Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2018

Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Ἱερωνύμου τοῦ Α΄, ἡ μνήμη του αἰωνία καί ἄληστος


 Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος ὁ  Α΄ (Κοτσώνης)

Ὑπῆρξε  ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀγάπης 
καί τῆς ἀπολύτου πίστεως εἰς τόν Θεόν, 
τῆς ἐμφύτου καλωσύνης καί τοῦ γλυκέος λόγου,
 εὐαίσθητος εἰς τήν προσωπικήν του ζωήν 
καί εἰς τάς συναναστροφάς του, 
ἄνθρωπος ὑπομονῆς, ἐπιμονῆς, καρτερίας.

 Eἴη ἡ μνήμη σου αἰωνία καί ἄληστος. Ἀμήν.

Ἀναστάσιος Κ. Κωστόπουλος

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Τα χρόνια περνούν κα τον δικαιώνουν ως έναν από τους καλύτερους που αναδείχθηκαν ως Αρχιεπίσκοποι της Ελλάδας.

Ανώνυμος είπε...

Λίγα χρόνια στο Πηδάλιο της Εκκλησίας με μεγάλο έργο που μαρτυρά για αυτόν και το πέρασμά του.