Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021

Οἱ μάρτυρες τοῦ Χριστιανισμοῦ - Jacques Fontaine

 

«Οἱ μάρτυρες τοῦ Χριστιανισμοῦ, ὑπῆρξαν οἱ μάρτυρες τῆς ἐλευθερίας τῆς συνειδήσεως, ποὺ τὴν ἐπικύρωσαν μὲ τὸ θάνατό τους μπροστὰ στὴν ὁλοκληρωτικὴ ἐξουσία. Ὑπῆρξαν τὸ κάλεσμα καὶ ἡ ὑπόμνηση, τὸ σάλπισμα σὲ ὅλους γιὰ νὰ μὴ διστάσει ποτὲ κανεὶς νὰ ἀγωνισθεῖ σὲ κάθε καταπίεση ποὺ ἀπειλεῖ τὴν ἐσωτερικὴ ἐλευθερία, τὴν πιστότητα στὶς ἀρχές, τὸ ἀπαράγραπτο δικαίωμα τῆς προσωπικῆς συνειδήσεως».

  Jacques Fontaine

Δεν υπάρχουν σχόλια: