Τρίτη 25 Ιουνίου 2024

Γιά τούς Ἀρχιμανδρῖτες - π. Βασιλείου Μπακογιάννη

Γιά τούς Ἀρχιμανδρῖτες

 ὑπό Ἀρχιμ. Βασιλείου Μπακογιάννη

Στόν φιλόξενο ἱστότοπο «ἀναστάσιος» ἀναρτήθηκε (18.6.24) ἄρθρο τοῦ Ε.Β., γιά  τούς ἐν τῷ κόσμῳ Ἀρχιμανδρῖτες· καί  ἐπανῆλθε μέ δεύτερο  ἄρθρο (21.6.24)·  ἐπανῆλθε  καί   μέ τρίτο (23.6.24). Τέτοιο «ἐνδιαφέρον» γιά τούς Ἀρχιμανδρῖτες!

Ὅταν ἀσχολούμαστε μέ θέματα ἐκκλησιαστικά, θά πρέπει πρωτίστως νά ἔχουμε ὑπόψη τήν τάξη, πρακτική, παράδοση, πού ἀκολουθοῦσε ἡ Ἐκκλησία. Μέ ὁδηγό τή μισή ἀλήθεια κινδυνεύουμε νά ὁδηγηθοῦμε σέ αὐθαρεσίες, κάτι πού ἤδη γίνεται στήν Ἐκκλησία μας σέ θέματα πνευματικά. 

Ὁ Ε.Β., ἔγραφε (18.6.24): «Να προσπεράσω και την αστειότητα να φέρει κάποιος τίτλο που δεν στηρίζεται πουθενά και δεν έχει καμιά σχέση με την πραγματικότητα;». 

Ὁ τίτλος «Μητροπολίτης» ἀρχικῶς σήμαινε τόν πολίτη τῆς μητέρας τῶν πόλεων, τῆς πρωτεύουσας· τώρα ἔχει ἄλλη σημασία· «Πρωτοσύγκελλος» ἀρχικῶς  σήμαινε τόν πρῶτο μεταξύ τῶν συγκέλλων, τώρα ἔχει ἄλλη σημασία. κ.λ.π. καί  «Ἀρχιμανδρίτης» σήμαινε τόν ἀρχηγό, προεστῶτα τῆς μοναστικῆς μάνδρας· τώρα εἶναι  ἁπλῶς ἕνας τίτλος.

Καί  ἐφόσον ἡ  ἐνορία  λέγεται «μάνδρα», ὁ ποιμένας  της  εὐκόλως μπορεῖ νά κληθεῖ Ἀρχιμανδρίτης...

          Στήν Ἐκκλησία ὑπῆρχαν ἐξ ἀρχῆς ἄγαμοι Ἱερεῖς στόν κόσμο, ἐξ οὗ καί οἱ σχετικοί Κανόνες γιά τίς «συνείσακτες γυναῖκες» (Γ΄τῆςΑ', Ε' Πενθέκτης). π.χ., ἐπί Μ. Βασιλείου ἕνας ἄγαμος Ἱερέας ὀνόματι Γρηγόριος, εἶχε ὡς «συνείσακτο»  μιά καλογριά. Ὁ Μ. Βασίλειος συνέστησε στόν Γρηγόριο νά τήν στείλει στό Μοναστήρι (P.G. 32:401-404). Ἄν ὁ Γρηγόριος  ὑπαγόταν σέ Μοναστήρι, ὁ Βασίλειος θά τοῦ ἔγραφε νά γυρίσει στό Μοναστήρι, ἀλλά ὁ Γρηγόριος ἦταν ἁπλῶς ἄγαμος Ἱερέας  στόν κόσμο.     

Μέ τήν ἐμφάνιση τοῦ Μοναχισμοῦ, εἴχαμε παράλληλα καί  μιά ἄλλη κατηγορία ἀγάμων κληρικῶν· τῶν Ἱερομονάχων, πού ἀνῆκαν σέ Μοναστήρια. Μποροῦσαν καί αὐτοί προσωρινῶς νά ἀφήσουν  τό Μοναστήρι τους καί νά διακονήσουν  στόν κόσμο  (Δ΄τῆς Δ'.). Ἐξ αὐτοῦ ἐπικράτησε,  ὥστε ὁ Ἱερομόναχος νά διορίζεται προσωρινός ἐφημέριος. Κάτι πού δέν πρέπει νά ἰσχύει  γιά τόν  ἄγαμο Πρεσβύτερο, πού ἐξ ἀρχῆς ἐπέλεξε νά ἐργάζεται στόν κόσμο.

          Σύν τῷ χρόνῳ ἐπικράτησε, ὥστε καί οἱ Ἱερομόναχοι, νά ἀφήνουν μονίμως τό Μοναστήρι τους, μέ τήν εὐλογία τοῦ Ἡγουμένου καί τοῦ οἰκείου Ἐπισκόπου, καί νά διακονοῦν στόν κόσμο· π.χ. Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός,  καί τόσοι ἄλλοι  πού ἔδρασαν στόν κόσμο·  καί  ἁγίασαν·  Ἀθανάσιος Χαμακιώτης, Εὐμένιος Σαρειδάκης κ.λ.π. 

Καί ὁ Ε.Β. διερωτᾶται:  «Με ποιούς εκκλησιαστικούς κανόνες και αποστολικές-πατερικές διατάξεις κάποιος αρχιμανδρίτης βρίσκεται στον  κόσμο;» (17.6.24). Ἦταν καί εἶναι τακτική, πρακτική, παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, οἱ Ἀρχιμανδρῖτες νά βρίσκονται στόν κόσμο. Διαφορετικά, οἱ Ἅγιοι (!) Κοσμᾶς Αἰτωλός, Ἀθανάσιος Χαμακιώτης, Εὐμένιος Σαρειδάκης κ.λ.π., κρίνονται ὡς ....ἐπίορκοι! Ἀθέτησαν τίς ἔνορκες ὑποσχέσεις πού ἔδωσαν, ὅτι θά μείνουν  ἰσοβίως στό Μοναστήρι· ὅπως ἐπίσης  κρίνονται   ἐπίορκοι, καί ὅσοι  ἐκάρησαν Μοναχοί, καί στή συνέχεια ἔγιναν Μητροπολῖτες!

«Γέμισαν οι ναοί μας από αρχιμανδρίτες», ἔγραψε ἐν ἀγανακτήσει ἕνας σχολιαστής (anastasios 18 Ἰουνίου ΄24. 4:39μμ). Ἀδερφέ, οἱ Ἀρχιμανδριτες δέν εἰσῆλθαν στά χωράφια σου, ἀλλά στόν Ἀμπελῶνα τοῦ Κυρίου. Ἄν δέν σκανδαλίζουν, καί μόνο ἡ παρουσία  τους εἶναι κήρυγμα γιά τήν ἐνορία. Καί ὁ σχολιαστης συνεχίζει: «βάζουν πίσω τους σεβάσμιους κληρικούς κάποιας ηλικίας, και  αυτοί είναι παιδαρέλια»·  («παιδαρέλια»: ἀνοίκεια  διατύπωση· δηλώνει ἀνευλάβεια στήν Ἱερωσύνη).

   Δέν βάζουν οἱ Ἀρχιμανδρῖτες «πίσω τους τούς σεβάσμιους  κληρικούς»,  ἀλλά καί οἱ μέν καί οἱ δέ, τηροῦν τήν ἐπικρατοῦσα τάξη τῆς Ἐκκλησίας. 

Ἦταν Πάσχα τοῦ 1989, κατά τίς 11:45 μ.μ. εἰσῆλθε στό Ναό (Ἅγιο Κων/νο Ἀγυιᾶς Πατρῶν), ὁ 78χρονος συνταξιοῦχος, σεβάσμιος ἔγγαμος Ἱερέας Ἰωάννης Παπαδημητρόπουλος·  «εἶσαι ἐδῶ;!», μοῦ εἶπε· «ἔ, θά λειτουργήσω καί ἐγώ!». Καί λειτούργησε ἐκ καρδίας, χωρίς νά ἔχει πρόβλημα, ἄν θά εἶναι ὁ ἴδιος  Προεστώς ἤ ὄχι. Αἰωνία του μνήμη.

Τό θέμα δέν εἶναι, ἄν ὁ Προεστώς εἶναι νεαρός Ἀρχιμανδρίτης,  ἀλλά τί φρόνημα ἔχει αὐτός πού συλλειτοργεῖ μαζί του. «Ἐσεῖς θά εἶστε ὁ Προεστώς», εἶπα (2002), σέ ἀσπρομάλλη πρεσβύτερο, ἔγγαμο συλλειτουργό. «Ὄχι, ὄχι πάτερ μου· εἶμαι ἕνα σκουπόξυλο· καί τό ὅτι στέκομαι στήν  Ἁγία Τράπέζα, πολύ μοῦ πάει...!».

8 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Άριστη απάντηση. Μπήκαν τα πράγματα στην θέση τους. Καλά τα γράφει ο π. Βασίλειος.

Ανώνυμος είπε...

Πειστικές σοβαρές και κατοχυρωμένες απαντήσεις.

Ανώνυμος είπε...Νηφάλιο άρθρο χωρίς πάθος, και με επιχειρήματα, δεν ξέρω άλλον που να γράφει με τέτοια σαφήνεια και μαθηματική σκέψη, μου το έχουν πει και άλλοι άσχετοι με την Εκκλησία που διαβάζουν τα κείμενα του

Ανώνυμος είπε...

Έχετε δίκιο πάτερ μου.
Δυστυχώς σήμερα στον καιρό της γενικότερης σύγχυσις που επικρατεί, υπάρχουν χριστιανοί με εκκλησιαστικό υποτίθεται φρόνημα, που νομίζουν ότι υπερασπίζονται την τάξη και την παράδοση της εκκλησίας και αντιθέτως την πολεμούν και την εκθέτουν εκ των έσω.
Ο Θεός να σας στηρίζει και να σας ενισχύει στην ποιμαντική σας διακονία.
Να έχουμε την ευχή σας.

Ανώνυμος είπε...

Τέλειο. Την ευχη σας

Ανώνυμος είπε...

Ίσως μερικά χρειάζονται τακτοποίηση από την εκκλησία. Δεν σημαίνει επειδή ο τίτλος Αρχιμανδρίτης άλλαξε έννοια, είναι και υγιής. Χωρίς να γενικεύουμε,πως να συγκριθεί ο Άγιος Κοσμάς,ο Άγιος Πορφύριος κλπ με τούς σημερινούς Αρχιμανδρίτες;
Η καινούργια μορφή αγάμων, ξεκινά από τα Αναγνωστάκια τα οποία εξοικειώνονται στο χώρο της εκκλησίας, κοντά στον επίσκοπο επί το πλείστον καί με αέρα καρδινάλιου, περιμένουν να φτάσουν τα είκοσι είκοσι πέντε να γίνουν Αρχιμανδρίτες για να φορέσουν μεγάλο Σταυρό, μανικετόκουμπα ωραία , καδένα ρολόι"πιατέλα"και επανωκαλίμαφο υπερυψωμένο, στολές μοναδικά κομμάτια καί βεβαίως προϊστάμενοι ναών παραμερίζοντας λευκανσμένους λειτουργούς Ιερείς.Ο δε πνευματικός αγώνας μηδαμινός,ο μόνος αγώνας τα φρου φρου φωτογραφίες καί αρώματα!!Είναι σοβαρό το θέμα όπως εξελίσσεται καί τον π. Βασίλειο σοβαρό κληρικό σίγουρα τον απασχολεί.


jean alatzo είπε...

ALTERA PARS για το κείμενο του Αρχιμ.π. Βασιλείου Μπακογιάννη

1- Η εγκύκλιος της Δ.Ι.Σ του 1929 - Εμπόδιο στις Ιερατικές κλίσεις; - π. Ελευθέριος Χαβάτζας

https://anastasiosk.blogspot.com/2021/03/1929.html

2- Έγγαμοι και άγαμοι κληρικοί στην Ενορία

http://ierovima.gr/pages/article.aspx?id=243

3-Συμπτώματα παθολογικά στην ζωή της Εκκλησίας μας

https://alopsis.gr/%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%80%CF%84%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B6%CF%89%CE%AE-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BA/

Ανώνυμος είπε...

Οφειλετική απάντηση στον αγαπητό π. Βασίλειο Μπακογιάννη.
Πολυσέβαστέ μου π. Βασίλειε, μπαίνω στον κόπο να σάς απαντήσω, διότι εντελώς αυθαίρετα και υποκειμενικά υπερασπίζεστε τον χώρο, από τον οποίο προέρχεστε, προφανώς για να δικαιολογήσετε τον εαυτό σας και τους λοιπούς! Καλό θα είναι, όλοι μας να παραδεχόμαστε τις αστοχίες μας! Είστε αρχιμανδρίτης στη πόλη, εκτός μονής και έχοντας δώσει τις μοναχικές υποσχέσεις, εκ των πραγμάτων δεν τις τηρείτε! Ας είμαστε ειλικρινείς, σάς έλεγξε η συνείδησή σας, γι' αυτό και απαντήσατε!
Απαντώ λοιπόν στις δικές σας αυθαιρεσίες και ανακρίβειες! Θεωρώ υποκριτικό ότι αποκρύψατε το γεγονός ότι ο όσιος Παφνούτιος κατά τη διάρκεια της Α' Οικουμενικής Συνόδου, διαφύλαξε την ιερωσύνη των εγγάμων! Ένας ασκητής μοναχός της Αιγύπτου, διέσωσε την παράδοση και υπερασπίστηκε τους εγγάμους αδελφούς του, αφού είχε τεθεί θέμα αποκλεισμού των εγγάμων, από το μέγα αυτό υπούργημα!
Είναι υποκριτικό να απαντάτε ότι η ενορία είναι "μάνδρα" και γι' αυτό δικαιολογείται η παρουσία του αρχιμανδρίτη! Εθελοτυφλείτε και κάνετε πως δεν καταλαβαίνετε το πνεύμα του συντάκτη, αφού πρόθεσή του προφανώς είναι να καυτηριάσει τον αρχιμανδριτισμό και τις αυθαιρεσίες που διαπράττουν λόγω θέσης και εξουσιομανίας!
Σάς υπενθυμίζω όσον αφορά τις θέσεις των ιερομονάχων, ότι επί τόσα έτη ήταν παράνομες, αφού δικαιολογείται η παρουσία και συνάμα μισθοδοσία των τακτικών δηλαδή των εγγάμων ιερέων κι όχι των εκτάκτων, ήτοι των αγάμων κληρικών! Και λέγονται έκτακτοι, γι' αυτό ακριβώς που κι εσείς λέτε, ότι δηλαδή, με την ευχή του επισκόπου και του γέροντός τους, εξυπηρετούσαν κάποια ενορία που δεν υπήρχε έγγαμος κληρικός. Είναι υποκριτικό να μην αναφέρονται τα ισχύοντα! Υπήρξε περίοδος που κάλυπταν οι ανάγκες από τους εγγάμους και οι άγαμοι δεν επέστρεψαν στη μονή της μετανοίας τους!
Καλά κάνετε και αναφέρετε όντως αγίους κληρικούς αλλά δεν σάς είδα να κάνετε παρόμοια αναφορά και σε αγίους εγγάμους κληρικούς, οι οποίοι αναλώνονται υπέρ του ποιμνίου τους! Είναι ντροπή για τους συμπρεσβυτέρους σας εγγάμους κληρικούς, τοιαύτη απαξίωση! Εκτός αν συμφωνείτε με το Πατριαρχείο, το οποίο προβαίνει σε ανακηρύξεις αγίων μόνο επισκόπων, ιερομονάχων, μοναχών και μοναζουσών! Έχετε δει να έχει ανακηρυχθεί κάποιος έγγαμος τα τελευταία έτη; Φευ! της υποκρίσιας!!! Αναρωτώμαι, δεν υπάρχουν στην Εκκλησία του Χριστού, έγγαμοι που αγίασαν; (κληρικοί και λαϊκοί;;;). Εσείς ο ίδιος δεν εξομολογείται άγιους ανθρώπους;;; Ο Πατροκοσμάς έγινε ισαπόστολος, αφού προηγουμένως πήρε ευχή και ευλογία από τον Πατριάρχη, σε μία περίοδο δύσκολη! Είναι αν μη τι άλλο, τραγελαφικό να μπαίνουμε σε σύγκριση και τους λόγους, μπορεί να κατανοήσει ο καθείς!
Επανέρχομαι, διά να απαντήσω στο τελευταίο σας επιχείρημα, λέγοντας: έχετε άλλη ιερωσύνη; ανώτερη από αυτή του εγγάμου κληρικού; Ασφαλώς και όχι! Αφήστε λοιπόν τις εξυπνάδες και εφαρμόστε την τάξη της Εκκλησίας, που είναι ότι δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ εγγάμων και αγάμων κληρικών! Άλλη φορά, εσείς που είστε θιασώτης της τάξης, αν συλλειτουργήσετε με έγγαμο κληρικό που έχει τα πρεσβεία ιερωσύνης από εσάς, αφήστε τον να προστεί της Θείας Λειτουργίας εκείνος κι όχι εσείς! Δείξτε μας το ταπεινό σας φρόνημα, ώστε να παραδειγματιζόμαστε! Καλές οι προτάσεις που κάνατε στους παλαιούς εγγάμους κληρικούς, αλλά δεν δέχθηκαν από ευγένεια! Την επόμενη φορά, να επιμένετε περισσότερο για να εφαρμοστεί η τάξη και η παράδοση!
Και μη βάζετε φορτίο βαρύ στους ώμους των ανθρώπων και επιτίμια! Όταν ένας λαϊκός υποπέσει σε πορνεία ή μοιχεία επιτιμάται! Στη μοναχική κουρά πολλοί εξ υμών, δίδουν μοναχικές υποσχέσεις, τις οποίες δεν τηρούν και καταπατούν! Διαπράττουν δηλαδή, τρόπον τινά, πνευματική μοιχεία και πορνεία και καυχώνται για όλα αυτά! Συμμορφωθείτε και μην εθελοτυφλείτε, άγιοι αρχιμανδρίτες!