Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022

«παρέλθει ἀφ’ ἡμῶν τὸ ποτήριον τοῦτο»


Ἀντὶ νὰ παραπονιόμαστε -γιὰ ὅλους τοὺς τομεῖς-, ἂς ἀγωνιζόμαστε γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ ὅποιου προβλήματος, παρακαλώντας τὸν Θεό, ἂν δὲν εἶναι στὸ σχέδιό Του γιὰ μᾶς νά «παρέλθει ἀφ’ ἡμῶν τὸ ποτήριον τοῦτο», νὰ μᾶς ἐνδυναμώνει στὴν καρτερία καὶ στὴν ὑπομονή, γιὰ νὰ ἀντιπαλεύουμε τὴ δοκιμασία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: