Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2018

Βαρθολομαῖος σήμερον, Βαρνάβας ὁ θεόληπτος, ἐν τῇ σεπτῇ αὐτῶν μνήμῃ,


Βαρθολομαῖος σήμερον, Βαρνάβας ὁ θεόληπτος,
ἐν τῇ σεπτῇ αὐτῶν μνήμῃ,
νῦν παρ' ἡμῶν κατὰ χρέος,
λαμπρῶς ἀνευφημείσθωσαν,
ὡς τοῦ Χριστοῦ Ἀπόστολοι,
καὶ μαθηταὶ πρεσβεύοντες,
ὑπὲρ ἡμῶν τῶν τελούντων,
τὴν ἱερὰν αὐτῶν μνήμην.

Δεν υπάρχουν σχόλια: