Παρασκευή 9 Ιουνίου 2023

Μνήμη του Αγίου Κυρίλλου Αλεξανδρείας (9 Ιουνίου)


Σήμερα, 9 Ιουνίου, η Αγία μας Εκκλησία Ορθόδοξος τιμά τη μνήμη του Αγίου Κυρίλλου, αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας, ο οποίος γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια το 370 μ.Χ. από εύπορους γονείς και έζησε επί βασιλείας Θεοδοσίου του Μικρού.
Ο Άγιος Κύριλλος ήταν ανεψιός του αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας Θεοφίλου, έλαβε μεγάλη θεολογική μόρφωση και έγινε διάδοχος του θείου του στον αρχιεπισκοπικό θρόνο της δευτερόθρονης Εκκλησίας Αλεξανδρείας.
Όταν συγκροτήθηκε η Γ’ Οικουμενική Σύνοδος το 431 μ.Χ. στην Έφεσο, ο Κύριλλος υπήρξε πρόεδρος αυτής, και συνετέλεσε να γκρεμιστούν οι κακοδοξίες του δυσσεβούς Νεστορίου για το πρόσωπο της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου. Να σημειωθεί ότι στην Γ΄ Οικουμενική Σύνοδο μεταξύ άλλων αποφάσεων επαναβεβαιώθηκε, με τον 8ο κανόνα της, το Αυτοκέφαλο της Αποστολικής Εκκλησίας της Κύπρου.
Με τα πολλά πνευματικά κατορθώματα, την ενάρετη ζωή και το πλούσιο θεολογικό, εκκλησιαστικό συγγραφικό του έργο, ο Κύριλλος αναδείχθηκε σπουδαία πατερική μορφή. Παρέδωσε ειρηνικά το πνεύμα του στον Κύριο την 9η Ιουνίου του 444 μ.Χ., αφού πατριάρχευσε για 32 περίπου χρόνια. Δικαίως ο Άγιος Αναστάσιος ο Σιναΐτης τον προσονόμασε «σφραγίδα των Πατέρων».
Η μνήμη του Αγίου Κυρίλλου επαναλαμβάνεται και στις 18 Ιανουαρίου μαζί με τον προκάτοχό του Άγιο Αθανάσιο Αλεξανδρείας, ένεκα της μεγάλης θεολογικής τους εμβέλειας και την καταξίωσή τους ως Πατέρων και Διδασκάλων της Εκκλησίας.
Του Επισκόπου Μεσαορίας Γρηγορίου

Δεν υπάρχουν σχόλια: