Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017

Πρόγραμμα Ἀκολουθιῶν Μηνῶν Ἰουλίου - Αὐγούστου 2017 τοῦ Ἱεροῦ Πανεπιστημιακοῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν.


Πρόγραμμα Ἀκολουθιῶν  Μηνῶν Ἰουλίου - Αὐγούστου 2017
τοῦ Ἱεροῦ Πανεπιστημιακοῦ Ναοῦ  
τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν.


Δεν υπάρχουν σχόλια: