Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2017

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης εξ αποστάσεως: Υμνογραφικά κείμενα Μ. Εβδομάδος

 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης εξ αποστάσεως: Υμνογραφικά κείμενα Μ. Εβδομάδος

Andreas Matei2017-01-31T17:14:26+00:00
Μέσα από ένα καινοτόμο Πρόγραμμα επιμόρφωσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν, κατά το εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, μια σειρά μαθημάτων που αφορούν τη γλωσσική και υφολογική προσέγγιση και κατανόηση των υμνογραφικών κειμένων της Μ. Εβδομάδος.
Η επιμόρφωση υλοποιείται για τρίτη φορά στο Α.Π.Θ. στο πλαίσιο της Δομής Διά Βίου Μάθησης και απευθύνεται σε πτυχιούχους που προέρχονται από τους χώρους της Θεολογίας, της Φιλολογίας, των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ερευνητές, εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να διευρύνουν το διδακτικό τους αντικείμενο διαθεματικά με αξιοποίηση των εκκλησιαστικών κειμένων και σε όσους ενδιαφέρονται για τη μελέτη της γλώσσας των κειμένων της λατρείας.

Η διδακτική μεθοδολογία βασίζεται στις αρχές της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων.
Ο εκπαιδευόμενος, αξιοποιώντας τις Νέες Τεχνολογίες, μπορεί να παρακολουθήσει διαλέξεις και ηλεκτρονικά μαθήματα στον προσωπικό ελεύθερο χρόνο του, δίχως χρονικές και τοπικές δεσμεύσεις.
Η δομή κάθε διδακτικής ενότητας είναι διμερής. Το πρώτο μέρος αφορά τη διδασκαλία των θεωρητικών θεμάτων και πραγματοποιείται με βιντεοσκοπημένες διαλέξεις και πρωτότυπο διδακτικό υλικό.
Η διδασκαλία γίνεται από μέλη Δ.Ε.Π. των Τμημάτων Θεολογίας, Φιλολογίας και Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ. και του Ε.Κ.Π.Α.. Το δεύτερο μέρος συνιστά το εκτενέστερο στοιχείο του προγράμματος και αφορά τη γλωσσική ανάλυση και το θεολογικό υπομνηματισμό των υμνογραφικών κειμένων της Μ. Εβδομάδος.
Το Πρόγραμμα συνοδεύεται από ηλεκτρονικό βιβλίο (e-book, ISBN 978-618-82862-0-7/978-618-82862-1-4, σ. 520), που περιέχει ένα μέρος του πρωτότυπου εκπαιδευτικού υλικού.
Η χρονική διάρκεια του Προγράμματος είναι συνολικά τέσσερεις μήνες.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση χορηγείται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, στο οποίο αναγράφονται η διάρκεια (78 ώρες) και οι διδακτικές μονάδες (5 ECTS) της επιμόρφωσης.
Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 27/1 έως 19/2/2017 και μόνον ηλεκτρονικά.

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Δομής Δια Βίου Μάθησης ΑΠΘ: http://diaviou.auth.gr/koltsiou_ykme_e-learning_c καθώς και την ιστοσελίδα των επιμορφωτικών Προγραμμάτων https://hymnologica.com/ ή μπορούν να επικοινωνούν και με τη γραμματεία του Προγράμματος στη διεύθυνση infoglossa@theo.auth.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια: