Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2015

Ο ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΣ - π. Αρσένιος Κατερέλος

Ὁ Θεός δέν ζητ συνηγόρους, πού προβάλλουν μέ τά λόγια τους τήν ξία το Χριστιανισμο. Ζητ πιστούς, πού νά δείχνουν μέ τόν ψογο βίο τους, τήν δύναμη το Χριστο. καλύτερη περάσπιση το Χριστιανισμο, λλά καί χειρότερη δυσφήμισή του, προέρχεται πό τόν βίο καί τήν πολιτεία τν φερομένων ς πιστν του. Πολλοί μιλον γιά τόν Χριστιανισμό μέ τό μέτρο, λλά τόν ζον μέ τόν πόντο. διαφορά μεταξύ το φανατισμο καί τς πίστης εναι, τι τήν πίστη μπορες νά τήν ξηγήσης, χωρίς νά γίνης ξω φρενν. φανατικός νθρωπος εναι σάν κενον πού φωνάζει δυνατά, μόνο καί μόνο γιά νά κούη τόν ντίλαλο τς φωνς του διος. Ποιός εναι φανατικός; νθρωπος πού δέν λλάζει γνώμη, λλά δέν λλάζει καί θέμα.

Πολλοί νθρωποι φιλονεικον γιά τήν θρησκεία, γράφουν περί ατς, μάχονται γι ατή, λένε τι εναι τοιμοι νά πεθάνουν χάριν ατς, κτός πό τό νά ζον σύμφωνα μέ ατήν.
νας σοφός επε γιά τόν δραστήριο νθρωπο, πού γωνίζεται χωρίς σκοπό: «Τρέχει, τρέχει κούραστα, πάνω - κάτω στό γήπεδο, μόνο πού ξεχνάει πώς πάρχει καί μπάλα»!

ΑΡΧΙΜ. ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: