Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2010

Το χωράφι της ψυχής μας - π. Φιλάρετος Κωνσταμονίτης


« Ας προσέξουμε, να μην αφήνουμε το χωράφι της ψυχής μας χέρσο. Αν μείνει χέρσο, έπειτα δύσκολα καθαρίζεται και καλλιεργείται».

Παπά Φιλάρετος Κωνσταμονίτης

Δεν υπάρχουν σχόλια: