Κυριακή, 26 Σεπτεμβρίου 2010

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΚΑΡΑΣ

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΚΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ
Ήχος δ'. Ταχύ προκατάλαβε.
Ως θείον θησαύρισμα καταπιστεύσαι ποθών,
εις Ρώμην εκόμισε Παλαιολόγων βλαστός,
δουλείας εν έτεσι,
Κάραν σου την αγίαν,
εκ Πατρών, ω Ανδρέα,
συ δε τω κορυφαίω αδελφώ εκοινώνεις·
διο επιστραφείσαν ημίν,
προστάτην κεκτήμεθα.
Ποίημα Μητροπολίτου Πατρών Νικοδήμου Βαλληνδρά

Δεν υπάρχουν σχόλια: