Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2011

ΑΓΑΠΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ Δ’ - π. Ιωήλ Κωνστάνταρος

ΑΓΑΠΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ  Δ’
 
Όχι μόνο η Παλαιά Διαθήκη,το πρώτο δηλ. μέρος της Βίβλου, αλλά και το δεύτερο η Κ.Δ. μαζί με το κατ’ εξοχήν κήρυγμα της παγκοσμίας αγάπης, και ακόμα της αγάπης και προς αυτούς τους εχθρούς, διδάσκει και την αγάπη προς την πατρίδα. Η διδασκαλία και το παράδειγμα του Κυρίου μας  που αποτελεί και το αιώνιο προτυπό μας, έχουν παρά πολλά να μας διδάξουν.
Δεν είναι τυχαίο ότι ο Ιησούς επιμένει κατά το διδακτικό του έργο στην μεταξύ των συμπατριωτών του κίνηση. Πόσο χαρακτηριστικά ο Ευαγγελιστής Ματθαίος αναφέρεται στην διδασκαλία του Κυρίου μας στην Ναζαρέτ. «Και ελθών εις την πατρίδα αυτού εδίδασκεν αυτούς εν τη συναγωγή αυτών, ώστε εκπλήττεσθαι αυτούς και λέγειν· πόθεν τούτω η σοφία αύτη και αι δυνάμεις;». Αλλά και όταν έφυγε από τη χώρα των Γαδαρηνών και πέρασε στην Καπερναούμ, πόσο τονίζεται η «ίδια πόλις». «Και εμβάς εις το πλοίον διεπέρασε και ήλθεν εις την ιδίαν πόλιν» (Ματθ. θ’ 1). Κάνει κέντρο της δράσεώς του τώρα την Καπερναούμ και από εκεί φτάνει και στα μικρότερα χωρία της επίγειας Πατρίδας του.
Ναι· ο Χριστός δεν καταργεί την Πατρίδα. Την Πατρίδα του κάθε ανθρώπου. Γι’ αυτό και στον αποκαλυπτικό διάλογό του με την Σαμαρείτιδα που τονίζει μεταξύ των άλλων ότι «η σωτηρία εκ των Ιουδαίων εστί» (Ιωανν. δ’ 22), φαίνεται καθαρά ότι ως άνθρωπος αγαπούσε την Πατρίδα του και το Έθνος του. Όχι μόνο αγαπούσε ο Ιησούς την Πατρίδα του και το Έθνος του, αλλά κάνει και κάτι που συγκινεί και συγκλονίζει όσο ψυχρός και σκληρός κι αν είναι κανείς. Κλαίει για την Πατρίδα του. Ο Έλληνας Ευαγγελιστής Λουκάς, μας χαρίζει στο ιερό του κείμενο ένα στίχο που αποτελεί την κορωνίδα του αγνού Πατριωτισμού. «Ως ήγγισεν, ιδών την πόλιν έκλαυσεν επ’ αυτή» (Λουκ. ιθ’ 41). Άμα πλησίασε, όταν είδε την πόλιν Ιερουσαλήμ, τον κατέλαβαν λυγμοί και έχυσε δάκρυα γι’ αυτή.
Είναι λίγο πριν από το Σωτήριον Πάθος. Λίγο πριν ανεβεί στο Σταυρό για τη σωτηρία όλου του Κόσμου. Και όμως εκείνη τη στιγμή που ανθρωπίνως και λογικώς δεν θα περίμενε κανείς να τον κρατά και να τον συνδέει τίποτε με τα γήινα, η τρυφερή και ευαίσθητη ψυχή του συγκλονίζεται. Τα δάκρυα αυλακώνουν το Πανάγιον Πρόσωπό Του…
Μέσα στα θεϊκά αυτά δάκρυα υπάρχει βαθύς πατριωτισμός, σύμφωνα με τους ερμηνευτές και σχολιαστές των Γραφών. Είναι τόσο δυναμικό το μήνυμα αυτό του Κυρίου.
Δύο είναι οι φορές που το Ι. Ευαγγέλιο κάνει λόγο για τα δάκρυα του Ιησού. Η πρώτη φορά ήταν εν όψει της καταστροφής της πόλεως των Ιεροσολύμων και η δεύτερη εν όψει του θανάτου του ανθρώπου.
Ο θρήνος εδώ για την αγίαν Πόλιν είναι συνδυασμένος με την ολοσχερή καταστροφή και με τον τραγικό θάνατο τόσων ανθρώπων συμπατριωτών του. Και ο θρήνος αυτός του Ιησού, ο Πατριωτικός του θρήνος, έχει τόσο βάθος…Τίποτε δεν είναι τυχαίο και απλό απ  ὅ,τι κάνει ο Ιησούς. Και σίγουρα κανένας δεν μπορεί να θρηνήσει όπως ο Θεάνθρωπος Κύριος.
Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος μας διέσωσε και το θρήνο, στον οποίο ξέσπασε ο Κύριος βλέποντας την Αγία Πόλη. Προβλέποντας την καταστροφή, που την περίμενε, εξ’ αιτίας της αποστασίας των αρχόντων και του λαού είπε αυτά τα λόγια που ακούμε κυρίως τη Μ. Εβδομάδα.
«Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ η αποκτέννουσα τους προφήτας και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους προς αυτήν! Ποσάκις ηθέλησα επισυναγαγείν τα τέκνα σου, ον τρόπον επισυνάγει όρνις τα νοσσία εαυτής υπό τας πτέρυγας, και ουκ ηθελήσατε. Ιδού αφίεται υμίν ο οίκος υμών έρημος» (Ματθ. κγ  37-38).

Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, δυστυχισμένη και ταλαίπωρη πόλις, συ που φονεύεις τους προφήτες και λιθοβολείς εκείνους που ο Θεός σου απέστειλε! Πόσες φορές θέλησα να συμμαζέψω τα παιδιά σου με στοργή παρόμοια με εκείνη, με την οποία η όρνιθα περιμαζεύει τα πουλιά της κάτω από τα φτερά της, και όμως δεν θελήσατε. Να τώρα εγκαταλείπεται για τιμωρία και καταστροφή σας η πόλη σας με το ναό της έρημη και απροστατεύτη από το Θεό.
Το Πατριωτικό αίσθημα που υπάρχει σε κάθε λογικό άνθρωπο εξαγιάζεται και φθάνει σε καταπληκτικά ύψη με αυτό το παράδειγμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Επομένως, ο κάθε πιστός Χριστιανός και μάλιστα ο Έλληνας Ορθόδοξος Χριστιανός, είναι ανάγκη όχι απλώς να έχει τοποθετηθεί ορθά στο κύριο αυτό θέμα, αλλά ευκαίρως ακαίρως, με σωστό τρόπο να δείχνει το ενδιαφέρον του και την αγάπη του στην Ευλογημένη μας Πατρίδα και στα Ιδανικά μας.

(Συνεχίζεται)


Αρχ. Ιωήλ Κωνστάνταρος
Κόνιτσα
Email: p.ioil@freemail.gr


ΑΓΑΠΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: