Παρασκευή, 16 Απριλίου 2021

Σόδομα καί Γόμορα - π. Βασιλείου Μπακογιάννη

 

Σόδομα καί Γόμορα

              ὑπό Ἀρχιμ. Βασιλείου Μπακογιάννη

 Τό βιβλικό  ἀνάγνωσμα (Γέν. 18: 20-33), τοῦ Ἑσπερινοῦ  τῆς Πέμπτης μέρας τῆς Πέμπτης Ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν, ἀναφερόταν στήν ἀπόφαση τοῦ Θεοῦ νά καταστρέψει τά Σόδομα καί τά Γόμορα, ὅπως καί ἔγινε (Γέν. 19:25), ἕνεκα  τῶν ἁμαρτιῶν τους. 

Ὁ Θεός δέν ἔκανε τόν ἄνθρωπο ἕνα ἄλογο, ἀσυνείδητο  ὀνάριο, ἀλλά τόν προίκισε  μέ πολύτιμα στολίδια, τή  λογική καί τή συνείδηση, ὥστε νά ξεχωρίζει τό καλό ἀπό τό κακό, τό φυσικό ἀπό τό παραφύσει ( Ρωμ. 2 : 14-16) Συνείδηση καί λογική εἶχαν  καί οἱ Σοδομῖτες. Ὅμως παρασύρθηκαν, ἠττήθηκαν  ἀπό τίς ἡδονές, καί ἔκαναν, ὅ,τι ἔκαναν. Στήν ἀρχή  τῆς «καριέρας» τους, εἶχαν πρόβλημα μέ τή συνείδησή τους, (ἡ ἀρχή εἶναι πάντα δύσκολη...),   ἀλλά βρῆκαν  τρόπο καί  τήν ξεγέλασαν, καί μέ ταραγμένη (στήν ἀρχή) συνείδηση  προχώρησαν στήν πράξη, καί πάλι πράξη, καί πάλι πράξη, καί «λύθηκε» τό πρόβλημα, τό λέει καί ἡ παροιμία,    «ἄν θέλεις κάτι νά μήν  τό νιώθεις ἁμαρτία,  κάντο πολλές φορές». «Στήν ἀρχή, πού πῆρα τό πιστόλι, ἕτοιμος νά πυροβολήσω, ἔτρεμε τό χέρι μου, μετά συνήθισα», δήλωσε σέ συνέντευξή του, ὁ τρομοκράτης Σάββας Ξηρός. Μέ τήν ἐπανάληψη  τό ἀνήθικο ἔγινε ἠθικό,  τό ἀφύσικο, φυσικό!

            Ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού τρῶνε, κάνουν ἐμετό, πάλι τρῶνε, πάλι ἐμετό καί πάλι τρῶνε κ.λ.π. Εἶναι ἀξιολύπητοι, γιατί διέστρεψαν τό ἔνστικτο τῆς πεῖνας. Τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά  τούς Σοδομῖτες. Ἦταν ἀξιολύπητοι, γιατί  διέστρεψαν τή φύση, τή χρήση τοῦ γενετησίου ἐνστίκτου. Ἡ διαστροφή εἶχε γίνει δεύτερη  φύση τους.

            Μόλις  πῆραν εἴδηση ὅτι κατά τό βραδάκι  στό σπίτι τοῦ Λώτ,  μπῆκαν δυό παλικάρια,  χωρίς κἄν νά περιμένουν νά ξημερώσει, «περικύκλωσαν τὴν οἰκίαν ἀπὸ νεανίσκου ἕως πρεσβυτέρου, ἅπας ὁ λαὸς ἅμα». (Γέν. 19:4), καί φώναζαν στό Λώτ: «Ποῦ εἶναι αὐτοί οἱ ἄνδρες, πού τώρα τό βραδάκι  ἦρθαν στό σπίτι σου; Βγάλτε τους ἔξω! Θέλουμε νά συνευρεθοῦμε!».

       Ὁ Λώτ βγῆκε ἔξω, κλείνοντας τήν πόρτα τοῦ σπιτιοῦ του. Τούς καλομίλησε:  «Ἀδέρφια,  μήν σκέπτεστε τέτοια πράγματα.  Ἔχω ἐδῶ, δυό παρθένες κοπελιές, θά σᾶς τίς δώσω, καί κάνετε σ'αὐτές ὅ,τι θέλετε, ἀλλά αὐτούς τούς νέους μήν τούς πειράζετε, ἦρθαν στό σπίτι μου, ὡς φιλοξενούμενοι, καί εἶναι ὑπό τήν προστασία μου». Ἀγρίεψαν! «Ἄντε χάσου ἀπό μπροστά μας, θά μᾶς κάνεις  ἐσύ τόν δάσκαλο!». Καί τόν ξυλοκόπησαν!

 Οἱ φιλοξενούμενοι ἄνδρες ἄνοιξαν στά γρήγορα τήν πόρτα, καί ἔβαλαν μέσα τόν Λώτ, καί κλείδωσαν τήν πόρτα. Καί ἐκεῖ πού τά λυσσασμένα πλήθη πού ἦταν ἕτοιμα νά ὁρμήσουν  γιά νά σπάσουν τήν πόρτα, καί νά μποῦν στό ξένο σπίτι,   ἔγινε κάτι πού δέν  περίμεναν. Τυφλώθηκαν!  (Γέν. 19:4-11). 

           Καί  μόλις ἀνέτειλε ὁ ἥλιος,  ὁ Θεός,  χωρίς κἄν νά τούς προειδοποιήσει (γιατί εἶχαν τέτοια διαστροφή, πού δέν ἔπαιρναν ἀπό λόγια)  ἔστειλε  ἀπό τόν οὐρανό  φωτιά καί θειάφι,  καί τούς κατέκαψε! (Γέν. 19: 23).  Φαντασθεῖτε νά βλέπαμε αὐτό τό φρικτό  θέαμα μπροστά μας! Νά κατεβαίνει  ἀπό τόν οὐρανό ὁλόκληρη «μάζα» ἀπό φωτιά μαζί μέ   εὔφλεκτο θειάφι,  νά  πέφτουν πάνω στά σπίτια, στά δένδρα, στά χωράφια,  καί νά τά κάνουν κάρβουνο! Νά  πέφτουν πάνω στούς ἀνθρώπους, σέ παιδάκια, σέ νέους, σέ νέες, σέ ἄνδρες, σέ γυναῖκες, σέ γέρους, σέ γριές, νά ἀκούγονται παντοῦ κραυγές καί βογγητά, χωρίς κανένας νά μπορεῖ νά τούς βοηθήσει! Νά καίγονται ὁλοζώντανοι καί νά γίνονται  ὅλοι κάρβουνο! (Γέν. 19: 25). Μέ ἀπόφαση καί ἐνέργεια Θεοῦ!

      Ὁ   Θεός δέν εἶναι ἄνθρωπος γιά νά ὑπόκειται σέ νόμους ἠθικούς, ἀλλά εἶναι ὑπεράνω νόμων κάι   κύριος καί ἐξουσιαστής τῶν πάντων.    Μπορεῖ νά κάνει ὅ,τιδήποτε, χωρίς νά λογοδοτεῖ σέ κανέναν, καί φυσικά χωρίς νά  ἁμαρτάνει, γιατί δέν παραβαίνει κάποιο νόμο. Καί   ὅ,τι κάνει, ὅσο κακό, καί ἄν φαίνεται στά δικά μας μάτια, εἶναι  καλό, γιατί ὡς φύσει ἀγαθός δέν μπορεῖ νά κάνει κακό.  Μπορεῖ, λοιπόν, τό  ὁλοκαύτωμα, πού προκάλεσε στίς πόλεις τῶν Σοδόμων καί Γομόρων, νά μᾶς σκανδαλίζει, ἀλλά σίγουρα ὁ Θεός δέν νιώθει «τύψεις»  γι'αὐτό πού ἔκανε! Ἄλλωστε, δέν τούς ἔκαψε ὁ Θεός, ἀλλά ἡ ἁμαρτία τους. Δέν θά καίγονταν, ἄν δέν ἁμάρταναν. Ὁ Λώτ πού ἦταν καθαρός, σώθηκε.  (Γέν. 19:19-21). Ἄς μήν,λοιπόν, τά βάζουμε μέ τό«Δικαστή», πού καταδίκασε τούς ἐνόχους, καί ἔσωσε  τούς ἀθώους. 

      Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ἀπευθυνόμενος στούς σαρκολάτρες τῆς ἐποχῆς του, τούς ἔφερνε ὡς ἐπιχείρημα τά Σόδομα καί Γόμορα. Τούς ἔλεγε: Τήν Κόλαση ἐπειδή δέν τήν βλέπετε   μπροστά σας  δέν τήν πιστεύετε.  Ὅμως, δέν  μπορεῖτε νά ἀρνηθεῖτε  τήν καταστροφή τῶν πόλεων Σοδόμων καί Γομόρων. Καί πῶς εἶναι δυνατόν, οἱ Σοδομῖτες, πού ζοῦσαν πρό Χριστοῦ, νά πλήρωσαν τόσο ἀκριβά  τήν ἁμαρτία τους,  καί ὅσοι ζοῦν  μετά Χριστό, νά τή γλυτώσουν;! Ὄχι μόνο δέν  θά τή γλυτώσουν, ἀλλά  θά τήν πληρώσουν ἀκόμα πιό ἀκριβά! Συνέλθετε ( P.G. 51: 245).   

  Τά Σόδομα καί τά Γόμορα,  ὡς παραθαλάσσιες πόλεις, ἔσφυζαν ἀπό ζωή. Ὅμως, μετά τήν καταστροφή      δέν ὑπάρχει πιά ἴχνος ζωῆς! Ἐρημιά, ἀπελπισία, Κόλαση!   Καί  ἔχουν περάσει ἀπό τότε κάπου τέσσερις χιλιάδες χρόνια! Σημεῖο ἀπό τό Θεό!

28 σχόλια:

Γκουρβελος Παναγιωτης είπε...

Πολύ ωραίο άρθρο!
Κατά την Ορθόδοξη πίστη μας, ο Θεός είναι αγαθός και δίκαιος μαζί.

Ανώνυμος είπε...Tέτοια άρθρα χρειαζόμαστε, γιατί η αμαρτία οργιάζει και κανένας δεν μιλάει για μετάνοια και για "πληρωμή" της αμαρτίας, παρουσιάζουν τη μια πλευρά του Θεού, τη φιλανθρωπία Του, και κρύβουν τη δικαιοσύνη Του. Όταν μερικοί βγαίνουν στην Ωραία Πύλη να μιλήσουν, εγώ βγαίνω έξω από την εκκλησία, έχω βαρεθεί να ακούω γλυκανάλατα κηρύγματα

Ανώνυμος είπε...

Εκκλησιαστικά αναγνώσματα δυνατά στα οποία ο π. Βασίλειος ως γνήσιος κήρυκας με Πατερικές γνώσεις μας τα μεταφέρει και παίρνουμε και σπουδαία διδάγματα που μας προετοιμάζουν στην μετάνοια.

Ανώνυμος είπε...

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ 16 Απριλίου 2021 - 4:47 μ.μ.

οι πιο πολλοί μιλάνε σαν να μην τα πιστεύουν αυτά που λένε

Ανώνυμος είπε...

Κάτι νέοι θεολόγοι, μιλάνε μόνο για τον Θεό της αγάπης...για τον δίκαιο Θεό ούτε λόγος. Κόλαση γι'αυτούς μπορεί και να μην υπάρχει. Ο π . Βασίλειος μιλάει καθάρια θεολογικά...

Ανώνυμος είπε...

Κηρύγματα μετανοίας έχουμε ανάγκη όχι νανουρίσματα και χαϊδολογήματα.

Φιλομακεδόνας

Ανώνυμος είπε...

Οχι μόνον νέοι θεολόγοι αλλά και ηλικιωμένοι ομιλούν μόνον για τον Θεό της αγάπης, ιδιαίτερα μάλιστα όταν αναφέρωνται σε αιρετικούς.

Ανώνυμος είπε...Η Αγία Γραφή είναι γεμάτη από απειλές εναντίον των αμετανοήτων αμαρτωλών,

Εκτός Ορίων είπε...

Συγγνώμη, αλλά δεν κατάλαβα το νόημα του άρθρου.
ΤΡΟΜΟ ΚΑΙ ΦΟΒΟΣ δηλαδή?
Ο μόνος τρόπος σωτηρίας?
Και εσείς που γράφετε στα σχόλια ότι συμφωνείτε και είναι λόγια σταράτα, ετσι τον φαντάζεστε τον Θεό της Αγάπης? Αυτόν που σε λίγο θα ανέβει στο Γολγοθά??
Έναν τέτοιο θεό, ευχαριστώ αλλά δεν θα πάρω..!!
Γιατί έκαψε τα Σόδομα, δικό Του θέμα. Κάτι παραπάνω ήξερε.

Ανώνυμος είπε...

Το Α και το Ω διάβασα κάπου ότι είναι η λέξη ΑΓΑΠΩ γιατί ο Χριστός είναι η ΑΓΑΠΗ.

Ανώνυμος είπε...

Ο Θεός ήταν Δικαιοσύνη με τρόπο τιμαριωτικό στην Παλαιά Διαθήκη. Στην Καινή Διαθήκη το Δεύτερο Πρόσωπο της αγίας Τριάδος ο Κύριός μας Ιησούς δίδαξε ο ίδιος με την ζωή Του την αγάπη και την συγχωρητικότητα. Όποιος επιθυμεί να ζει στην Π.Δ. ας ακολουθήσει τους Ιουδαίους προσωπικά τον Χριστό της αγάπης ακολουθώ, προσκυνώ και αναγνωρίζω ως Θεό.

Ανώνυμος είπε...ερώτηση στον 17 Απριλίου 2021 - 10:23 π.μ.

Δηλαδή, ο Θεός της αγάπης, όσους αμαρτάνουν,όσους μοιχεύουν, πορνεύουν ασελγούν, αδικούν,εκμεταλλεύονται τον πτωχό, τον αδύνατο, το ορφανό παιδάκι, και δεν μετανιώνουν, θα τους στείλει όλους αυτούς στον Παράδεισο;

Ανώνυμος είπε...

Αιρετικός είσαι 12:14 μ.μ.! Μην παραπλανάς τον εαυτό σου ότι είσαι Ορθόδοξος, όταν πετάς την Παλαιά Διαθήκη, βιβλίο θεόπνευστο για την Εκκλησία μας.

Ανώνυμοι που διαφωνείτε με την δικαιοσύνη του Θεού.
Ο Θεός είναι και αγάπη και δικαιοσύνη. Γι΄ αυτό υπάρχει και αιώνια κόλαση. Αντι να βλέπετε τηλεόραση και να διαβάζετε βιβλία κοσμικά, ανοίξτε την Καινή Διαθήκη γιατί δεν φαίνεται να την διαβάσατε ούτε μια φορά στη ζωή σας! Εκεί θα δείτε ότι και η Καινή Διαθήκη διδάσκει και την θεία τιμωρία για τους αμετανόητους.

Αντιαιρετικός

ORTHODOXIA ORTHO είπε...

10.23

Έβρεξε Κύριος παρά Κυρίου πυρ ποτέ,ΑΝΟΜΙΑΝ ΟΡΓΩΣΑΝ πυρπ0λησας Σοδομων°
Σε δε το πυρ εξεκαυσας το της γεενης,
Εν Ω μελλεις,ψυχή, συγκατακαιεσθαι πικρως.( Μ.Κανονος)

Όποιος ζει στο σκότος,(Μτθ 4-16) ζει και στη σκιά θανάτου!
Ο Κύριος,ονομάζει τους αμαρτωλούς " κοπιωντας και πεφορτισμένους" ,επειδή έχουν ψυχική οδύνη εν αμαρτίαις.
Αυτό κατάλαβα!

Γι'αυτό κήρυξε μετανοια!!
Οι Σοδομιτες χάθηκαν μέσα στην ανομία τους,παρόλο που Ο Θεός προσπάθησε να τους φέρει σε μετάνοια.
Είχαν ξεπεράσει κ τους αμαρτωλούς επί εποχής του Νώε.
Ο Θεός τους έστειλε τον δίκαιο Λωτ μαζί με την οικογένειά του,αλλά παρόλες τις προσπάθειες του δεν κατόρθωσε να τους σοφρωνισει.Καθημερινα ασεβουσαν κ γίνονταν όλο κ χειρότεροι.Οιασέλγειες ήταν νόμος ακόμα και για τους ξένους που επισκέπτονταν την πόλη.
Ο Θεός διχνει μακροθυμια κ έχει αγάπη! Για μας σταυρώθηκε!
Με τη αμετανοησια μας όμως λόγω εμμονής στην αμαρτία,νεκρώνεται η συνείδηση....

Για να αναχαιτίσει την δύναμη της εμμονής της πτώσης,επειδή μετά θάνατον με αυτή την τακτική κολαζεται ο άνθρωπος,
....παιδαγωγικά,με θλίψεις,ασθένειες κ βάσανα κατορθώνει να φέρει σε ταπείνωση τον άνθρωπο,απομακρύνοντας τα αισχρά κ άλλα πάθη.
Και αν ούτε με αυτά κατορθώσει να μας σοφρωνισει,τότε αναγκάζεται να μας πάρει από τη ζωή,από φιλανθρωπία για να μην αμαρτάνουμε κατ αλλους τρόπους όπως το να βριζουμε Τον Θεό,ενοσο είμαστε ασθενείς,να καταριωμαστε τους ανθρώπους που είναι γύρω μας και έτσι κολαζομαστε βαρύτερα.
Ρίχνεις λάδι στη φωτιά της γεενης με την εμμονή στην αμαρτία,που σημαίνει διώχνεις την Χάρη Του Θεού και υποτάσσεσαι στα θελήματα του διαβόλου.Αθετεις τους θεϊκούς νόμους που θα σε κάνουν κληρονόμο της Β.των Ουρανών,δεν σκέφτεσαι τον θάνατο,πετρώνεις την συνείδηση σου,μιμεισαι τους δαίμονες στην προαίρεση.(...)
Ενώ,
Όταν υπάρξει μετάνοια,γίνεσαι όλος φως,όλος χαρά!Έχεις την ελπίδα της θεραπείας κ ανακούφισης κ τελικά την πίστη πως μόνον Εκείνος μέσα από την εξομολόγηση ,την προσευχή,τα έργα αγάπης κ πίστεως,την ομολογία κλπ και τα Μυστήρια της Ορθ.Εκκλησιας θα σε σώσει!

Δευτε προς με πάντες οι κοπιωντες και πεφορτισμενοι καγω ανάπαυσω υμάς Μτθ ια28)._

Ανώνυμος είπε...

Ο Χριστός είναι Αγάπη. Ο ληστής με λέξεις κατάφερε να σωθεί. Πόσο μάλλον όλοι εμείς. Κάπου στα θέματα της αμαρτίας υπάρχει μια υπερβολή. Ένας πνευματικός για το ίδιο θέμα με κάποιον άλλο λένε διαφορετικά. Αγράμματοι σε πνευματικότητα ιερείς πως θα κρίνουν περί αμαρτίας τον κάθε ένα. Αγάπα και κάνε ότι θες είπε κάποιος άγιος.

Ανώνυμος είπε...

Ο Κύριος ήρθε ταπεινός και Ελεήμων, θα έρθει όμως την Δευτέρα Παρουσία ως δίκαιος κριτής.....γρηγορείτε διότι δεν ξέρετε ποιά ώρα έρχεται ο Κύριος...βλέπε παραβολή των δέκα παρθένων....

Ανώνυμος είπε...

Το θέμα του τι είναι αμαρτία ενώπιον του Θεού είναι μεγάλο. Το τι είναι αμαρτία ενώπιον των ανθρώπων ποικίλει ανάλογα με την Γνώση την οποία έχε λάβει εκ του Αγίου Πνεύματος. Ο Θεός ήλθε να σώσει κάθε άνθρωπο (αμαρτωλό) που επιθυμεί να σωθεί.

Ανώνυμος είπε...Oσοι ζουν στην αμαρτία συνέρχονται μόνο με απειλές και όχι με υψηλές θεολογίες που αποκοιμίζουν...

Ανώνυμος είπε...

Να γίνεις κήρυκας της αγαθότητας και της αγάπης του Θεού που, ενώ είσαι ανάξιος, σε φροντίζει και, ενώ τα χρέη σου σ’ αυτόν είναι πολλά, δε σε εκδικείται, παρά για τα μικρά καλά σου έργα που αντιπαρέχει μεγάλες δωρεές. Μη καλέσεις λοιπόν το Θεό δίκαιο, γιατί η δικαιοσύνη του δε φαίνεται στα αμαρτωλά σου έργα. Και αν ο Δαβίδ τον ονομάζει δίκαιο και ευθύ, όμως ο Υιός του Κύριος Ιησούς Χριστός μας φανέρωσε «ότι μάλλον είναι αγαθός και χρηστός» (Λκ. 6, 35). Είναι αγαθός, λέει, για τους πονηρούς και τους ασεβείς. Και πως μπορείς να ονομάζεις το Θεό δίκαιο, άμα διαβάσεις στο κεφάλαιο του ευαγγελίου που γράφει για το μισθό των εργατών; Λέει λοιπόν εκεί: «Φίλε, δε σε αδικώ. Θέλω να δώσω σ’ αυτόν τον τελευταίο όσα και σε σένα. Ή μήπως επειδή είμαι καλός, το μάτι σου γεμίζει από ζήλια;» (Ματθ. 20, 13). Πως πάλι μπορεί να ονομάζει κανείς το Θεό δίκαιο, άμα διαβάσει για τον άσωτο γιο, που σκόρπισε τον πλούτο ασωτεύοντας; Πώς έτρεξε ο πατέρας του και, μόνο με την κατάνυξη και τη συντριβή που έδειξε, έπεσε στον τράχηλό του, και του έδωσε εξουσία να χαίρεται μέσα στον πλούτο του; Και αυτά βέβαια για τον πατέρα του δεν τα είπε κανένας άλλος ώστε να διστάσουμε να τον πιστέψουμε, αλλ’ ο ίδιος ο Υιός του Θεού. Αυτός με τη δική του μαρτυρία μας βεβαίωσε ότι έτσι έχει το πράγμα. Που βλέπεις λοιπόν τη δικαιοσύνη του Θεού; Στο ότι ήμασταν αμαρτωλοί και ο Χριστός πέθανε για μας; Εάν λοιπόν ο Θεός σ’ αυτή τη ζωή είναι ελεήμων και εύσπλαχνος, ας πιστέψουμε ότι ο Θεός δεν μπορεί να αλλοιωθεί.
Λέει ο άγιος Κύριλλος στην ερμηνεία της Γενέσεως: Να φοβάσαι το Θεό από αγάπη και όχι από το σκληρό όνομα της δικαιοσύνης που του δώσανε. Αγάπησέ τον, λοιπόν, όπως έχεις χρέος να τον αγαπήσεις, και όχι για τα μέλλοντα αγαθά που περιμένεις να σου δώσει, αλλά για όσα λάβαμε, και μόνο για τούτον τον κόσμο που δημιούργησε για μας και μας τον χάρισε. Γιατί, είναι κανείς που μπορεί να ανταμείψει το Θεό για ό,τι μας χάρισε; Που είναι η δίκαιη ανταπόδοση στα έργα μας; Ποιος έπεισε το Θεό να μας δημιουργήσει; Και υπάρχει κανείς να τον παρακαλεί για λογαριασμό μας όταν γινόμαστε αχάριστοι; Και όταν κάποτε δεν υπήρχαμε, ποιος ξύπνησε εκείνο το σώμα μας και το έφερε στη ζωή; Ας νιώθουμε, λοιπόν, ευγνωμοσύνη και αγάπη για όσα η άφατη φιλανθρωπία του Θεού μας χάρισε και συνεχίζει να μας χαρίζει.

Άγιος Ισαάκ ο Σύρος, για την αγάπη και τη δικαιοσύνη του Θεού

Ανώνυμος είπε...

Με το που εξομολογήθηκε κάποιος οι αμαρτίες σβήστηκαν. Ο Παράδεισος είναι ανοικτός.

Ανώνυμος είπε...

Σημειώνει ὁ ἱερός Δαμασκηνός: «Ὁ Θεός θέλει πάντας ἀνθρώπους σωθῆναι καί τῆς βασιλείας αὐτοῦ τυχεῖν. Οὐ γάρ ἐπί τό κολάσαι ἔπλασεν ἡμᾶς, ἀλλά πρός τό μετασχεῖν τῆς ἀγαθότητος αὐτοῦ». Ἔτσι εἶναι. Ἡ θεϊκή ἀγάπη δέν γνωρίζει ὅρια καί περιορισμούς. Ἡ ἐπιθυμία τοῦ Θεοῦ τῆς ἀγάπης καί τῆς συγγνώμης γιά τή σωτηρία τοῦ κόσμου δέν κάνει ἐξαιρέσεις οὔτε τοποθετεῖ πουθενά σύνορα. Θέλει νά σώση ὅλους τούς ἀνθρώπους. Νά τούς ἐλευθερώση ἀπό τά τυραννικά δεσμά τῆς ἁμαρτίας. Νά τούς ἀποσπάση ἀπό τήν ἐξουσία τοῦ Σατανᾶ καί τόν αἰώνιο θάνατο. Δέν μᾶς δημιούργησε, γιά νά τιμωρούμεθα, ἀλλά γιά νά ἀπολαύσουμε τά ἀγαθά τῆς βασιλείας Του. Γι’ αὐτό καί μακροθυμεῖ στίς ἀδυναμίες καί τίς πτώσεις μας. Καί περιμένει. Καί φέρνει περιστάσεις μετανοίας. Καί χρησιμοποιεῖ τό καθετί, γιά νά συγκινήση καί ἀνορθώση. Γιά νά ξυπνήση καί στήν πιό σκληρυμένη ψυχή αἰσθήματα συντριβῆς. Γιά νά ὁδηγήση «εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας» καί χαρίση τή σωτηρία.

ἐπίσκοπος Ἀ.

Ανώνυμος είπε...Πως θα πρέπει να δούμε αυτό που ο Θεός έκανε στα Σόδομα και Γόμορα;
Εκδήλωση της αγάπης Του ή της δικαιοσύνης Του;
Τί μηνύματα εκπέμπει αυτή η ενέργειά Του.
Αυτό είναι το ουσιώδες. Τα υπόλοιπα είναι εκτός θέματος. Επί της ουσίας!

Ανώνυμος είπε...

Δεν τα λέει σωστά ο 9,59 μ.μ. Έχει μια λάθος έννοια της εξομολόγησης.
Δεν φτάνει η εξομολόγηση όταν δεν υπάρχει αγώνας και θυσία και μετάνοια για αλλαγή ζωής προς το Θέλημα του Θεού. Δεν φτάνει η εξομολόγηση όταν είναι τυπική και κοροϊδεία Θεού για να συνεχίσουμε να αμαρτάνουμε... Χρειάζεται αγώνας μεγάλος εναντίον της αμαρτίας και αποφυγή της με κάθε τρόπο.

Εκκλησιαστικός Αντιλαϊκιστής

ORTHODOXIA ORTHO είπε...

10.33

Επί της ουσίας δεν γίνεται οι καταφρονητες Του να γίνουν και συγκληρονομοι Του!
Οι ίδιοι επιλέγουμε.


Αλλά εάν μπείτε στην ιστορία τηςΠ.Δ στην Γενεση θα δειτε (10.33 )τι είπαν στον Λωτ οι δύο άγγελοι τους οποίους φιλοξενησε,κ που ζητούσαν οι κάτοικοι να τους κακοποιήσουν σωματικά.
Του είπαν πως εμείς έχουμε σταλθεί από Τον Θεό για να καταστρέψουμε αυτό τον τόπο και αυτό επειδή οι φοβερές ανομίες των κατοίκων της κραυγάζουν ως τον Ουρανό.
Γι'αυτό να πάρει την οικογένεια του και να φύγει όσο είναι καιρός γιατί θα έβρεχε πύρινη βροχή.
Βλέπουμε πως υπάρχουν καταστροφείς του έργου Του Θεού επί γης,δια της αποστασίας και δουλωσης στις κακές συνήθειες και στην εκδουλευση των σκοτεινών "αφεντικών ".

Όμως και από τις θεομηνίες,καταλαβαίνει κανείς τα μηνύματα,τις οποίες ...οι "σύγχρονοι τυφλοί "......αποδίδουν σε φυσικά φαινόμενα.

Ένα είναι το σίγουρο από όλα αυτά, ότι...

Η Μόνη Οδός σωτηρίας μας,είναι η διατήρησης της Ορθοδόξου Πίστεως
και μάλιστα σε υ ψ η λ α ε π ι π ε δ α...

Πράγμα που βλέπουμε πως δεν συμβαίνει.

Ανώνυμος είπε...

Ό,τι πρέπει για την εποχή μας που νομίζει ότι η αμαρτία είναι παιχνίδι, χωρίς τραγικές συνέπειες!

Αυξέντιος

Ανώνυμος είπε...

Εντύπωση κάνει η χαρά ορισμένων σχολιαστών, η οποία δεν κρύβεται, για την πιθανότητα -ή βεβαιότητα- πως ο Θεός θα φέρει τιμωρία σκληρή στους αμαρτωλούς και αναρωτιέμαι γιατί; Είναι τόσο σίγουροι πως δεν συγκαταλέγονται και αυτοί στους αμαρτωλούς ή είναι απλή χαιρεκακία ενδεδυμένη προβιά ευλαβείας;

Ανώνυμος είπε...

10:33 μ.μ.: Εντύπωση κάνουν οι δόλιες και άρρωστες φαντασίες σου και η συκοφαντία σου σε όσους λαλούν λόγο Ορθόδοξο.
Πουθενά δεν είδα χαρά στα σχόλια για την τιμωρία των αμαρτωλών.
Χαρά γιατί ειπώθηκε η αλήθεια που σώζει ψυχές μόνο είδα. Αυτή η χαρά είναι αγία γιατί σώζει από πολλά κακά, πρόσκαιρα και αιώνια.

Ανώνυμος είπε...

Ο διαχειριστής καλό είναι να μην βάζει τόσο εξόφθαλμα αλεπουδίστικα σχόλια σαν του ανώνυμου αλεπουδιάρη 10:33 μ.μ. που μισεί τον λόγο του Θεού και θέλει να πηγαίνει ο κόσμος στον αιώνιο κρημνό όπου καταλήγει η αμαρτία.
Βέβαια μπορεί να το κάνει για να εκτίθεται ο ανώνυμος αλεπουδιάρης. Αλλά πάλι δεν είναι σωστό γιατί ορισμένοι αφελείς μπορεί να το πιστέψουν.

Αντινεωτεριστής