Τρίτη 5 Μαρτίου 2024

Η καταιγίδα είναι ικανή

"Η καταιγίδα είναι ικανή να σκορπίσει τα λουλούδια, 

αλλά δεν μπορεί να βλάψει τους σπόρους. "

Kahlil Gibran

Δεν υπάρχουν σχόλια: