Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου 2010

"ἐάν μή περισσεύῃ ἡ δικαιοσύνη πλεῖον" - Νικόλαος Μεσσαλᾶς


Ἀγαπητέ μου Ἀναστάσιε,
"Χαῖρε ἐν Κυρίῳ πάντοτε"
Μέ ἀφορμή τήν ἀπό 19-09-2010 ἀνάρτηση στό ἱστολόγιό σου ("Από την Δευτέρα 20 έως Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου Θα απουσιάσω. Παρακαλώ για τις προσευχές σας"), κατάλαβα, ὅτι πρῶτον περνᾶς κάποια περιπέτεια μέ τήν ὑγεία σου καί δεύτερο κάτι συμβαίνει μέ τήν ἐργασιακή κατάστασή σου, ὅπως ἔμαθα ἐκ τῶν ὑστέρων.
Γιά μέν τό πρῶτο, εὐχόμαστε καί προσευχόμαστε γιά πλήρη ἀποκατάσταση τῆς ὑγείας σου.
Γιά  δέ τό δεύτερο πού ἀφορᾶ τήν ἐργασία σου, κάνε ὑπομονή καί ὁ πανάγαθος Θεός κάτι ἄλλο καλό θά οἰκονομήσει.  Ὅμως δέν μπορῶ νά μήν ἐπισημάνω, ὅτι τέτοιες πρακτικές  δηλ. χριστιανός νά ἀπολύει κάποιον ἐργαζόμενο, ἐπειδή δέν μπορεῖ ἀλλιῶς νά τόν κτυπήσει, δημιουργεῖ μέγα θέμα ἠθικῆς.   Αὐθορμήτως μοῦ ἔρχονται τά λόγια τοῦ Κυρίου μας "ἐάν μή περισσεύῃ ἡ δικαιοσύνη (μας) πλεῖον" (Ματθ. Ε,20)  τῶν ἄλλων ἀνθρώπων, τότε πρός τί νά λεγόμαστε χριστιανοί καί νά συγκοφαντεῖται (καί δι' ἡμῶν) τό ἅγιο Ὄνομα τοῦ Θεοῦ;
Μέ ἀγάπη Χριστοῦ
Νικόλαος Μεσσαλᾶς 

Ευχαριστώ τον κ. Μεσσαλά δια την αποδεδειγμένη προς εμέ αγάπη του. Δεν  επιθυμούσα την δημοσίευση της επιστολής του αυτής. Όμως, η αγαπώσα καρδία του με ενίκησε, υπό την προϋπόθεση πως δεν θα δημοσιεύσω κανένα σχόλιο από όσα  αποσταλούν. Δεν επιθυμώ να χρησιμοποιώ τον χώρο αυτό για προσωπικά ζητήματα. Κλείνω λέγοντας ότι «έχει ο Θεός!» αγαπητέ κ. Μεσσαλά.
Α.

Δεν υπάρχουν σχόλια: