Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2011

«Η ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ» ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ - Χριστιανικής Εστίας Πατρών


ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
«Η ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ»

ΧΟΡΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ
Μ.Φ.Η. «Η ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ»
Αγίας Σκέπης 3
263 31 ΠΑΤΡΑ
Τηλέφωνο 2610 271725Δεν υπάρχουν σχόλια: