Σάββατο, 7 Ιουλίου 2018

Αὐτὸ εἶναι τὸ δικό μας Πολίτευμα. - Κώστας Σαρδελῆς


Η δική μας παράδοση δὲν εἶναι οὔτε καπιταλιστική, οὔτε σοσιαλιστική, οὔτε μαρξιστική. Εἴμαστε πιὸ ἀριστεροὶ καὶ ἀπὸ τὸν πιὸ ἀριστερό...
Γιατί ἡ παράδοση ἡ δική μας, ἡ ἑλληνική, εἶναι κοινοβιακὴ - ἀσκητική, ποὺ προϋποθέτει ὀρθόδοξη πνευματικότητα, καὶ τὸ ἦθος, τῆς καθ’ ἠμᾶς Ἀνατολῆς... Αὐτὸ εἶναι τὸ δικό μας Πολίτευμα.
 Κώστας Σαρδελῆς

Δεν υπάρχουν σχόλια: