Πέμπτη 4 Αυγούστου 2022

Ο σκοπός του Ναού - Μητροπολίτης Χαλκηδόνος Μελίτων


 Η όλη οργάνωσις της Εκκλησιαστικής Ιεραρχίας, το ωραίον αυτό κτίριο, η διακόσμησις του, η μουσική, αι ιερί τελεταίι του, όλη η φροντίς η οικονομική δια την συντηρήσιν του, δεν έχουν προορισμόν να ευφράνουν την όρασιν ή την ακοην ή να μας δώσουν εν ψευδαίσθημα ανακούφισεως προσωρινώς, δεν είναι τόπος θεάματος, όπως πολλάκις αμαθώς εκλαμβάνονται οι Ναοί μας, ούτε τόπος δι εκτέλεσιν κοινωνικών υποχρεώσεων, αλλά τόπος προωρισμένος να λύση το σοβαρώτερον πρόβλημα της ζωής του ανθρώπου, το πρόβλημα των σχέσεών του προς τον Θεόν, προς τον Ζώντα Θεόν, να το λύση ριζικώς, φέρων αυτόν προς τον Χριστόν.

Μητροπολίτης Χαλκηδόνος Μελίτων 


1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Σήμερα πολλοί τον ναό τον βλέπουν ως οίκον εμπορείου η κοσμικών επιδείξεων και όχι οίκον θεραπείας εκ της αμαρτίας. Απουσιάζουν οι Επίσκοποι που έθεταν κριτήρια υψηλά όπως ο μέγας Μελίτων.