Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2010

Ἡ χάρις ἐπέλαμψε τῆς ἀληθείας


Δοξαστικόν Ιδιόμελον Στιχηρών
Εσπερινού Κυριακής Α΄ Εβδομάδος των Νηστειών (της Ορθοδοξίας).
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της ΜτΧΕ Θρασύβουλος Στανίτσας
Δόξα... Ἦχος β'
Ἡ χάρις ἐπέλαμψε τῆς...

Δεν υπάρχουν σχόλια: