Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2011

Πέτρε, κορυφαῖε


Πέτρε, κορυφαῖε
τῶν ἐνδόξων Ἀποστόλων,
ἡ πέτρα τῆς πίστεως,
καὶ Παῦλε θεσπέσιε,
τῶν Ἁγίων Ἐκκλησιῶν
ὁ ῥήτωρ καὶ φωστήρ,
τῷ θείῳ θρόνῳ παριστάμενοι,
ὑπέρ ἡμῶν Χριστῷ πρεσβεύσατε

Δεν υπάρχουν σχόλια: