Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2022

ΕΝΟΧΟΣ … - π. Αναστάσιος Γκοτσόπουλος

ΕΝΟΧΟΣ …

«ἡμῖν ἐχαρίσθη τὸ ὑπὲρ Χριστοῦ,  οὐ μόνον τὸ εἰς αὐτὸν πιστεύειν,
ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὲρ αὐτοῦ πάσχειν».

Σήμερα η Ελληνική Δικαιοσύνη μού  απένειμε την ύψιστη τιμή, το ανώτατο οφίκιο, που μπορεί να αποδοθεί σε ένα ιερέα: με καταδίκασε σε 8 μήνες φυλάκιση με αναστολή επειδή τέλεσα τη Θ. Λειτουργία την εορτή του Ευαγγελισμού, στις 25 Μαρτίου 2020, δηλαδή επειδή επιτέλεσα το ιερατικό και εφημεριακό του καθήκον και προσπάθησα να είμαι στοιχειωδώς συνεπής απέναντι στη συνείδησή μου, στους ενορίτες μου, στην εκκλησιαστική μας παράδοση και στο Θεό.

Κατά τον Απ. Παύλο σε εμάς τους Χριστιανούς «ἐχαρίσθη τὸ ὑπὲρ Χριστοῦ, οὐ μόνον τὸ εἰς αὐτὸν πιστεύειν, ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὲρ αὐτοῦ πάσχειν», δηλαδή έχει «χαρισθεί», είναι χάρισμα, δώρο, όχι μόνο να πιστεύουμε σε Αυτόν αλλά και να υποφέρουμε γι’ Αυτόν. Όχι πως μια τέτοια καταδίκη από Μονομελές είναι κάτι τόσο σοβαρό αλλά έστω είναι μια μικρή, ελάχιστη όχληση, που ταράζει για λίγο τα νερά της κοινωνικής βόλεψής μας, της κοινωνικής μας καταξίωσης χάριν του σταυρωθέντος Χριστού…

Συνεπώς, δόξα τω Θεώ για την τιμή της καταδίκης!

Ταυτόχρονα όμως η Ελληνική Δικαιοσύνη με την απόφασή της κατέστησε την Ελληνική Δημοκρατία ως τη δεύτερη Πολιτεία στην Ευρώπη κατά τους τελευταίους 17 αιώνες, μετά την Αλβανία του Ενβέρ Χότζα, όπου η τέλεση και μόνο της Θ Λειτουργίας στην εορτή του Ευαγγελισμού συνιστά ποινικό αδίκημα και ο ιερέας που τολμά να λειτουργήσει -ανεξαρτήτως αριθμού πιστών - πρέπει να φυλακιστεί. Ούτε οι Σουλτάνοι δεν είχαν ενεργήσει κατ’  αυτόν τον τρόπο…

Η Ελληνική Κυβέρνηση και όσοι με όποιο τρόπο συνευδόκησαν στη σχετική διάταξη (ΚΥΑ με αρ. 2867/Υ1/16.3.20) πρέπει να αισθάνονται υπερήφανοι για το κατόρθωμά τους… Τους αφιερώνω την παρούσα δικαστική απόφαση!

Είναι προφανές ότι η απόφαση αυτή δεν τροποποιεί ουδέ στο ελάχιστο τις απόψεις και τη στάση μου επί του ζητήματος και ασφαλώς θα καταπέσει στα ανώτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά Δικαστήρια.

Ως Ορθόδοξος πιστός δεν θα μπορούσα να ανεχθώ την απαγόρευση τελέσεως Θ. λειτουργίας από την κρατική εξουσία,

Ως Ορθόδοξος κληρικός ήμουν υποχρεωμένος, χάριτι και ελέει Θεού,  να λειτουργήσω υπακούοντας στην Κεφαλή της Εκκλησίας που προστάζει:  «τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν», τη στιγμή, μάλιστα,  που δεν υπήρχε κανονικό επιτίμιο από τον Επίσκοπό μου ή τη Σύνοδο (αργία ή καθαίρεση),

Τέλος, ως Έλληνας πολίτης ήμουν και είμαι υποχρεωμένος στο μέτρο των δυνατοτήτων και αρμοδιοτήτων μου να προασπίζομαι το Ελληνικό Σύνταγμα και όχι μόνο να μην επιτρέπω σε κανένα την κατάλυσή του αλλά ούτε καν να την ανέχομαι.

Η απαγόρευση τέλεσης Θ. Λειτουργίας αποτελεί κατάλυση των  θεμελιωδών άρθρων 3 (σχέσεις Εκκλησίας-Πολιτείας) και 13 (θρησκευτική ελευθερία) του Ελληνικού Συντάγματος καθώς και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (άρθρο 9 του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου) που προστατεύει το δικαίωμα της θρησκευτικής λατρείας. Ως Έλληνας πολίτης είμαι υποχρεωμένος να αγωνιστώ ώστε να αποκατασταθεί ο σεβασμός.

Οφείλω ευχαριστίες στους δικηγόρους μου τον κ. Γεώργιο  Ιατρού και τον κ. Ιωάννη Χατζηαντωνίου, διότι με αδιάσειστη νομική επιχειρημα-τολογία κονιορτοποίησαν το κατηγορητήριο και απέδειξαν ότι οι ΚΥΑ που απαγόρευσαν την Θ. Λειτουργία δεν ήταν δυνατόν να εφαρμοστούν από Ορθοδόξους κληρικούς.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη μου απευθύνω στον αξιότιμο κ. Κων. Πουλά, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών (Τμήμα Φαρμακευτικής). Με τον κ. Πουλά δεν γνωριζόμαστε πριν, αλλά μόλις του είπα την υπόθεση προθυμοποιήθηκε να έρθει. Με την επιστημονικά τεκμηριωμένη του κατάθεση κατέδειξε ότι από την τέλεση της Θ. Λειτουργίας και τη Θ. Κοινωνία των πιστών ούτε προέκυψε ούτε είναι δυνατόν να προκύψει ο παραμικρός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία.

Ιδιαίτερη αναφορά οφείλω στην παρουσία ως μάρτυρα υπερασπίσεως του πολυσεβάστου πρωτοπρεσβυτέρου π. Θεοδώρου Ζήση, Ομοτίμου Καθηγητού της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Αποτελεί ξεχωριστή τιμή για το πρόσωπο μου ότι ένας τέτοιου επιπέδου εκκλησιαστικός άνδρας και μεγάλος Θεολόγος που τυγχάνει πανορθοδόξου σεβασμού και αναγνω-ρίσεως υπεβλήθη στον κόπο να έρθει από τη Θεσσαλονίκη να με υπερασπιστεί ως μάρτυρας. Τον ευχαριστώ και πάλι για τον κόπο στον οποίο υπεβλήθη αλλά και γενικότερα για τη συνεπή αγιοπατερική θεολογική του προσφορά στην Ορθόδοξη Εκκλησία.  Η συνέπεια με την οποία διακονεί την Ορθόδοξη θεολογία είναι αξιομίμητη από όλους μας.

Ευχαριστώ πολύ και τους κληρικούς και λαϊκούς που βρέθηκαν σήμερα στο Δικαστήριο (ακόμα και από Κόρινθο, Βόλο, Ιωάννινα, Θεσσαλονίκη, Καβάλα) για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στο πρόσωπό μου, αλλά και τους δεκάδες από ολόκληρη τη χώρα ή μάλλον από όλο τον κόσμο (επισκόπους, ιερείς, μοναχούς και πιστούς), που μου συμπαραστάθηκαν.  

Τέλος, οφείλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου και στον μοναδικό κατήγορό μου δημοσιογράφο Κ. Φλαμή, χρησιμοποιώντας τα λόγια του Λυσία: «Οὐ πολλοῦ δέω χάριν ἔχειν, ὦ βουλή, τῷ κατηγόρῳ, ὃτι μοὶ παρεσκεύασε τόν ἀγώνα τουτονί». Όμως αυτό που για εμένα ως ιερέα είναι υπέρτατη τιμή δεν ξέρω πως μπορεί να αξιολογηθεί για ένα δημοσιογράφο… Αυτό είναι όμως πρόβλημα του δημοσιογράφου και της ελληνικής δημοσιογραφίας…

π. Αναστάσιος Γκοτσόπουλος

ΥΓ: Στις από 15.9.2020 αρχικές εξηγήσεις μου στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πατρών είχα σημειώσει: «Κατά τον Απ. Παύλο στους Χριστιανούς «ἐχαρίσθη τὸ ὑπὲρ Χριστοῦ, οὐ μόνον τὸ εἰς αὐτὸν πιστεύειν, ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὲρ αὐτοῦ πάσχειν». Αν αυτό ισχύει για τους απλούς πιστούς, πόσο μάλλον εφαρμόζεται σε εμάς τους κληρικούς που έχουμε τιμηθεί με την ιερωσύνη! Υπό αυτό το πρίσμα, επιτρέψτε μου εν απολύτω ειλικρινεία να Σας πω ότι αποτελεί μεγάλη τιμή για ένα ιερέα να του ασκηθεί δίωξη επειδή, παρά τις ατέλειες και αδυναμίες του, αγωνίζεται να είναι συνεπής στην ιερατική του διακονία, στην «ιερά παρακαταθήκη» που έλαβε κατά την ώρα της χειροτονίας του. Ασφαλώς, μέγιστη τιμή θα αποτελέσει η τυχόν καταδίκη για τον ίδιο λόγο. Αυτό όμως που για τον ιερέα αποτελεί τιμή και δόξα θα αποτελέσει ευθεία πρόκληση στην εκκλησιαστική συνείδηση των πιστών και όνειδος για την Ελληνική Δημοκρατία που θέλει να διεκδικεί θέση στις σύγχρονες Πολιτείες που σέβονται το δικαίωμα της ελευθερίας της θρησκευτικής λατρείας στους πολίτες τους!».  

Πρωτοπρεσβύτερος
Ἀναστάσιος Κ. Γκοτσόπουλος
Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Πατρῶν
τηλ. 6945-377621,  agotsopo@gmail.com

16 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Όταν δοξολογείς τον Θεό με τους παρακάτω καρδιακούς λόγους:
"Συνεπώς, δόξα τω Θεώ για την τιμή της καταδίκης!"
Σας εύχομαι παρόμοιες καταδίκες σε εφετείο, Άρειο Πάγο, και για περισσότερη δόξα και στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
Πάντα τέτοια.
Την ευλογία σας.

Ανώνυμος είπε...

Όταν η Εκκλησιαστική Δικαιοσύνη αδρανεί και παραβλέπει έρχεται η Πολιτεία να αποδώσει την Δικαιοσύνη. Είναι και αυτό μια παρηγοριά για εμάς τους πιστούς.

Ανώνυμος είπε...

ΔΟΞΑΣΤΕ ΜΕ!!!!
Ιφ

Ανώνυμος είπε...

Δίκαια η ποινή του καθώς παραβίασε νόμο, τα λειτουργικά του καθήκοντα μπορούσε να τα εκπληρώσει και με άλλους τρόπους ( κεκλεισμένων των θυρών). Απορία μου όμως είναι γιατί μόνο αυτός;;; την περίοδο εκείνη παραβίασαν τους νόμους του κράτους για την προάσπιση την υγείας κι άλλοι ιερείς και όχι μόνο ιερείς αλλά και κατέχοντες αξιώματα υψηλά αν όχι τα ύψιστα της ιεραρχίας... Και αυτοί έκλειναν σε παράπλευρα εκκλησάκια των κύριων ναών 100 άτομα και παραπάνω την ώρα που στην εντατική πέθεναν συνάνθρωποι μας και αυτοί οι ίδιοι κύρρηταν πως δεν υπάρχει Κορονοϊος. Γιατί μόνο ο π. Αναστάσιος λοιπόν;;;
Ε. Κ.

fall είπε...

π.Αναστασιε ευλογείτε. «Έχοντες ουν Αρχιερέα μέγαν διεληλυθότα τους ουρανούς, Ιησούν τον Υιόν του Θεού, κρατώμεν της ομολογίας» (Εβρ. ι’, 14). Ομολογησατε με πίστη τον αληθινό Τριαδικό Θεό και τον Ιησού Χριστό ως Θεάνθρωπο. απέναντι σε ιδιοτελείς-υποτελείς, μωροφιλοδοξους νεοταξίτες.. Αλήθεια ποσο ΜΕΓΑΛΗ ΤΙΜΗ για εσας, σχεδον μονος απέναντι σε γονατισμένους "νομιμοφρονες" της γριπούλας, να στεκεστε ΟΡΘΙΟΣ Διακονητής της Ορθοδοξίας μας και της εκ των Πατέρων Ορθοπραξίας μας..Ως Χριστιανός, ως Ελληνας και ως Πατρινός και ως παιδί Θεολογου παλιου ενορίτη του ναού του Αγιου Νικολάου, σας ειμαι βαθεια ευγνώμων..Την ευχή Σας.. ΖΗΚΟΣ Ι. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Ιωάννης Σαλογιάννης είπε...

https://www.youtube.com/watch?v=bctPNtP4s40&t=1s

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ι.Σ.
Μεταξύ άλλων αναφέρει τα εξής:

- Οι Ιεροί Ναοί να παραμείνουν ανοικτοί για κατ’ ιδίαν προσευχή των πιστών.
- Με αίσθημα ποιμαντικής ευθύνης λοιπόν υποδεικνύει την λιτή τέλεση της Θείας Λειτουργίας από την ερχόμενη Κυριακή (22.3.2020) μέχρι του Σαββάτου του Λαζάρου (11.4.2020), από 7:00 έως 8:00 π.μ., ως και κατά την εορτή του Ευαγγελισμού.

Δώστε παρακαλώ ιδιαίτερη έμφαση στην λέξη ΚΑΙ κατά την εορτή του Ευαγγελισμού.

Ακούστε παρακαλώ ολόκληρη την απόφαση της Δ.Ι.Σ. στο βίντεο και πείτε μου σε ποιό σημείο αναφέρει για κλειστούς Ιερούς Ναούς.
Ο π. Αναστάσιος έκανε αυτό ακριβώς που τον ''διέταξε'' η Δ.Ι.Σ. Δηλαδή: άφησε ανοικτό τον Ιερό Ναό για ατομική προσευχή και τέλεσε λιτή Θεία Λειτουργία στο διάστημα απο 7:00 έως 8:00

Βρείτε μου σας παρακαλώ το παράπτωμα!!!

Γκουρβελος Παναγιωτης είπε...

Η απαγόρευση από την Πολιτεία της τελέσεως της Θείας Λειτουργίας συνιστά ενέργεια παράνομη και αντισυνταγματική. Επομένως ο αγαπητός πατήρ Αναστάσιος ορθώς έπραξε που λειτούργησε!

Spy είπε...

Εδώ στην ιστοσελίδα αντί να κατηγορούμε αυτούς που κατέδωσαν τον π. Αναστάσιο γιατί λειτούργησε την ημέρα του Ευαγγελισμού εμείς χαιρόμαστε που καταδικάστηκε. Αυτή η λογική σε μας προβληματίσει.

Γιάννης Ιωαννίδης είπε...

Ο π.Αναστάσιος έδει να αθωωθεί σε κάθε περίπτωση λόγω συγγνωστής νομικής πλάνης, καθόσον οι διατάξεις περί απόλυτης απαγόρευσης τέλεσης της θείας λατρείας έχουν αξιολογηθεί από έγκυρους και αμερόληπτους νομομαθείς ως αντισυνταγματικές και σε κάθε περίπτωση έδει να αθωωθεί λόγω άρσεως του καταλογισμού, που του δημιούργησε η σφοδρή και σχεδόν υπαρξιακή σύγκρουση καθηκόντων, ήτοι αφενός του καθήκοντος τελέσεως της θείας λειτουργίας σε πολύ σημαντική για τον χριστιανικό και ελληνικό κόσμο ημέρα και αφετέρου του καθήκοντος υπακοής στις έκτακτες υγειονομικές διατάξεις και απαγορεύσεις.
Η έγκριτη Καθηγήτρια Αστικού δικαίου της Νομικής σχολής Θράκης κα Καλιρρόη Παντελίδου έγραψε στο Βήμα, εκείνη την περίοδο, ένα ιδιαιτέρως σημαντικό άρθρο περί της αντισυνταγματικότητας της απόλυτης απαγόρευσης τέλεσης της θείας λατρείας.
Στις επόμενες φάσεις της αντιδικίας, καλό είναι να ζητηθεί η συνδρομή πανεπιστημιακών περιωπής, του επιπέδου που ανέφερα και να προτιμηθούν ως μάρτυρες και σε κάθε περίπτωση να αναζητηθούν και να εισφερθούν στο Δικαστήριο οι γνώμες τους για το ζήτημα.

Ανώνυμος είπε...

Δεν θα μπορουσα να φανταστω οτι υπαρχουν χριστιανοι και μαλιστα ιερεις να επιχαιρουν που καταδικαστηκε ιερεας επειδη λειτουργησε του Ευαγγελισμου.
Τι αλλο θα δουμε;
Θα μας καψει ο Θεος αδελφια μου
ε.α.

Ανώνυμος είπε...

Ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας Δαμασκηνός είπε ότι: “Η αλήθεια βρίσκεται στην Εκκλησία και δεν αποτελεί ατομικό κατόρθωμα” κάτι το οποίο πρέπει να το κατανοήσει ο π. Αναστάσιος για να συνειδητοποιήσει το λάθος του. Του το εύχομαι.
π. Νεόφυτος

Ανώνυμος είπε...

σχετικα με την αποφαση ΔΙΣ που αναφερεται πιο πανω απο Σαλογιαννη ... βλεπει μιση την αληθεια. Ακου προσεκτικα το νουμερο 6. ...η ΔΙΣ υιοθετει όλα τα μετρα που εχει λαβει και θα λαβει η Ελληνικη πολιτεια αναφερεται ξεκαθαρα. επομενως η ΔΙΣ υιοθετει εκεινο το διαστημα και υιοθετησε τις αποφασεις της πολιτείας οι οποιες σαφως τοτε απαγορευσαν τη θεια Λειτουργία με πιστους. να λεμε τα πραγαματα με πληροτητα αληθειας και οχι α-ηθειας

Ιωάννης Σαλογιάννης είπε...

Τι ακριβώς σημαίνει υιοθετεί; γιατί δεν βγάζει ρητή εντολή , ξεκάθαρα και να πει οτι οι Ναοί κλείνουν και σταματά να τελείται η Θεία Λειτουργία; Να σας πω εγω τι σημαίνει...σημαίνει κρύβομαι πίσω απο το δάκτυλο μου για να αποφύγω την κατακραυγή. Και να ρωτήσω, αφού υιοθετεί όλα τα μέτρα της πολιτείας γιατί αφήνει ανοικτούς Ναούς και δίνει εντολή να τελείται λιτή Θεία Λειτουργία; Τι ισχύει τελικά; Επίσης έχω ζητήσει όποιος αναφέρεται στο πρόσωπο μου να σχολιάζει επώνυμα και όχι σαν ''ανώνυμος''. Ευχαριστώ. Να δούμε και ποιός λέει αλήθειες και ποιός α-ηθειες!

Ανώνυμος είπε...

Άκουσα μια συνέντευξή σας π. Αναστάσιε η οποία δόθηκε στο Focus FM 103.6 GR. Μέσα στα πολλά άκουσα και τα παρακάτω στο τέλος της τα οποία απομαγνητοφώνησα.
«Η ζωή της Εκκλησιας 2000 χρόνια είναι δεν είναι χθες έχει περάσει πολλές επιδημίες φοβερότερες φονικότερες και πολύ ποιο δύσκολες ποτέ στην ζωή της εκκλησίας δεν φόρεσαν μάσκες ποτέ δεν έκλισαν οι εκκλησίες για να προστατευθεί ο κόσμος αυτό ήταν βλασφημία….»
Καταπληκτικά τα λεγόμενά σας. Από ότι με πληροφόρησαν αρρωστήσατε από την γριπούλα του κορωνοϊού και φτάσατε στην νοσηλεία σε νοσοκομείο. Αφού οι πιστοί στην Εκκλησία δεν κινδύνευαν γιατί την περίοδο αυτή της γριπούλας απουσιάζατε από ιεροπραξίες. Οι πιστοί ενορίτες σας δεν κινδύνευαν από την επαφή μαζί σας. Γιατί;
Γιατί το ίδιο δεν έπραξαν και άλλοι γνωστοί αρχιμανδρίτες, ιερείς, διάκονοι με τις ίδιες απόψεις κάθισαν στο σπίτι τους και απείχαν και από την Κυριακάτικη θεία Λειτουργία από το να πηγαίνουν στον ναό για ακολουθίες, ιερά εξομολόγηση» κλπ. κλπ.

Λίγο παρακάτω είπατε:
«Ο λαός μας αισθάνεται ως πρόβατα μη έχοντα ποιμένα …να το καταλάβει και η ηγεσία της εκκλησίας οι επίσκοποί μας … κάποιοι έχουν ευθύνη κάποιοι που ήσαν οι ηθικοί αυτουργοί και κάποιοι συνέπραξαν στην ηθική αυτουργία του εγκλήματος αυτού (αυτοκτονία ιατρού) δεν ξέρω και δεν λέω αν πρέπει να κρεμάσουν πετραχήλια ή ομόφρορα….»
Αλήθεια όλοι έχουν ευθύνη και εσείς καμία. Κανένας δεν κόλλησε και απεβίωσε από τις διδασκαλίες σας; Κανένας από αυτούς και αυτές που ήλθαν κοντά σας στο μοναστήρι για να γίνει η Ανάσταση στις 12 τα μεσάνυχτα; Αλήθεια πάτερ μου ποιο ώρα αναστήθηκε ο Χριστός στις 12;
Με συμπάθεια
π. Κωνσταντίνος, Πάτρα

Ανώνυμος είπε...

π. Νεόφυτε εξ Αγίου Όρους ο Αιτωλίας και Ακαρνανίας Δαμασκηνός ακόμα δεν έχει καν ενθρονισθεί. Και αναφέρουμε τη ρήση του ως κανόνα μετανοίας; Η ρήση αυτή έχει ειπωθεί παλαιόθεν. Ίσως όχι αυτολεξεί.
Καταλαβαίνω την εκτίμηση σας στο πρόσωπό του, αλλά όχι να κουνάτε το δάκτυλο εκείνου σε τρίτους. Ίσως να μην το θέλει και ο ίδιος.
Αλλά σε συνέχεια της ρήσης μπορείτε να δώσετε ορισμό της Εκκλησίας για να στοιχειοθετήσουμε το πού βρίσκεται η αλήθεια;

Ανώνυμος είπε...

Χαίρομαι για την αθώωση του σεβασμιωτάτου Σεραφείμ και την επικροτώ! Αναρωτιέμαι για την καταδίκη του π. Αναστασίου! Ποια η διαφορά του "παραπτώματός" τους; Διαφορετική ακολουθία; Διαφορετικός βαθμός ιερωσύνης; Διαφορετικοί δικαστές; Διαφορετική υπεράσπιση;
Ο σεβασμιώτατος Πειραιώς στεκόμενος δίπλα στο σεβασμιώτατο Κυθήρων βρέθηκε να στέκεται έναντι της Συνόδου; Γιατί δε βρέθηκε ανάλογη υπεράσπιση στον π. Αναστάσιο; Πού είναι αυτοί που μαίνονταν κατά του π. Αναστασίου να αναδείξουν το "άδικο" της τωρινής απόφασης;