Σάββατο, 29 Αυγούστου 2009

«Nα γίνης κληρικός». - Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος Κοτσώνης

Πρέπει να πω ότι όλοι οι τότε καθηγηταί μου διαφωνούσαν για το ότι έγινα «κληρικός». Σχεδόν όλοι είπαν «κρίμα ο Κοτσώνης έγινε κληρικός». Δεν ξέρω τι περίμεναν από εμέ ως πανεπιστημιακόν, αλλ’ εγώ ήθελα, αν θα γινόμουν, να γίνω καθηγητής, που να δίνη το παράδειγμα «να γίνης κληρικός». Να μην λέω στους φοιτητές «να γίνης κληρικός» κι’ εγώ να είμαι λαϊκός.

Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος Κοτσώνης

Δεν υπάρχουν σχόλια: