Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021

Εἶμαι ἐχθρός τῆς ἀμάθειας - Κύριλλος Λούκαρις

«Εἶμαι ἐχθρός τῆς ἀμάθειας.
Μεγάλη εἶναι ἡ ἀπογοήτευοη,
ὅταν βλέπω ἐπισκόπους καί ἱερεῖς
βυθισμένους στό σκοτάδι
τῆς ἀγραμματοσύνης»
 
Κύριλλος Λούκαρις,
Οἰκουμενικός Πατριάρχης

Δεν υπάρχουν σχόλια: