Τετάρτη 10 Αυγούστου 2022

ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΕΣ ΕΥΧΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ

Ὁ Ἐξοχώτατος Πρόεδρος τῆς Γαλλικῆς Δημοκρατίας Emmanuel Macron, ἀπαντώντας στά συγχαρητήρια τῆς Α.Θ.Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου ἐπί τῇ ἐπανεκλογῇ του, ἀπέστειλε στό Φανάρι τό κάτωθι Γράμμα:

«Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Παρίσι, 4 Ἰουλίου 2022

Ἁγιώτατε Πάτερ,

Ἰδιαιτέρως συγκινήθηκα ἀπό τό συγχαρητήριο μήνυμα πού ἡ Ὑμετέρα Ἁγιότης εὐαρεστήθηκε νά μέ ἀπευθύνῃ μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐπανεκλογῆς μου στήν Προεδρία τῆς Δημοκρατίας.

Ὁ πόλεμος πού ἡ Ρωσσία προκάλεσε ἐναντίον τῆς Οὐκρανίας τόν περασμένο Φεβρουάριο, παρ᾽ ὅλες τίς προσπάθειές μας νά πείσουμε τή Ρωσσία νά δεχθῇ τήν ὁδόν τῆς διαπραγματεύσεως, ἐπιφέρει τρομερές δοκιμασίες ἐπί τῆς εὐρωπαϊκῆς ἠπείρου.

Μπορεῖτε νά ὑπολογίζετε στήν ἀποφασιστικότητά μου νά πράξω τό πᾶν γιά νά τερματισθῇ αὐτός ὁ πόλεμος.

Σᾶς παρακαλῶ, Ἁγιώτατε Πάτερ, νά δεχθῆτε τήν διαβεβαίωση τῆς ὑψίστης ὑπολήψεώς μου.

Με την εμπιστοσύνη μου

(ὑπογραφή)  

Emmanuel MACRON

Δεν υπάρχουν σχόλια: