Σάββατο, 29 Μαΐου 2021

Τὸ δὲ τὴν πόλιν σοὶ δοῦναι οὐτ’ ἐμὸν ἐστίν,

 

Τὸ δὲ τὴν πόλιν σοὶ δοῦναι οὐτ’ ἐμὸν ἐστίν,
οὔτ’ ἄλλου τῶν κατοικούντων ἐν ταύτῃ.

Κοινῇ γὰρ γνώμῃ πάντες
αὐτοπροαιρέτως ἀποθανοῦμεν καί,
οὐ φεισόμεθα τῆς ζωῆς ἡμῶν

Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος

Δεν υπάρχουν σχόλια: