Τετάρτη, 29 Απριλίου 2015

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ Χρυσόστομος στὸ Οἰκοτροφεῖο τῶν Ἀρρένων της Χριστιανικῆς Ἑστίας ΠατρῶνΜέσα στὴν ἀναστάσιμη ἀτμόσφαιρα τῶν Ἁγίων ἡμερῶν τοῦ Πάσχα καὶ ἔπειτα ἀπὸ τὴν εὐγενῆ πρόσκληση τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Φοιτητικοῦ Οἰκοτροφείου Ἀρρένων τῆς Χριστιανικῆς Ἑστίας Πατρῶν κ. Δημητρίου Κεχαγιᾶ, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος ἐπεσκέφθη γιὰ μιά ἀκόμη φορά τὸ Οἰκοτροφεῖο Ἁρρένων τῆς Χριστιανικῆς Ἑστίας.
Οἱ φοιτητὲς ποὺ φιλοξενοῦνται στὸ Οἰκοτροφεῖο ἐπεφύλαξαν μιά θερμή ὑποδοχὴ στὸν Σεβασμιώτατο, μὲ ἀναστάσιμους ὕμνους.
Ὁ Σεβασμιώτατος καὶ ἡ συνοδεία του, παρεκάθησαν στὴν ἑόρτια τράπεζα τῶν Φοιτητῶν ποὺ παρέθεσαν οἱ ὑπεύθυνοι τοῦ Οἰκοτροφείου μὲ πολλὴ ἀγάπη καὶ ζέση ψυχῆς.
Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τὸν Διευθυντὴ τοῦ Οἰκοτροφείου γιὰ τὴν πρόσκληση, καὶ συνεχάρη τοὺς Πατέρες ποὺ ἐργάζονται στὸν πνευματικὸ τομέα, τὸν π. Δανιὴλ καὶ τὸν π. Χριστοφόρο, τὸν κ. Ἀναστάσιο Κωστόπουλο τέως Δ/τνῆ τοῦ Οἰκοτροφείου γιὰ τὸ πολύτιμο ἔργο τους καὶ ἐπήνεσε τὰ παιδιὰ γιὰ τὴν ἁγνότητα τῆς ψυχῆς τους καί τήν εὐσέβειά τους, ἐνῶ τοὺς ἀπηύθυνε  λόγους πνευματικῆς οἰκοδομῆς καὶ ὠφελείας.

Ὁ Σεβασμιώτατος δὲν παρέλειψε νὰ εὐχαριστήσῃ καὶ τὶς κυρίες πού διακονοῦν μέ πολλή ἀγάπη στό Οἰκοτροφεῖο.
 Ἡ ὅλη ἀτμόσφαιρα ἦτο εὐχάριστη καὶ χαρούμενη, ἐνῶ τὰ παιδιὰ ἔψαλαν πρωτότυπα ἀναστάσιμα κάλαντα καὶ ὕμνους.

Στὸ τέλος, ὁ Διευθυντὴς τοῦ Οἰκοτροφείου κ. Δημήτριος Κεχαγιάς, προσέφερε στὸν Σεβασμιώτατο ἕνα συμβολικὸ δῶρο, (εἰκόνα μέ τήν μορφή καί τό ἀπολυτίκιο τοῦ Ἱερού Χρυσοστόμου), ὡς ἔκφραση υἱικῆς ἀγάπης καὶ σεβασμοῦ. 

Πηγή: Ιερά Μητρόπολις Πατρών
Περισσότερες φωτογραφίες

Δεν υπάρχουν σχόλια: