Σάββατο, 3 Ιουλίου 2021

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Μηνός Ἰουλίου 2021 τοῦ Ἱεροῦ Πανεπιστημιακοῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν
Μηνός Ἰουλίου 2021
τοῦ Ἱεροῦ Πανεπιστημιακοῦ Ναοῦ
τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν

Δεν υπάρχουν σχόλια: