Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2017

Πρόγραμμα Ἀκολουθιῶν Μηνός Ὀκτωβρίου 2017 τοῦ Ἱεροῦ Πανεπιστημιακοῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν.


 Πρόγραμμα Ἀκολουθιῶν Μηνός Ὀκτωβρίου  2017 
τοῦ Ἱεροῦ Πανεπιστημιακοῦ Ναοῦ  
τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν.


Δεν υπάρχουν σχόλια: