Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2021

Ἀνάβουν φωτιές - π. Δανιήλ Ἀεράκη

 

Ἀνάβουν φωτιές

Ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη

Τούς τελευταίους μῆνες κοντὰ στὴν πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ κυριαρχεῖ καὶ τὸ θέμα τῆς λεγομένης «σεξουαλικῆς παρενόχλησης». Ἀπό διαφόρους ἀθλητικοὺς καὶ καλλιτεχνικοὺς χώρους ξεπηδοῦν καταγγελίες ἐναντίον κυρίως ἰθυνόντων, οἱ ὁποῖοι εἶχαν ἐπιδόσεις σὲ αἰσχρὲς πράξεις, ἄλλοτε ὡς ὡλοκληρωμένες σεξουαλικὲς ἐνέργειες καὶ ἄλλοτε ὡς συχνὲς ἢ καὶ συνεχεῖς σεξουαλικὲς παρενοχλήσεις!

• Κανεὶς δὲν ἐπικροτεῖ τὸ κυνήγι σατύρων, πού ἐκμεταλλεύονται τὴν ἐπαγγελματική τους «ὑπεροχὴ» καὶ τὴν ἐξουσιαστική τους θέσι, καὶ ἐπιτίθενται σὲ νεαρὰ κορίτσια (ἢ καὶ ἀγόρια), προκειμένου νὰ ἱκανοποιήσουν τὴ σεξουαλική τους διαστροφή. Καὶ μιλᾶμε γιὰ διαστροφή, διότι ἡ νόμιμη σχέσις ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς μέσα στὴν ἱερότητα τοῦ γάμου καὶ στὴν οἰκογενειακὴ θαλπωρὴ ἀποτελεῖ λειτουργία, πού ὁ Δημιουργὸς Θεὸς χάρισε στὸν ἄνθρωπο.

• Ὅταν μία φυσιολογικὴ λειτουργία καταντᾶ διαστροφή, τότε ὁ κόσμος γίνεται ζούγκλα καὶ τὰ ἐγκλήματα βρίσκονται σὲ ἡμερήσια διάταξι. Καὶ ἐν προκειμένω γεννῶνται καὶ τὰ ἑξῆς ἐρωτήματα:

• Γιατί μία σεξουαλικὴ παρενόχλησις εἶναι ἀποτρόπαια ὅταν τελῆται στὴν ἡλικία τῶν 12 ἢ 13 ἐτῶν, καὶ δὲν εἶναι ἀποτρόπαια καὶ ὅταν τελῆται σὲ κορίτσια ἢ ἀγόρια τῶν 20 καὶ 22 ἐτῶν;

• Γιατί ἡ παράνομη σεξουαλικὴ πρᾶξις (ἐκτός δηλαδὴ τοῦ νομίμου γάμου) εἶναι διαστροφὴ ὅταν ἔχη τὸ στοιχεῖο τῆς βίας, καὶ δὲν εἶναι διαστροφὴ ὅταν τελῆται «κοινῇ συναινέσει»;

• Γιατί ἀπαιτοῦμε ἀπό τούς ἄνδρες (καὶ καλῶς τὸ ἀπαιτοῦμε) νὰ προσέχουν τὰ μάτια τους καὶ νὰ μὴ βλέπουν ἡδονιστικά τά σώματα τῶν γυναικῶν, καὶ δὲν συνιστοῦμε καὶ στὶς γυναῖκες καὶ στὰ κορίτσια νὰ μὴν ἐρεθίζουν τὰ μάτια τῶν ἀνδρῶν μὲ τὴν προκλητική τους ἐμφάνισι, μὲ τὸ ξεγύμνωμά τους;

ἐμπρηστὴς δὲν ἔχει εὐθύνη; Ἀφοῦ ἐν γνώσει του βάζει τὴ φωτιὰ στὸ δάσος; Ὅλα τά κορίτσια, καὶ οἱ γυναῖκες γενικώτερα, πού οὐσιαστικὰ δὲν «ντύνονται», ἀλλὰ «γδύνονται», δὲν θεωροῦνται ἐμπρηστές, πού ἀνάβουν φωτιὲς σεξουαλικῆς μανίας καὶ τρέλλας στοὺς ἄνδρες; Ὁ εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης τονίζει: «Πᾶν τό ἐν τῷ κόσμῳ ἡ ἐπιθυμία τῆς σαρκὸς καὶ ἡ ἐπιθυμία τῶν ὀφθαλμῶν καὶ ἡ ἀλαζονεία τοῦ βίου...» (Α' Ἰωάν. β' 16).

• Γιατί οἱ γονεῖς δὲν εἶναι ἠθικοὶ αὐτουργοὶ σεξουαλικῆς παρενοχλήσεως ἢ καὶ βιασμοῦ, ὅταν ἐπιτρέπουν στὰ κορίτσια τους ἐμφάνισι προκλητική, ξεγύμνωμα τοὺς θερινοὺς μῆνες, ἐξόδους μὲ φίλους καὶ φιλενάδες καὶ διασκεδάσεις καὶ «πάρτυς» σὲ νυκτερινὰ κέντρα;

• Γιατί λησμονήσαμε, ὅτι τὰ ἀγόρια καὶ τὰ κορίτσια δὲν εἶναι γιὰ «ἐλεύθερες» προγαμιαῖες σχέσεις, ἀλλὰ πρέπει νὰ καθοδηγοῦνται στὸ πῶς θὰ δημιουργήσουν ὡραῖες οἰκογένειες, διατηρώντας τὴν ἱερότητα τοῦ σώματός τους;

• Γιατί ἀφήσαμε τὰ σπίτια μας νὰ τὰ κατακτοῦν τὰ αἰσχρὰ θεάματα, πού ἐκπέμπουν τὰ ποικίλα ἠλεκτρονικὰ μέσα; Ὅταν βάζης συνέχεια βενζίνη στὸν ἤδη ἀναμμένο πειρασμὸ τοῦ μυαλοῦ καὶ τῆς σάρκας, σὲ διαστροφὴ ὑποχρεωτικὰ ὁδηγεῖσαι. Γι' αὐτὸ καὶ ὁ Χριστὸς διδάσκει, ὅτι ἢ σεξουαλικὴ διαστροφὴ ξεκινᾶ ἀπό τά μάτια (Ματθ. ε' 28. στ' 22).

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Σόδομα και Γόμορρα....

Ανώνυμος είπε...

Από τις λίγες φορές που θα συμφωνήσω απόλυτα με τον π.Δανιήλ . Και θα προσθέσω επιπλέον :Θυμούνται ,μετά από τόσα χρόνια να καταγγείλουν μια πράξη,αφου βέβαια έχουν εκμεταλλευθεί πλήρως τον "σάτυρο" και έχουν αποκομίσει και οφέλη;και τότε θέλουν να φανούν και θύματα!!! Και ο"σοφός" νομοθέτης υποχρεώνει τον καταγγελλόμενο ,να αποδείξει την αθωότητά του απαντώντας ακόμα και σε ανώνυμες κατηγορίες και συκοφαντίες. Εδώ δεν ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας... Όχι απλώς Σόδομα και Γόμορρα αλλά η έσχατη ηθική κατάπτωση

Ανώνυμος είπε...

Ο Θεάνθρωπος να έχει καλά τον π. Δανιήλ να λέει τα πράγματα με εκκλησιαστικό λόγο χωρίς κουρέματα για ν΄ αρέσει στον κόσμο.