Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022

Παγκόσμιο ρεκόρ φιγούρας! - π. Δανιήλ Ἀεράκη

Παγκόσμιο ρεκόρ φιγούρας!

Ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη

Ὅποιοδήποτε γεγονός, καὶ τὸ πιὸ μεγάλο, ἀπαθανατίζεται μὲ λίγες φωτογραφίες. Καὶ αὐτὲς χρειάζονται λόγω τῆς μοναδικότητας τοῦ γεγονότος καὶ πρὸς «ἐνημέρωσι τῆς ἱστορίας».

• Ὑπάρχει ὅμως ἕνα γεγονός, ποὺ καταγράφεται στὸν Οὐρανὸ καὶ δὲν χρειάζεται φωτογραφήσεις καὶ ἐπιδεικτικὲς ἐμφανίσεις ἐπί τῆς γῆς. Εἶναι τὸ γεγονὸς τῆς λειτουργικῆς πράξεως «ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ». Ὁποιοδήποτε ἱερατικὸ γεγονός, εἴτε ἑσπερινός, εἴτε ὄρθρος, εἴτε πανήγυρις ναοῦ, εἴτε (πρὸ παντὸς) θεία λειτουργία, τελεῖται γιὰ τὴ φανέρωσι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ ὄχι γιὰ φωτογραφικὴ «φιγούρα» μπροστὰ στοὺς ἀνθρώπους. Λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος: «Θεῷ πεφανερώμεθα, ἐλπίζω δὲ καὶ ἐν ταῖς συνειδήσεσιν ὑμῖν πεφανερῶσθαι» (Β' Κορ. ε´ 11).

• Ἕνα ἐνδιαφέρει τοὺς ἱερωμένους, ἐπισκόπους καὶ πρεσβυτέρους: Πῶς μᾶς βλέπει ὁ Θεὸς καὶ πῶς μᾶς καταγράφει ἡ συνείδησις τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ πληρώματος.

Αὐτονόητο εἶναι τὸ πόσο ἀνόητο στέκει οἱ κατὰ ἑκατοντάδες φωτογραφήσεις ἑνὸς ἑσπερινοῦ ἢ μιᾶς Λειτουργίας, ποὺ σπεύδουν οἱ ἐπὶ κεφαλῆς κληρικοὶ ν᾽ ἀναρτήσουν στὰ δικά τους «σάϊτ» ἢ σὲ πανελληνίου καὶ παγκοσμίου ἐμβέλειας τηλεοπτικὰ «σάϊτ».

Σεβάσμιος Μητροπολίτης, κεκοιμημένος πλέον, ὄχι μόνο δὲν δεχόταν φωτογράφησί του ἐν τῇ τελέσει ἱερᾶς ἀκολουθίας, ἀλλὰ διαμαρτυρόταν γιὰ τὴν ὑπερβολὴ τῆς ἐπιδεικτικῆς ὑπεροψίας μὲ τὴ δημοσίευσι ἀναρίθμητων φωτογραφιῶν. Ἔγραφε χαρακτηριστικά:

«Μπορεῖτε νὰ φαντασθῆτε, σὲ ἰατρικὸ περιοδικὸ νὰ δημοσιεύωνται πέντε π.χ. φωτογραφίες ἰατροῦ, πού μὲ τὸ ἀκουστικὸ ἀκροᾶται ἀσθενῆ ἢ τοῦ παίρνει τοὺς σφιγμοὺς καὶ τὴν πίεσι; Μὰ αὐτὰ εἶναι αὐτονόητες πράξεις τοῦ ἰατροῦ! Ἕνας παπὰς ἢ ἕνας δεσπότης τί κάνει; Αὐτονόητες ἐνέργειες... Πρὸς τί ἡ δημοσίευσις φωτογραφιῶν σὲ ἐκκλησιαστικὰ ἔντυπα (σήμερα σὲ ἠλεκτρονικὰ "σάϊτ") γιὰ πράξεις αὐτονόητες γιὰ ἕναν λειτονργό; Μήπως χάσαμε τὸ μέτρο; Μήπως καὶ τὴν λειτονργικὴ προσεηχὴ τὴν κάνονμε "πρὸς τὸ θεαθήναι”;».

• Ὁ εὐλαβὴς ἐκεῖνος ἐπίσκοπος ἐκοιμήθη πρὸ πολλοῦ. Δὲν ζῆ σήμερα νὰ δῆ στὸ google... 360 φωτογραφίες ἀπὸ ἕναν πανηγυρικὸ ἑσπερινό!!! Ναί, τόσες φωτογραφίες ἀναρτήθηκαν στὶς 21 Μαΐου ἀπὸ Ναὸ τῆς Θεσσαλονίκης!

Θὰ πῆτε: Τὸ παράκανε ὁ ἐπί κεφαλῆς τῆς πανηγύρεως! Γιατί; Μόνο αὐτός; Οἱ ἄλλοι, ποὺ στέλνουν ἀνταποκρίσεις γιὰ «μεγαλοπρεπεῖς» ἑσπερινοὺς ἢ λειτουργίες μὲ τὴν ἔνδειξι «πατῆστε ἐδῶ γιὰ νὰ δῆτε πλούσιο φωτογραφικὸ ὑλικό», καὶ αὐτοὶ δὲν τὸ παρακάνουν; Ἁπλῶς τὸ 360 εἶναι μέχρι στιγμῆς τό παγκόσμιο ρεκὸρ ἐκκλησιαστικῆς «φιγούρας»!

• Θὰ πῆτε: Καὶ τί δείχνουν οἱ 360 φωτογραφίες; Ἂν σκεφθῆτε, ὅτι μόνο γιὰ τὸ ἄναμμα κεριοῦ ἅμα τῇ εἰσόδῳ στὸ Ναὸ τοῦ προεξάρχοντος δημοσιεύονται 6 φωτογραφίες καὶ γιὰ τὴν ἔνδυσι τῶν ἀμφίων του 16 φωτογραφίες, ἀντιλαμβάνεσθε τὸν φωτογραφικὸ οἶστρο κομψευομένων προσώπων.

• Εἶναι κανεὶς πού διαφωνεῖ, ὅτι πρέπει νὰ καταργηθῆ ἡ φωτογραφιομανία στὶς ἱερὲς ἀκολουθίες; Εἶναι κανεὶς ποῦ διαφωνεῖ μὲ τὸν λόγον τοῦ Κυρίου: «Ἀπέλαβες σὺ τὰ ἀγαθά σου (τὴν οἰηματική σου ἐπίδειξι) ἐν τῇ ζωῇ σου»; (Λουκ. ιστ' 25).

• Οἱ ταπεινοὶ ἐπίσκοποι (καὶ ὑπάρχουν πολλοὶ) ἃς ἀγωνιστοῦν ν᾽ ἀπαλλαγῆ διὰ Συνοδικῆς ἐγκυκλίου ἡ τέλεσις ἱερῶν μυστηρίων φωτογραφίσεως καὶ φιγούρας χάριν. Ἃς φοβηθοῦμε: Τὸ ἀρνητικό τῶν φωτογραφιῶν σὲ στιγμὲς ἱερώτατες, βρίσκεται δυστυχῶς στὸ ἀρχεῖο τοῦ Οὐρανοῦ!

5 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...


Αν δεν υπήρχαν οι τηλεοπτικοί σταθμοί, μερικοί, είναι ζήτημα θα λειτουργούσαν

Φίλος είπε...

Αγαπητε Αναστάσιε,
Μετα από τό ευστοχο καί τόσο ειλικρινές ἀρθρο του π. Δανιήλ μηπως πρέπει νά πάρετε εσεις πρώτος την τολμηρή απόφαση να μη ξαναπροβάλετε φωτογραφίες πού σας στέλνουν αρχιερείς, ἱερεῖς μονσχοί κλπ; Νομίζω θά γινει πράξη το δημοσίευμα καί θα αρχισει η ωφέλεια από το δικό σας ιστολόγιο.
Ευχαριστῶ.
Φίλος

Αναστάσιος είπε...

Προς: 24 Ιουνίου 2022 - 12:13 μ.μ

Φίλε, αν και τα άρθρα απηχούν τις απόψεις αυτών που τα γράφουν, οφείλω να σου πω ότι συμφωνώ με τον π. Δανιήλ.
Ο π. Δανιήλ νομίζω ότι γράφει για την υπερβολή των πολλών φωτογραφιών και όχι για την κατάργηση τους.
Θα απολογηθώ με τους λόγους εκ του Ματθαίον Ευαγγελίου "Το μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σαρξ ασθενής"

Γιάννης Ιωαννίδης είπε...

Ευχόμεθα ο Θεός να δίδει πολλά έτη στον πατέρα Δανιήλ για να μας ψυχαγωγεί (με την αρχαία έννοια του όρου) με την εμπνευσμένη αρθρογραφία του.
Η αλήθεια είναι ότι στο ζήτημα τούτο, της φωτογράφησης των εκκλησιαστικών δρωμένων, έχει μία εμμονή.
Έχει βεβαίως δίκαιο όταν ο φωτογράφος γίνεται ουσιαστικά ρυθμιστικός παράγων και "τελετάρχης" της ακολουθίας με την συνεχή παρουσία του παντού!
Ωστόσο, σήμερα όλοι μας είμαστε εκτεθειμένοι σε ποικίλες εικόνες.
Οι περισσότερες άσχημες, που δημιουργούν ψυχική ένταση και στενοχώρια.
Οι φωτογραφίες των ιερέων, Ιεραρχών, των ιερών εικόνων, των καντηλιών κλπ., όσο πολλές και εάν είναι, δεν δημιουργούν ένταση, αλλά ανακούφιση. Ας υπάρχουν και αυτές δίπλα στις άλλες και ας είναι πολλές, για να ασχολείται με αυτές περισσότερο ο χρήστης των σόσιαλ παρά με τις άλλες.

Ανώνυμος είπε...


Λιτότης και απλότης. (Γερβ.Παρασκευοπούλου)

''Ου γαρ χρυσοχοείον ουδέ αργυροκοπείον η Εκκλησία '' (Ιωαν. Χρυσόστομος )

''.... Είναι δυνατόν αληθώς ,ο κατάστικτος και κύπτων υπό το βάρος των πολυτίμων λίθων λειτουργός του Υψίστου να εκπροσωπεί το πνεύμα της ''κένωσης''που ηθέλησεν αυτός ο Θεός ;

Ή θα ακούει το ''Ουκ οίδατε ποίου πνευματος εστέ...'';

Αυτός εξέλεξεν ,του κεκαλυμμένου μυστηρίου της ενανθρωπίσεώς του ,το πλαίσιον,λιτόν,απλούν,απέριττον , εκ των ακροτόμων λίθων του σπηλαίου και των αχύρων του σταύλου...

Η ΔΟΞΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΚΑΛΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΘΑΜΒΟΥΤΑΙ,ΝΟΘΕΥΕΤΑΙ ,ΚΑΙ ΣΥΧΝΑ ΑΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ,όταν με τας εξωτερικάς λάμψεις προκαλείται κοσμικός θαυμασμός.

Πάσα η δόξα της θυγατρός του βασιλέως άνωθεν , λέγει το Πνεύμα του Θεού,''