Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2023

Όχι, δεν παίρνω άλλο διαταγές - Κική Δημουλά


 "Όταν μου λέγανε τα σύννεφα ταξίδευε, ταξίδευα
κι όταν μου λέγανε τα όνειρα περίμενε, περίμενα.
Όχι, δεν παίρνω άλλο διαταγές."
Κική Δημουλά