Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2009

Άγιοι της Εκκλησίας των Πατρών - Στέφανος Σκαρπέλος

Το νέο βιβλίο του Παν. Μαρτίνη
από τις Εκδόσεις “Ταώς”

Άγιοι τής Εκκλησίας
των Πατρών

Κυκλοφορήθηκε από τις Εκδόσεις “Ταώς” τού Τάσου Κωστόπουλου το νέο βιβλίο τού συμπολίτου θεολόγου και Άρχοντος Ιερομνήμονος τού Οικουμενικού Πατριαρχείου κ. Παναγιώτη Μαρτίνη που αναφέρεται στην τοπική Αγιολογία και φέρει τον τίτλο “Άγιοι της Εκκλησίας των Πατρών”.
Είναι μια σπουδαία μελέτη, που έλειπε από την αχαϊκή και την ευρύτερη εκκλησιαστική βιβλιογραφία, η οποία περιλαμβάνει τον βίο και την δράση όλων των Αγίων που κατάγονταν από την Πάτρα και την αχαϊκή γη. Στις σελίδες του μετά χείρας αποκτήματος καταχωρίζονται και οι γνωστοί και οι άγνωστοι Άγιοι που κατάγονται ή έδρασαν στην περιοχή μας, αλλά και κάποιοι οι οποίοι έχουν καθιερωθεί από την παράδοση, χωρίς ακόμη να έχει πλήρως αποφανθεί η επιστήμη και η θεολογία. Και μόνον από αυτής της πλευράς η εργασία του κ. Μαρτίνη είναι μία σπουδαία συνεισφορά στην μελέτη της τοπικής αγιολογίας και μια πολύτιμη παρακαταθήκη για το μέλλον. Επιμελητής του έργου είναι ο λόγιος Αρχιμανδρίτης της ι. Μονής Χρυσοποδαριτίσσης π. Νικόδημος Μπαρούσης, ο οποίος σημειώνει χαρακτηριστικά: “Η παρούσα μελέτη, δίχως να αφίσταται της ευσεβείας, προσλαμβάνει κυρίως χαρακτήρα απολογητικόν της αυθεντικότητος των Αγίων εκείνων οι οποίοι σχετίζονται μετά τής σημερινής δικαιοδοσίας της Μητροπόλεως των Πατρών. Είναι μία μελέτη απαραίτητος προς επίρρωσιν της βεβαιότητος και διασφάλισιν της διδασκαλίας της αμωμήτου πίστεώς μας, μέρος τής οποίας ασφαλώς είναι και η τιμή των Αγίων. Είναι μία σοβαρά έρευνα, η οποία σπεύδει να υπενθυμίση Αγίους της Εκκλησιαστικής Επαρχίας των Πατρών εν πολλοίς λησμονημένους, ενώ παραλλήλως έρχεται να προβληματίση τους “δοκούντας στύλους είναι” τής Εκκλησίας περί της θέσεως. όπου καλούνται να λάβουν, εφ' όσον ο συγγραφεύς, εκτός των γνωστών Αγίων, παρουσιάζει και άλλους έχοντας μεν, κατ’ αυτόν, τα τεκμήρια της αγιότητος. στερουμένους δε έως της σήμερον της κανονικής τιμής των Αγίων”.

Στέφανος Σκαρπέλος

Από την "ΓΝΩΜΗ"

Δεν υπάρχουν σχόλια: