Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2014

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις (27-07-2014)


  ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις

                Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε :
                α) Ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος Παρασκευῆς, ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Πικριδίου, κατά τήν ἐν αὐτῷ τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, τό Σάββατον, 26ην Ἰουλίου.
                Τόν Θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Ἰωακείμ. Ὑπογραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.
Μετά τήν ἀπόλυσιν ὁ Πατριάρχης ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν οἰκείων καί συνεργατῶν τοῦ Ἄρχοντος Ἐξάρχου τῆς Μ. τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας καί εὐεργέτου  τῆς Κοινότητος, Ἐντιμολ. κ. Παναγιώτου Τσάκου.
                Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Ἐξοχ. κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί κ. Radu Onofrei, Πρέσβυς τῆς Ρουμανίας ἐν Ἀγκύρᾳ, καί πιστοί ἐντεῦθεν.
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ ὡμίλησαν , ὁ Αἰδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Γεώργιος Τσέτσης, ὁ Ἐξοχ. κ. Πρέσβυς τῆς Ρουμανίας καί ὁ Πατριάρχης.  
β) Ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. ῾Εσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 26ης Ἰουλίου, καθ᾽ὅν παρέστησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, Γλυφάδας κ. Παῦλος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένος Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος καί ὅμιλος φοιτητῶν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Βελιγραδίου.          Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ  ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχειροθέτησεν εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Μεγάλου Ἀρχιδιακόνου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας τόν μέχρι τοῦδε Δευτερεύοντα τῶν Διακόνων Αὐτοῦ Πανοσιολ. κ. Ἀνδρέαν (Σοφιανόπουλον).
γ) Κατά τήν τελεσθεῖσαν Ἱεράν Παράκλησιν πρός τήν Ἁγίαν Ὁσιοπαρθενομάρτυρα Παρασκευήν ἐν τῷ ἐν Νεοχωρίῳ ὁμωνύμῳ Ἁγιάσματι, αὐθημερόν τό ἑσπέρας, ἔνθα παρέστησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, ὁ Ἐντιμ. κ. Sükrü Genç, Δήμαρχος Sarıyer, καί πολλοί πιστοί ἐκ τῆς Πόλεως καί ἐξ Ἑλλάδος, ὡς καί Τοῦρκοι Μουσουλμάνοι, γείτονες τοῦ Ἁγιάσματος.   

Φωτογραφία Amen.gr , Νίκου Μαγγίνα,   Νίκου Παπαχρήστου

Δεν υπάρχουν σχόλια: