινό και ας μην τα καταλαβαίνουν όλα. Ζούν την θ. Λειτουργία πολύ καλύτερα από ένα μορφωμένο γιατί έχουν ταπεινή καρδιά καί ο κύριος στούς ταπεινούς δίνει Χάρη.Αυτο μας λείπει,η Χάρη....

Ανώνυμος είπε...

Ο ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ ΠΛΑΝΆΣ ΉΤΑΝ ΑΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΚΑΊ ΈΚΑΝΕ ΛΆΘΗ ΠΟΎ ΠΡΟΚΑΛΟΎΣΑΝ ΓΈΛΙΟ.ΟΜΩΣ ΈΚΑΝΕ ΘΑΎΜΑΤΑ ΓΙΑΤΊ ΕΊΧΕ ΑΓΝΉ ΚΑΡΔΙΆ....

Ανώνυμος είπε...

Κόπτονται μερικοί για τις κακοδοξίες των Λατίνων (Παπικών), όπως αυτή περί τριών ιερών γλωσσών (Εβραϊκή, Ελληνική, Λατινική), αλλά και ΄μεις οι θιασώτες της Ορθοδοξίας δεν πάμε πίσω!
Στην "κοσμάρα μας". Νομίζουμε ότι Ορθοδοξία και παράδοση σημαίνει "μουσειακό μνημείο"! Τόλμησε ο μακαριστός Χριστόδουλος να κάνει ένα βήμα μπροστά διαβάζοντας τα αναγνώσματα στη Δημοτική και πήγαν οι σούπερ Ορθόδοξοι να τον κατασπαράξουν!! Το ίδιο και ο αείμνηστος γέροντας Νικοπόλεως Μελέτιος, με τις λειτουργικές ευχές και κόντεψαν να τον βγάλουν αιρετικό!!
Λέω και ΄γω το: Δυστυχώς το φρόνημα αυτό της απαξίωσης και απόρριψης κάθε νέας ποιμαντικής προσπάθειας να προσεγγίσουμε την σημερινή πραγματικότητα, κυριαρχεί μεταξύ των χριστιανών της εποχής μας και μάλιστα μεταξύ αυτών που θεωρούνται μάχιμοι και παραδοσιακοί!!!
Ήδη η Εκκλησία, τα παιδιά της εποχής μας τα απωθεί, κι ένας από τους βασικούς λόγους που επικαλούνται είναι και η δυσκολία κατανόησης της λειτουργικής γλώσσας. Χρειάζεται συγκατάβαση. Οι άγιοι Αρχιερείς μας πρέπει να το δουν πάλι το θέμα, γιατί οι καιροί μας άλλαξαν και ο λαός του Θεού θέλει μια νέα ποιμαντική προσέγγιση προσοικίωσης. Κλεισμένοι μέσα στη "γιάλα" μας δεν πρόκειται να συναντήσουμε ποτέ τον κόσμο του σήμερα.
π. Δ.Σ.

Ανώνυμος είπε...

Φταίμε εμείς πού αλλάξαμε τα φώτα της Ελληνικής Γλώσσας.Στο εξωτερικό τά παιδιά διδάσκονται τά Αρχαία Ελληνικά, ενώ εμείς εμπλουτίζουμε συνεχώς με ξένες λέξεις το καθημερινό λεξιλόγιο.
Αλλού είναι το πρόβλημα.... επιστροφή στις ρίζες... Ακόμα καί στα "Άγραφα" η ταμπέλα " παντοπωλείο "αντικαταστάθηκε με το "super market"...

Ανώνυμος είπε...

Τα ίδια λέγατε και για τον κορωναϊό και τώρα θρηνούμε λαϊκούς , ιερείς, αρχιερείς και πατριάρχες.

Ανώνυμος είπε...

Όσο συντομότερα η διοικούσα λεγομένη εκκλησία πάρει αποφάσεις τόσο το καλύτερο. Γιατί πολλές φορές μου περνά από το μυαλό ότι δεν θέλουν να γνωρίζει ο κόσμος γιατί προσεύχεται και περισσότερο να διαβάζουν κείμενα σε λειτουργίες και εσπερινούς έτσι για να περνά η ώρα. Και το συγκλονιστικότερο ρώτησα γνωστό μου ιερέα τι εννοούσε το αποστολικό ανάγνωσμα λέγοντας…. η απάντηση δεν το άκουσα έκανα άλλη εργασία στο ιερό. Εδώ πάει το και μη χειρότερα!!!!!!!!!!!

Ανώνυμος είπε...

Τα ιερά γράμματα είναι από μόνα τους πηγή χάριτος.Τα έγραψαν οι υμνογράφοι με Θεία έμπνευση καί με κόπο καί ξενύχτι αρκετό φαντάζομαι.Τα βιβλία του αναλογιου να μείνουν ως έχουν καί παράλληλα ας κυκλοφορούν μεταφράσεις για όλα τα κείμενα.Το Ιερό Ευαγγέλιο το οποίο κυκλοφορεί με μετάφραση δίπλα στο αρχαίο κείμενο, από πόσους διαβάζεται;Σε πόσα σπίτια βρίσκεται ή από πόσους νέους μελετάται; Έχουμε δικαιολογία ως χριστιανοί ότι δεν κατανοούμε τα λόγια του Ευαγγελίου;Το ίδιο ισχύει Και για τα υπόλοιπα κείμενα της εκκλησίας μας..... καί νά θέλει η εκκλησία δεν προλαβαίνει τόν κόσμο, γι'αυτό ΣΤΏΜΕΝ ΚΑΛΩΣ.

Ανώνυμος είπε...

Μη φοβού το μικρό ποίμνιο....

Ανώνυμος είπε...

Χρόνια τώρα λένε μερικοί περί της δημοτικής γλώσσας στην λειτουργική ζωή της Εκκλησία. Είμαι από την μερίδα εκείνων που είναι υπέρ. Τα παιδιά μου πάνε κατηχητικό αλλά δεν σκαμπάζουν μία από το τι λένε τόσο τα λειτουργικά αναγνώσματα όσο και οι εκφωνήσεις των ιερέων.
Αυτή την περίοδο στην Εκκλησία υπάρχει αναρχία μπορώ να πω ότι καθένας κάνει ότι του αρέσει.
Ναοί που τηρούν τα μέτρα.
Ναοί που μπάζουν αντί για 25 ανθρώπους 125.
Άλλοι παπάδες που δεν επιτρέπουν να φορούν μάσκα οι εκκλησιαζόμενοι αυστηρώς και δια ροπάλου.
Άλλοι που τα Θεοφάνια μπάσανε κόσμο και κοσμάκη γράφοντας στα παπούτσια τους τους δεσποτάδες και την σύνοδο.
Θα μπορούσα να απαριθμήσω πολλά αναρχικά και αντάρτικα των καλών και ευσεβών μας κληρικών που κατά ιερατική συνείδηση κάνουν ότι τους γουστάρει.

Μήπως έφτασε ο καιρός να ξεκινήσει και ένα άλλο αντάρτικο αφού καθένας κάνει ότι θέλει στο τσιφλίκι του που είναι ο ναός δηλαδή η κληρικοί που η ιερατική τους συνείδηση επιθυμούνε να κάνουν Λειτουργία στην γλώσσα το Λαού να το κάνουν. Είναι καλύτεροι όλοι οι παραπάνω να κάνουν ότι θέλουν και θα τολμήσουν να πειράξουν και αυτούς που θέλουν να προσεγγίσουνε τον κόσμο με την γλώσσα που μιλάει.

Καλά τα λόγια π. Βασίλειε αλλά στην ζωή κερδίζουν οι επαναστάτες και όχι όσοι πάνε με την υπακοή στις διατάξεις των Αγίων Αγιωτάτων Αρχιερέων που τους βαυκαλίζουν μόνο τα εις πολλά έτη και τα πολυχρόνια!
Άγγελος Κοτσόκολος

Ανώνυμος είπε...

Οπως βλέπουμε η εκκοσμίκευση και οι νεωτερισμοί καλά κρατούν.
Αντί να ανησυχούμε που τόσους μήνες δεν μπορούμε να λειτουργηθούμε, ανησυχούμε μήπως δεν καταλαβαίνουμε την Λειτουργία, (στην οποία απαγορεύεται να προσέλθουμε).
Ας ανοίξουν πρώτα οι ναοί και κατόπιν μπορούμε να αγοράσουμε ένα εγκόλπιο με Κείμενο - Μετάφραση της Θείας Λειτουργίας, και να την παρακολουθήσουμε μιά χαρά. Τα αναγνώσματα μπορούμε να τα διαβάσουμε κατ' οίκον, επίσης από μετάφραση.
Ο λαός δεν πρέπει να αποκοπή από την γλώσσα των προγόνων του, και η Εκκλησία έχει αναλάβει αυτόν τον σωστικό ρόλο, επειδή το Κράτος έχει πλέον παραδοθεί στη Δύση.

Ανώνυμος είπε...

Το σχόλιο 10:00μμ είναι σε λάθος γραμμή 100% !!!
Για κλάμματα είναι το σχόλιο!!!

Ανώνυμος είπε...

Φαντάζεστε τον μακαρίτη Ταλιαδώρο να λέει χερουβικό ή Απόστολο στήν Δημοτική; Θα έκαιγε τα διπλώματα, αιωνία του η μνήμη.

Ανώνυμος είπε...

Να δω πότε θα ξεκολλήσουν μερικοί... Κάποιοι γράφουν ακόμα στα αρχαία ενώ ο λαός δεν γνωρίζει

Ανώνυμος είπε...

Η πρώτη δουλειά μιας νέας ιεραποστολής είναι να μεταφράσει το ευαγγέλιο και τη θεία λειτουργία στη γλώσσα της περιοχής.

Σύμφωνα με τους πραλαλήσαντες, μάλλον, δεν θα έπρεπε να το κάνουν αυτό, αλλά να κάνουν τη θεία λειτουργία στα αρχαία ελληνικά και να προσεύχονται για τη θεία χάρη...

Κι ας μην καταλαβαίνει κανένας τίποτα...

Προφανώς και δεν συμφωνώ με αυτή την άποψη! Πιστεύω ότι πρέπει όλοι να μπορούν να καταλαβαίνουν τα λόγια της λατρείας, χωρίς προϋποθέσεις. Δεν μπορείς να ζητάς απο κάποιον να πιστέψει χωρις να καταλαβαίνει σε τι πιστεύει. Ούτε να απαιτείς να μάθει αρχαία ελληνικά για να καταλάβει...

Νομίζω ότι πρέπει τα λατρευτικά κείμενα, με πρώτο τη θεία λειτουργία, να αποδοθούν στην καθομιλουμενη γλώσσα. Όχι για να καταργηθούν τα υπάρχοντα κείμενα. Θα ηταν, όμως, πολύ χρήσιμο να υπάρχει και να χρησιμοποιειται ένα τέτοιο κείμενο στους εκκλησιασμούς σχολείων (οι εκπαιδευτικοί καταλαβαίνουν τι εννοώ). Ή να γίνεται, στην Πάτρα των τόσων ναών και ενοριών, σε δύο - τρεις ναούς η θεία λειτουργία στην καθομιλουμενη γλώσσα, για όσους το χρειάζονται.

Προσωπικά, καταλαβαίνω το αρχαίο κείμενο σε μεγαλο βαθμό και δεν νομίζω ότι θα πήγαινα σε αυτή τη θεία λειτουργία, δεν μπορώ, όμως, να μην λαμβάνω υπ' όψη μου όλους εκείνους που θα ωφελούνταν αν υπήρχε.

Ανώνυμος είπε...

Σωστός.

Ανώνυμος είπε...

Να κάνουμε κανόνα την εξαίρεση.

Ανώνυμος είπε...

Σωστός.

Ανώνυμος είπε...

Έχουμε καταπιεί τόση εκκοσμίκευση και νεωτερισμούς που η μετάφραση των αναγνωσματων είναι σταγόνα στον ωκεανό.
Και που εξυπηρετεί και την αποστολή της.
Τα Εγκώμια στη Παναγία νεωτερισμός ποια αποστολή εξυπηρετουν;
Το τρώμε και κοινωναμε ποια αποστολή εξυπηρετουν;

Ανώνυμος είπε...

Καλά τα λένε στα άρθρα τους οι δυο συνονόματοι πατέρες(Μπακογιάννης και Θερμός) αλλά τίποτα από όσα λένε δε θα γίνει και τίποτα δε θα αλλάξει. Όπως είναι τα πράγματα έτσι θα παραμείνουν. Κάπου θα γίνονται τα στραβά μάτια, κάπου θα ανάβουν λίγο τα αίματα αλλά σε γενικές γραμμές τα χάλια θα μείνουν ως έχουν. Οι ανισόρροποι θα φωνασκούν και θα ακούγονται, οι κυνηγοί θαυμάτων και προφητειών θα ευδοκιμούν και η απάντηση στο θέμα των μεταφράσεων θα είναι "να μάθει ο λαός αρχαία". Και αν ψάχνετε τον Χριστό σε όλα αυτά, ε, ελπίζω πως όλο και σε κάποια γωνίτσα(ελπίζω ότι) θα του επιτρέπουμε να παραμένει. Αυτά και καλή χρονιά.

Κ.Λ.

Ανώνυμος είπε...

Μακάρι να επιβεβαιωθής Κ.Λ. και να μήν γίνη τίποτα από αυτά που λένε στα άρθρα τους οι δύο συνονόματοι πατέρες (Μπακογιάννης και Θερμός).
Η Εκκλησία έχει Παράδοση 2000 ετών, ενώ οι διάφορες νεωτεριστικές ιδέες που ξεφυτρώνουν κατά καιρούς, σβήνουν και χάνονται με την πάροδο του χρόνου.

Ανώνυμος είπε...

Σε κήρυγμα από ‘’παραδοσιακό’’ ιεροκήρυκα άκουσα ότι τα τροπάρια (τραγούδια) τα έβαλε στην προσευχή ο Άρειος για να παραπλανήσει τον κόσμο. Τότε η Εκκλησία συνέταξε δικά της τροπάρια με τις αλήθειες της ορθόδοξης πίστης.
Αν αυτό είναι αλήθεια τότε γιατί οι ακολουθίες που γράφουν σήμερα να μην είναι στην νεοελληνική και είναι στα αρχαία. Μήπως για να είμαστε στα σκοτάδια;

Αλέξιος είπε...

Ο π. Βασίλειος το διευκρινίζει εξ αρχής δεν αναφέρεται σε ύμνους και εκφωνήσεις.. αλλά ας πούμε ότι π.χ. είναι μια Δεσποτική εορτή και ακούμε προφητείες , ποιον κοροϊδεύουμε; ποιος πιάνει 5 λέξεις από το κείμενο των προφητειών; Ποιοι λίγοι ελάχιστοι καταλαβαίνουν τον Απόστολο τις Κυριακές; Τους ψαλμούς του Δαυίδ ποιος τους καταλαβαίνει; (όχι παπαγαλία τον 50ο και τον εξάψαλμο) Γιατί να μην ωφελούμαστε όλοι από τα λόγια για τον Χριστό; Πολύ σωστά λέει ο Παππούλης το τυπικό έχει γίνει κουρέλι , τα ψαλτηρια θρόνοι, κλπ κλπ αλλά εκεί είναι το πρόβλημα, στο να θέλει κάποιος να ακούσει και να καταλάβει τα δύσκολα πρωτότυπα κείμενα που μιλάνε για τον Χριστό και τους Αγίους Του;

Ανώνυμος είπε...

ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ??? ΜΗΠΩΣ ΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ??? ΑΠΟ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΑΓΚΗ ΑΔΕΛΦΟΙ!!! ΑΠΟ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΠ!!!! ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΑΣ ΗΞΕΡΑΝ ΑΡΧΑΙΑ??? ΚΙ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΠΑΤΟΥΣΑΝ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ ΟΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΗ ΓΗ!!! ΠΕΤΟΥΣΑΝ ΑΔΕΛΦΟΙ!!!! ΜΕΤΑΝΟΩΜΕΝ!!!

Ορφέας είπε...

Ο υιός μου είναι τεσσάρων, όταν βλέπει τον ιερέα με τα χέρια ψηλά να λέει "άνω σχώμεν τας καρδίας" μία χαρά καταλαβαίνει.
Τώρα, εάν θέλετε να πεί "ας έχουμε επάνω(;) στις καρδίες μας" για να καταλάβετε, και να φέρετε και τους φίλους σας, ας είναι.
Να μας μεταφράσετε και το "σήμερον κρεμάται επί ξύλου".
Εκεί να σας δώ...

Ανώνυμος είπε...

Τα κείμενα των ακολουθιών εκφράζουν τό ανώτερο,αν απαγγέλλονται μεταφρασμένα χάνεται η αξία καί η ομορφιά.Αλλά δεν θα πιάσει ώς κίνηση γιατί δεν θα αρέσει καί σέ αυτούς πού δεν καταλαβαινουν.Θα αδειάσουν εντελώς οι Ναοί.Ηδη όπου επιχειρήθηκε να απαγγελονται μεταφρασμένα τα αναγνώσματα, γκρέμιζε όλη την ομορφιά των ακουσμάτων καί η μετάφραση ήταν ξένο σώμα στην ακολουθία.

Ανώνυμος είπε...

Στον προλαλήσαντα αδελφό των 11:47 μ.μ. (!2/1/21)
Έτσι αγαπητέ μου θα σβήσει και θα χαθεί και η ποιμαντική επαφή μας με τον κόσμο! Γιατί έχουμε πάθει ναρκισσισμό με τις εμμονές μας σε κάποια πράγματα που δεν είναι θέματα πίστεως αλλά θέματα τάξεως. πρέπει η Εκκλησιαστικοί φορείς, κυρίως οι κληρικοί, να δουν και από άλλη οπτική γωνία κάποια πράγματα, αν θέλουν να βοηθήσουν στον επανευαγγελισμό του κόσμου τούτου.
π.Δ.Σ.

ORTHODOXIA ORTHO είπε...


Τα επιχειρήματα είναι τελείως ακατανόητα αφού με την γλωσσοκτονια των λειτουργικων κειμενων κάποιοι ειδικοί" ,θέλουν να χάσουμε μαζί με τον Ελληνισμό και τις αρχαίες Ελληνικές ριΖες μας,καθώς είναι άσχετοι οι άνθρωποι,λες και ήρθαμε από το πουθενά και είναι ανάγκη ως στερημένοι του πολιτισμού και της Ορθόδοξης Πίστης μας,να υποταχθούμε στις βαρβαρότητες άλλων για να μας καθυποτάξουν κάτω από την μπότα τους,όχι μόνον εθνικα αλλά και εκκλησιαστικα και να μην υπάρχουμε στον χάρτη πλέον.
Ήρθαμε με αερόστατο σε αυτή τη γη και πρέπει να τουρκόφωνησουμε,να σλαβοφωνησουμε κλπκλπ

Εγώ ξέρω από τους προγόνους μου που ήσαν αγράμματοι,πως γνώριζαν το Ευαγγέλιο και τα λειτουργικά κείμενα απέξω και ήταν απολύτως προσιτά στους κατακλύζοντες τότε τις εκκλησίες ,τότε που μέχρι και στασίδι είχαν μόνιμο.
Και το ερώτημα
Εάν οι αγράμματοι πρόγονοι μας κατανοούσαν τα Ιερά Κείμενα της Θ.Λειτουργιας,σε ποιο επίπεδο πιστών απευθύνεστε,όταν η συντριπτική πλειοψηφία σήμερα ,δεν είναι απόφοιτοι δημοτικού αλλά απόφοιτοι σχολών;;;

Το ζήτημα δεν είναι στη γλώσσα για να μαζευτεί κόσμος,το ζητούμενο είναι στη ζωή,η καρδιά αν είναι καθαρή,η μετάνοια και η αλλαγή τρόπου ζωής.Η Όρθ.Παραδοση να διατηρηθεί και στις επόμενες γενιές...πως?????

Από όσο γνωρίζω,Η Ορθόδοξη Εκκλησία περιφρουρησε την λειτουργική της γλώσσα επί είκοσι αιώνες
... με αγώνες!!!
Αφού λοιπόν δεν υπάρχει ορθόδοξη ζωή,
θέλουμε να μας γοητεύσει το μη ορθόδοξο φρόνημα και κατ επέκτασιν η Θ.Λ στην δημοτική!
Γιατί κι εμείς έχουμε ευθύνη,ο πιστός λαός!
Δεν έχουμε?
Έχουμε!

Αργότερα,ας αντικαταστήσουμε και την Βυζαντινή μουσική με βιολιά και κόντρα μπάσο,μπας και μαζευτεί κόσμος λες και είναι ο Οίκος Θεού θεατρική παράσταση για να χαίρονται οι εχθροί που μας μπασταρδεψαν...και ξέρουμε πολύ καλά ποιοι είναι αυτοί και τι θέλουν.
Είμαστε οι νεοέλληνες που μας έπεισαν να αποπειραθουμε να αλλάξουμε όλοι προς εξυπηρέτησιν σχεδίων αφού το βλέπουμε,είναι ολοφάνερο πλέον και εξοργίζει μόνον τους αγράμματους (....) Δεν είναι φοβερό?
Μια λειτουργική γλώσσα με όλη της την μεγαλοπρέπεια και οι παρά)μορφωμένοι να διαμαρτύρονται!
Διαμαρτύρονται και αφού η εκκλησία έχει κάνει την μετάφραση και υπάρχει και σε βιβλιαράκι η Θ.Λειτουργια με κείμενο και μετάφραση,οοοοοχι!
Να γίνει ολοκληρωτικά ..
Πόσο επικίνδυνο είναι αυτό ακόμα και να συζητείται στις μέρες μας που η πατρίδα μας περνά δεινά?
Σαθρά επιχειρήματα!

Σκεφθειτε την Κιβωτό της Σωτηρίας την Ορθόδοξη Πίστη μας και Εκκλησία τους αιώνες φραγκοκρατίας και τουρκοκρατίας πως διατηρήθηκε!
Αυτοκτονούμε!

Το πλανασθαι είναι ανθρώπινο!
Το συνομολογείν την πλανην τι είναι?


Ανώνυμος είπε...

Τι άλλο θα ακούσουμε... πλήρη ισωπεδωση, δυστυχώς καί εκ των έσω!!!

Ανώνυμος είπε...

Πόσο νερό να βάλει στο κρασί της η εκκλησία;Ο κόσμος θέλει η εκκλησία να γίνει "κόσμος". Γάμο καί βάπτιση μαζί, εξόδιος καί μετά καύση, νηστεία κολοβή, ευαγγέλιο ξεχωριστό γιά τον καθένα καί τώρα μετάφραση....αν συμβιβαζεστε με γειά σας καί χαρά σας....Ανώνυμος είπε...

Νομίζω, δεν πρέπει να συγχέουμε την μετάφραση με την απόδοση στην νεοελληνική γλώσσα.

Εννοείται πως δεν πρέπει να γίνει λέξη προς λέξη μετάφραση των υπαρχόντων κειμένων. Θα μπορούσαν, βεβαίως, τα υπάρχοντα κείμενα να αποτελέσουν τη σταθερή βάση πάνω στην οποία θα στηριχθούν αυτοί που με το φωτισμό της θείας χάριτος θα αναλάβουν να γράψουν τα νέα, είτε εμπνεόμενοι από τα παλαιότερα είτε δημιουργώντας εξ αρχής, όπου αυτό χρειάζεται.

Στην εκκλησία μας, άλλωστε, ποτέ δεν σταμάτησε η παραγωγή λατρευτικών κειμένων. Πλήθος τροπαρίων, απολυτικίων, ευχών και ολόκληρων ακολουθιών ακόμα, έχουν γραφτεί τα τελευταία χρόνια για νέους αγίους. Δείτε, για παράδειγμα, εδώ: http://www.saint.gr/3200/saint.aspx πόσα τροπάρια, απολυτίκια, μεγαλυνάρια κλπ έχουν γραφτεί για τον σύγχρονό μας Άγιο Παΐσιο!

Όλα αυτά έχουν γραφτεί με σαφή λατρευτικό προσανατολισμό, στην αρχαία ελληνική γλώσσα. Θα μπορούσαν, πιστεύω, να έχουν γραφτεί και στην νεοελληνική μας γλώσσα και να είναι κατανοητά από ΟΛΟΥΣ τους σύγχρονους αδελφούς μας. Να είστε σίγουροι ότι θα δημιουργηθούν νέα κείμενα εξαιρετικής τέχνης, εφάμιλλα με τα υπάρχοντα.

πάτερ Βασίλειε,
μια που τόσο σωστά θέσατε το θέμα, σας καλώ και σας παρακαλώ να αναλάβετε πρωτοβουλία ώστε να προχωρήσει σε όλα τα επίπεδα η επίλυση του χρονίου αυτού προβλήματος. Η ανάγκη είναι επιτακτική, η ωριμότητα υπάρχει και να είστε σίγουρος ότι πολλοί θα στηρίξουν μια τέτοια προσπάθεια.

Με σεβασμό και εκτίμηση,
Χ.

Ανώνυμος είπε...

Προς τους 7:58 π.μ. & 8:14 π.μ. Το "άνω σχώμεν τας καρδίας", μπορεί κάλλιστα να αποδοθεί: Ας υψώσουμε προς τον Κύριο τις καρδιές μας. Που το πρόβλημα; Το δε "σήμερον κρεμάται επί ξύλου", δεν χρειάζεται καν μετάφραση, απλά είναι κατανοητό. Άλλωστε ο Γέροντας δεν μιλάει για μετάφραση των εκκλησιαστικών ύμνων, αλλά για τα λειτουργικά αναγνώσματα και τις ευχές. Προσωπικά έτυχα σε χειροτονία ιεροδιακόνου από την Πάτρα, από τον μακαριστό και εκλεκτό Μητροπολίτη Νικοπόλεως κ.κ. Μελέτιο Καλαμαρά. Όλες τις ευχές της χειροτονίας τις απέδωσε στη δημοτική, ωραιότατες! Κανένα πρόβλημα! Όλοι παρακολουθούσαν με κατάνυξη και προσοχή! Γιατί τα απλά να τα δυσκολεύουμε εφ΄όσον υπάρχει η δυνατότης; Έλεγε ο εκλεκτός καθηγητής μας π. Γεώργιος Μεταλληνός: Όταν κάνεις ιεραποστολή σ΄ ενδιαφέρει κυρίως να θρέψεις τον άλλον πνευματικά, να σε καταλάβει. Στο Ευαγγέλιο γράφει: Τον αμαρτωλό μπορώ να τον λευκάνω σαν το χιόνι. Όταν οι νέγροι δεν έχουν δει ποτέ τους χιόνι, πως θα καταλάβουν; Απλούστατα θα ειπώ αντί της λέξης "χιόνι" κάτι ανάλογο που θα το καταλάβουν π.χ. "το γάλα της καρύδας". Μας ενδιαφέρει να φάει ο άλλος, ο τρόπος λήψεις τις τροφής (κουτάλι, χέρια, ξυλάκια κλπ) δεν μας απασχολεί ιδιαίτερα. π.Δ.Σ.

Ανώνυμος είπε...

Σωστά..

Ανώνυμος είπε...

Αυτό καί αν λέγεται εκοσμίκευση τής εκκλησίας.

Ανώνυμος είπε...

Αν τελικώς (ό μή γένοιτο) επικρατηση η άποψη της μεταφράσεως των Λειτουργικών ευχών στη δημοτική, μετά από κάποιο διάστημα είναι πιθανόν να εμφανιστή αυτό που αναφέρει ο σχολιαστής ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΟΡΘΟ.
Δηλαδή να ανοιξη συζήτηση για κατάργηση της Βυζαντινής μουσικής και αντικατάσταση της από σύγχρονα είδη, (pop, rock, techno, κλπ.) με την δικαιολογία ότι αυτά τα είδη μουσικής είναι αγαπητά στους νέους, και θα τούς προσελκύσουν στους ναούς.
Οσο και αν αυτό φαίνεται ανήκουστο, όμως συμβαίνει ήδη στους Προτεστάντες της Αμερικής, οι οποίοι χρησιμοπούν μουσική Soul. Rythm and Blues, Gospel, για να μελοποιούν τους υμνους που ψάλλουν.

Ανώνυμος είπε...

10:42 είσαι μπερδεμένος

Ανώνυμος είπε...Ο ΧΡΙΣΤΟΣ, ΠΟΎ ΜΙΛΟΥΣΕ ΤΟΣΟ ΑΠΛΑ. ΜΕ ΠΟΙΟΎΣ ΤΑΣΣΕΤΑΙ;
ΜΕ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΘΈΛΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑΝΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ, Ή ΜΕ ΑΥΤΟΎΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ;

Ανώνυμος είπε...

Δεν νομίζω πως θα συμβεί αυτό.

Έχεις, όμως, αναρωτηθεί ποτέ τι εννοεί ο απόστολος Παύλος όταν λέει «Τοις πάσι γέγονα τὰ πάντα, ίνα πάντως τινὰς σώσω» (Α’ Κορ. θ΄ 22);;;

Είναι ακριβώς ο προβληματισμός του πατρός Βασιλείου, στην τελευταία παραγραφο...

Ανώνυμος είπε...

Το θέμα έχει λυθεί, υπάρχει ήδη μετάφραση των κειμένων, οπότε όλα καλά.


Ανώνυμος είπε...

Το θέμα εξαντλήθηκε,π. Βασίλειε μπορείτε τώρα κάποια άλλη ιδέα να ρίξετε στο τραπέζι..

Ορφέας είπε...

Συγνώμη με ποίο κριτήριο το άνω σχωμεν τας καρδίας είναι ακατανόητο και το σήμερον κρεμαται είναι κατανοητό; Η θεία λατρεία δεν είναι διάλεξη που ακούς και είναι γεγονός που μετέχεις. Βλέπεις, ακούς γευεσαι, μιλάς, ψέλνεις δεν είσαι σε αμφιθέατρο.
Επίσης ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν βάζουμε και ηλεκτρικό μπάσο αφού είναι φλου το ζήτημα. Αν πάλι δεν είναι φλου το ζήτημα, οφείλουμε να θέσουμε τα όρια του. Και δεν το πολύ βλέπω... Είμαι τέκνο της γενιάς που δεν έμαθε γρι αρχαία αλλά θεωρώ πως με μερικές θ. Λειτουργίεςμια χαρά καταλαβαίνεις τι γίνεται αν είσαι όντως εκεί...

Ανώνυμος είπε...

Προς π. Δ.Σ. 13 -1- 2021 - 1:41 μ.μ.

Δεν χρησιμοποιείτε καθόλου σωστά τον π. Γεώργιος Μεταλληνό.
Ο αλησμόνητος π. Γεώργιος Μεταλληνός ήταν κάθετα αντίθετος με την μετάφραση των λειτουργικών μας κειμένων.
Μην τον χρησιμοποιείτε για να υποστηρίξετε το αντίθετο.

Αντύπας

Ανώνυμος είπε...

Στον αγαπητό αδελφό 9:48 μ.μ. (13-1-2021).
Αυτό το άκουσα με τα αυτιά μου στο μάθημα που μας έκανε στην Απολογητική με θέμα Παράδοση και Ανανέωση. Δεν νομίζω να τον κατανόησα λάθος (;).
Επειδή όμως τον σέβομαι και τον ευλαβούμαι και δεν θέλω να τον παρερμηνεύω, θα ήθελα να με παραπέμψετε σε κάποιο βιβλίο του ή κείμενό του για να δω τα επιχειρήματά του επί του συγκεκριμένου θέματος.
π. Δ.Σ.

Ανώνυμος είπε...ποιός καταλαβαίνει τον εξάψαλμο;

Ανώνυμος είπε...

ΑΠΆΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ 13 Ιανουαρίου 2021 - 1:57 μ.μ.

εκκοσμίκευση της Εκκλησίας δεν είναι η είναι η απλούστευση της γλώσσας, για να καταλαβαίνουν οι χριστιανοί τα λόγια του Θεού, αλλά εκκοσμίκευση της Εκκλησίες είναι η κοσμική ζωή των μελών της Εκκλησίας

Αναστασια είπε...

Υπάρχει μεταφρασμένο και ερμηνευμένο το ψαλτηρι, βρε παιδιά! Καθιστε και λιγο να διαβασετε κι αφηστε τα δελτία και τις σειρες στην TV! Όλα κυκλοφορούν: εγκολπιο θ.λειτουργιας με μεταφραση, Καινη κ Παλαια Διαθηκη, συνοψη μ.Εβδομαδας, Χαιρετισμοι...δεν καταλαβαινω για ποιο λογο το θετει ως προβλημα ο σεβαστος π.Βασιλειος.. αν θελουμε, ολα τα βρισκουμε.Και φυσικα ειναι γνωστο οτι το πρωτοτυπο ειναι παντα ωραιοτερο απο τις μεταφρασεις.Απλα, οι περισσοτεροι θελουν ευκολες λυσεις...

Ανώνυμος είπε...

Όλα μαζί ....

Ανώνυμος είπε...

Orthodoxia Ortho ή Πηνελόπη ή Π
χρειάζεται πραγματικά μεγάλο θάρρος (θράσσος θα έλεγαν κάποιοι) για να βγαίνεις μετ' επιμονής να υποστηρίζεις όσα υποστηρίζεις και να μην διορθώνεις πρώτα τα δικά σου αμέτρητα γλωσσικά λάθη. Και μην μου ξαναπείς περί δυσκολιών διότι πλέον και οι υπολογιστές διορθώνουν τα άτονα και ανορθόγραφα κείμενα. Απλά αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά ότι η εμμονή είναι ισχυρότερη από οποιαδήποτε λογική! Αυτά σ' τα γράφει κάποιος που, με τη βοήθεια του Θεού και τα δώρα Του, καταλαβαίνει glvssik;vw λέξη προς λέξη και τις δύο Θείες Λειτουργίες, τις χαίρεται και τις ξέρει σχεδόν απέξω ως κείμενα.
Αυτό σημαίνει ότι δεν βλέπω το πραγματικό πρόβλημα;;;;
Δε βαριέστε, τα 'παμε τα ξανάπαμε... Τα ίδια Παντελάκη μου, τα ίδια Παντελή μου!
w

Ανώνυμος είπε...

Δεν θα σου ρίξω άδικο w αλλά χωρίς να εξισώσω το θέμα ανορθόγραφα έγραφε και ο Άγιος Παΐσιος και ο Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής. Ας μένεις στο ζουμί αν υπάρχει και όχι στο γράψιμο άλλα Μπαμπινιώτης.

Ανώνυμος είπε...

Μην νομίζεις ότι έχω χρόνο 4,58 να βρω τα αναγνώσματά των ακολουθιών, να τα διαβάσω και μετά να πάω και στην Εκκλησία. Αν τα διαβάσω σπίτι μου δεν είναι ανάγκη να πάω.

Ανώνυμος είπε...άλλη απήχηση έχει στην ψυχή όταν ακούμε τα λόγια του Θεού σε γλώσσα κατανοητή στην εκκλησία από τον ιερέα και στη λειτουργία και άλλη όταν
τα διαβάζουμε μόνοι μας στο σπίτι μας στον καναπέ

Ανώνυμος είπε...

Πέστετα χρυσόστομη γιατί θά μας τρελάνουν...

ORTHODOXIA ORTHO είπε...

5.08
Όπως είπατε!
Καλή Ανάσταση!

Ανώνυμος είπε...


μερικοί κολλάνε στον τύπο και χάνουν την ουσία, που είναι η ωφέλεια,
ο τύπος είναι το μέσο που μεταφέρεται ο λόγος του Θεού,υπάρχει πρόβλημα αν το μέσο γίνει εκσυγχρονισθεί;

Ανώνυμος είπε...

Λογικά τα όσα λέει ο π. Βασιλειος.
Το λάθος του είναι ότι στον χώρο της Εκκλησίας δεν υπάρχει λογική. Τους αρέσει να τα λένε ακαταλαβίστικα.
Πάρε δέκα κληρικούς και βάλτους να σου μεταφράσουν ένα κείμενο εκ του Αποστολικού αναγνώσματος ή της Παλαιάς Διαθήκης με άριστα το 10 θα πάρουν 2.
Όταν ήμουν στρατιώτης ρώτησε τον στρατιωτικό ιερέα ο αντισυνταγματάρχης τι θέλει να πει ο υμνωδός «χαίρε, πίον όρος και τετυρωμένον εν Πνεύματι» του Ακαθίστου Ύμνου. Καμιά απάντηση δεν έδωσε. Αν ρωτήσεις και τους ψαλτάδες και αυτοί παπαγαλίζουν και δεν γνωρίζουν.
Αυτή είναι η εκκλησιαστική μόρφωση του 21 αιώνα

Ανώνυμος είπε...

Προς π.Δ.Σ. 12:25 μ.μ.
Τα έχετε πολύ μπερδέψει. Ο π. Γεώργιος Μεταλληνός δεν έκανε ποτέ μάθημα Απολογητικής. Εκκλησιαστικός ιστορικός ήταν ο άνθρωπος και δεν είχε κάνει ποτέ μάθημα Απολογητικής.
Τώρα δεν γνωρίζω αν θα βρώ κάπου να σας παραπέμψω για να δείτε και εσείς την γνώμη του π. Γεωργίου Μεταλληνού που ήταν κάθετα εναντίον της αλλαγής της λειτουργικής γλώσσας στην νεοελληνική, αλλά αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι είμαι σίγουρος για ό,τι σας είπα. Θα ψάξω όμως μην και μπορέσω να σας ικανοποιήσω.

Αντύπας

Ανώνυμος είπε...

Επειδή οι νέοι ξυπνούν αργά, μήπως να καθιερωθεί παντού να ξεκινά ο Όρθρος στίς 10 το κολατσιό καί εν συνεχεία η θ. Λειτουργία; Έτσι θα δένει και με την μετάφραση καί οι ναοί δεν θα "χωράνε"τούς πιστούς...

Ανώνυμος είπε...

Ο π. Γεώργιος Μεταλληνός ήταν κανόνας τής τάξεως τής εκκλησίας...

Ανώνυμος είπε...

Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για δήθεν μην κατανόηση της λειτουργικής γλώσσας της Εκκλησίας μας σήμερα που υπάρχουν τόσα βιβλιαράκια με μετάφραση στην νέα ελληνική γλώσσα.
Δεν είναι δα και κινέζικα, λίγο αρχαϊζουσα-καθαρεύουσα είναι, ελληνική γλώσσα είναι! Έλεος πια!

Εκκλησιαζόμενος

Ανώνυμος είπε...

Τώρα είδα το χθεσινό σχόλιο της Αναστασίας- 4:58 μ.μ.
Συμφωνώ μαζί της σε όλα. Είπε με άλλα λόγια αυτό που έγραψα και εγώ πριν λίγο. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία σήμερα για δήθεν μη κατανοήσεως της λειτουργικής γλώσσας της Εκκλησίας.

Εκκλησιαζόμενος

Ἰ. Ἀ. Ἠ. είπε...

Όποιος λειτουργείται τακτικά, τουλάχιστον κάθε Κυριακή, προσπαθεί με φιλότιμο να συγκεντρώσει τον νου του στα κείμενα και τους ύμνους, και παρακαλεί με ταπείνωση τον Χριστό να του συγχωρεί τις αδυναμίες του, καταλαβαίνει πολύ περισσότερα από όσα χρειάζεται.
Όποιος δεν πατάει στην Εκκλησία, παρά μόνο κατ' έθιμο, Χριστούγεννα και Πάσχα, στο αυτί να του λένε τη μετάφραση δεν θα πάρει τίποτα από την θεία λειτουργία.
Αν ήταν γλωσσικό το πρόβλημα, οι φιλόλογοι θα ήταν άγιοι και οι αγράμματοι στην κόλαση.
Έλα όμως που δεν έχουν έτσι τα πράγματα...
Νομίζω ότι ψάχνουμε δικαιολογίες για την νωθρότητα και την ολιγοπιστία μας.

Ανώνυμος είπε...

Η λύση του προβλήματος είναι απλή. Επειδή αυτοί που θέλουν τις αποδόσεις των κειμένων στην νέα Ελληνική είναι πάρα πολλοί, θα πρέπει η κάθε μητρόπολη να λύσει το πρόβλημα και να πραγματοποιεί ακολουθίες και στην νέα Ελληνική γλώσσα για όποιον θέλει.

Ανώνυμος είπε...

Πολύ σωστό το σχόλιο του Ι.Α.Η. 1,50 μμ. Τα είπε όλα.

Ανώνυμος είπε...

Πώς τα καταφέρνει με τον εαυτό του ο π. Βασίλειος καί χρυσώνει το χάπι,σε ότι αφορά τις παράλογες απαιτήσεις του κόσμου....

Αλλοίμονο!!! είπε...

2;28μμ
Απο ποιά στατιστική υπηρεσία το έβγαλες ότι είναι πάρα πολλοί αυτοί που θέλουν μετάφραση.
Επειτα στην ιεραρχία της Εκκλησίας αλλοίμονο της αν πηγαίνει με την πλειοψηφία και τα καπρίτσια της και όχι με την Παράδοση και την Τάξη!


Ανώνυμος είπε...Πως από τη μεριά δεχόμαστε τα εγκώμια της Παναγίας και των Αγίων, που δεν ανήκουν στην παράδοση της Εκκλησίας, γιατί Εγκώμια είναι μόνο για τον Χριστό, και από την άλλη δεν δεχόμαστε να ακούμε τα λόγια του Θεού σε γλώσσα κατανοητή, κάτι που ίσχυε εξ αρχής στην Εκκλησία;
Μου θυμίζει τονν τίτλο το βιβλίο του Φρέντυ Γερμανού:
«Ξετραλαθήκαμε εντελώς...!».

Unknown είπε...

Σεβαστε μου π.Βασιλειε η Θ.Λειτουργια κατανοείται με την καρδιά και ακολουθεί ο νους.Ειναι θέμα πίστεως και αγάπης.Μπορειτε να μου εξηγήσετε Πώς οι εντελώς αγραμματες γιαγιάδες με τη χωριάτικη πίστη τους ζούσαν τη Θ. Λ. καλύτερα από μένα που έχω πανεπιστημιακή και εκκλησιαστική παιδεία;

Ανώνυμος είπε...

Είμαι ένας αμόρφωτος που δεν μπορώ παρόλα τα 55 χρόνια μου να πιάσω τι λένε στην Εκκλησία. Χρόνια σε κύκλους που όλο και λέω διάφορες σκέψεις, σε ομιλίες και άλλα αλλά όταν ακούω τον εξάψαλμο τον οποίο και πολλές φορές διαβάζω τον παπαγαλίζω σαν κάτι που πρέπει να πω για να τελειώνουμε χωρίς να καταλαβαίνω τι διαβάζω. Στην υμνολόγια το ίδιο κάνουν οι ψάλτες προσμένοντας να περάσει η ώρα. Το αποκορύφωμα όταν διαβάζω Κανόνα εκεί είναι για νάνε η παπαγαλία και το διάβασμα για κλάματα. Με παρηγοράει γιατί τις ίδιες ανοησίες κάνουν και οι Ψάλτες του ναού στα αναγνώσματα του Εσπερινού. Στην Λειτουργία καταλαβαίνω πολλά… από τον Απόστολο τίποτα το ίδιο και από τα Ευαγγέλια των καθημερινών. Κατά τα άλλα είμαι ένας φιλακόλουθος. Θα το πουν και στον επικήδειο πιστεύω!!!!!!!

Ανώνυμος είπε...

Ο μακαρίτης μπάρμπα Χριστόφορος Καλλιφώνης, παλιός ψάλτης δύσκολα θα δέχονταν αλλαγές καί ας μην τα κατανοούσε όλα τα γράμματα....

Ανώνυμος είπε...Θα ζημιωθεί ή θα ωφεληθεί το εκκλησίασμα, όταν μέσα στην εκκλησία ακούει σε γλώσσα κατανοητή το ψαλτήρι, τον απόστολο, τις προφητείες, αν είναι να ζημιωθεί,καλά κάνουν, όσοι επιμένουν στη διατήρηση της αρχαίας γλώσσας, αν είναι να ωφεληθεί, τι θα απολογηθούν ενώπιον του Κριτού, που έγιναν εμπόδιο σ αυτό που θα ωφελούσε το λαό εν ώρα λατρείας Του;
Γέρων Ιεροψάλτης

Ανώνυμος είπε...

Απο μικρής ηλικίας καταβάλλουμε κόπο και προσπάθεια να μάθουμε τα μαθήματα στο Δημοτικό Σχολείο, στο Γυμνάσιο, στο Λύκειο, να σπουδάσουμε και να λάβουμε Πανεπιστημιακό Πτυχίο, να μάθουμε ξένες γλώσσες, να μάθουμε χρήση υπολογιστή, και κινητού τηλεφώνου, να μάθουμε οδήγηση αυτοκινήτου, και ό,τι άλλο επιθυμεί ο καθένας.
Είναι τόσο δύσκολο να μάθουμε μερικές αρχαίες ελληνικές λέξεις (που είναι η παράδοση μας εν τέλει), για να συμμετέχουμε καλύτερα στη Θεία Λειτουργία ?

Ανώνυμος είπε...

Ας το κατανοήσουν οι Αρχιερείς πρέπει ο κόσμος να καταλαβαίνει το τι ακούει και να κατανοεί τις ευχές των ακολουθιών, και παράλληλα κάτι που δεν ακούω να συντομευθεί η Θεία Λειτουργία. Το γιατί κάνουν τον Όρθρο δεν το καταλαβαίνω. Στην ενορία που είμαι επίτροπος ο εφημερεύων εφημέριος βάζει Ευλογητός και οι άλλοι καταφθάνουν μετά τις Καταβασίες για να ντυθούν και να πάρουν μέρος στην Θεία Λειτουργία. Όταν δεν έχουν εκφώνηση απολαμβάνουν το καθισιό στις πολυθρόνες με ψιλοκουβεντούλα και στο κήρυγμα κανένας δεν προσέχει. Αν δεν δώσουν αντίδωρο αυτό,ί έχουν ξεντυθεί και τρέχουνε στο γραφείο-κυλικείο για το πρωινό καφεδάκι.
Αυτό πιστεύω ότι σε πολλούς ναούς το κάνουν.

Ανώνυμος είπε...

Εάν λειτουργήσουν μερικές Εκκλησίες σε κάθε μητρόπολη με απόδοση των κειμένων στην Νεοελληνική γλώσσα πολλοί θα αισθανθούν και θα ξεδιψάσουν σαν την έλαφο που επιποθεί τας πηγάς των υδάτων

Ανώνυμος είπε...

Αν μετρήσουμε τα σχόλια,η παλάτζα γέρνει πότε από δω πότε από κει
και συμφωνία δεν υπάρχει , οπότε
ας προσφύγουμε σε ανώτερα "κλιμάκια" γιά να το λύσουμε....

Ανώνυμος είπε...

Προς 8.35 μμ Ο αρθρογράφος δεν αναφέρεται σε ύμνους και τροπάρια. Απ΄ότι φαίνεται είσαι ιεροψάλτης .Γι΄αυτό μην αγχώνεσαι .

Ανώνυμος είπε...

Καί τα αναγνώσματα ποιος τα διαβάζει η γιαγιά;

Ανώνυμος είπε...

Χθεσινό 5:02 μ.μ.

Εσύ ξετρελλάθηκες εντελώς και όχι αυτοί που προσπαθείς να κατηγορήσεις ότι ξετρελλάθηκαν!
Τα εγκώμια στην Παναγία σε πείραξαν, ενώ θέλεις να καταστρέψεις την λειτουργική μας γλώσσα;;;!!
Εσύ έχεις το πρόβλημα.

Ανώνυμος είπε...

9:09 π.μ.
Δεν χρειάζεται να προσφύγουμε σε κανένα ανώτερο κλιμάκιο.
Ισχύει ό,τι ισχύε μέχρι τώρα. Δεν επιτρέπεται κανείς να πειράξει την λειτουργική γλώσσα της Εκκλησίας! Τελεία και παύλα.

Ανώνυμος είπε...

απάντηση στον 16 Ιανουαρίου 2021 - 5:42 μ.μ.
"Τα καλά και συμφέροντα..."

Ανώνυμος είπε...

Μαζί σου είμαι , αλλά έβαλε τη φωτιά ο π. Βασίλειος καί δεν σβήνει με τα σχόλια.
Μέσα στην εκκλησία πέρασαν χριστιανοί καί μορφωμένοι καί αγράμματοι, κανείς δεν ακούμπησε τα κείμενα.Ηρθαμε σήμερα εμείς οι παραμορφωμένοι,να τα κάνουμε όλα στά μέτρα μας....(9:09)

Ανώνυμος είπε...

Το Ερώτημα είναι πιο βαθύ. Ποια Εκκλησία θέλουμε στο μέλλον;
Θέλουμε μια Εκκλησία που είναι κοντά στον λαό η μια εκκοσμικευμένη εκκλησία;
Ο π. Βασίλειος θέλει και αγωνίζεται για μια Εκκλησία ανθρώπινη για αυτό θέλει μετάφραση των αναγνωσμάτων αλλά για μια εκκοσμικευμένη εκκλησία που συναισθηματικά θα τέρπει όπως μια συναυλία (Εγκώμια Παναγίας, Κορώνες). Και αυτό φαίνεται από την αρθρογραφία του.
Οι υπόλοιποι ας αναρωτηθούν μια Εκκλησία θέλουν;

Ανώνυμος είπε...

Για τον Συγχυσμένο ανώνυμο 5:19 ΜΜ
Δεν ξέρεις φαίνεται τί γράφεις!!
Τί σχέση έχουν τα Ορθόδοξα Εγκώμια της Παναγίας όταν ψάλλονται με φόβο Κυρίου και ευλάβεια ορθόδοξη με την συναισθηματική τέρψη των συναυλιών και την εκκοσμικευμένη εκκλησία;
Την εκκομισμευμένη εκκλησία θα την πετύχεις με την κατάργηση της ιεροπρέπειας των λειτουργικών κειμένων που έγραψαν άγιοι και με την νεωτερίστικη μετάφραση τους, όπου θα χαθεί κάθε ιεροπρέπεια και θα επικρατήσει σύγχυση και εκκοσμίκευση!

Χριστιανός Ορθόδοξος