Τρίτη 16 Απριλίου 2024

Νέο βιβλίο: «Παπᾶς καί Δεσπότης» - Ἀρχιμ. Βασιλείου Μπακογιάννη

Νέο βιβλίο:  «Παπᾶς καί Δεσπότης»

 Ἀρχιμ. Βασιλείου Μπακογιάννη

Ἐκδόσεις Θαβώρ. 2024, σσ.170
            
  Ἀποσπάσματα
(...) Δέν ἀρκεῖ ὁ καπετάνιος νά εἶναι καλός ἄνθρωπος, ἀλλά θά πρέπει νά ἔχει «μυαλό», γιά τό πῶς θά κυβερνήσει τό καράβι, ἰδιαίτερα γιά τό πῶς θά κινηθεῖ, ὅταν πέσει στό μάτι τοῦ κυκλῶνα (...).
 Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος: «ὁ  ποιμένας δέν  ἀρκεῖ νά ἔχει μόνο εὐλάβεια, ἀλλά καί σύνεση· νά εἶναι νηφάλιος, καί διορατικός, καί τετραπέρατος, γιατί δέν ζεῖ μόνο γιά τόν ἑαυτόν του, ἀλλά καί γιά τό λαό»   (P.G. 48:648,652). (...)
 Φαντασθεῖτε ἕναν ποιμένα, πού μέ τήν ἐπιπολαιότητά του κάθε τόσο νά ταράζει τό ποίμνιό του. Παῦλος: «Ὅποιος σᾶς ταράσσει, θά βαστάξει τό κρίμα (θά τιμωρηθεῖ), ὅποιος καί ἄν εἶναι αὐτός» ( Γαλ.  5:10).(...)
Ὁ Ἀρχιερέας    εἶναι εἰς τύπον Χριστοῦ. Ὁ Ἱερέας εἰς τύπον τῶν χεριῶν τοῦ Χριστοῦ, γιατί διεκπεραιώνει  τό ἔργο τοῦ Ἀρχιερέα. (Ἰωάννης Ζωναρᾶς. Σχόλιο στό  ΝΣΤ  Ἁγίων Ἀποστόλων).
  Ὁ Ἀρχιερέας στέκεται στό Σύνθρονο, ὡς σημεῖο ὅτι  ἐποπτεύει, παρακολουθεῖ, παρατηρεῖ  τό λαό. Καί ὁ Ἱερέας  ὡς συνεργάτης του, στέκεται στό Σύνθρονο. (Αὐτόθι).   Διάκονος στέκεται  ὄρθιος καί ἐκτός Συνθρόνου, ἄς ὑπάρχει κενή θέση στό Σύνθρονο, γιατί δέν ἔχε λάβει ἀκόμα τή χάρη τῆς Ἱερωσύνης. (Σωφρόνιος Ἱεροσολύμων P.G. 87c: 3984 κ.λ.π.)
        
        Ἀρχιερέας καλεῖται «πρεσβύτερος»· (Α΄Πέτ 5:1) ἀπό τό «πρέσβυς» πού σημαίνει γέρων, καί γέρων σημαίνει ἔμπειρος, σοφός· γιά τόν ἴδιο λόγο, καί   ὁ Ἱερέας καλεῖται «πρεσβύτερος». ( ΙΔ΄τῆς ΣΤ).
 Ὁ Ἀρχιερέας καλεῖται Ἐπίσκοπος, γιατί ἐπισκοπεῖ, ἐποπτεύει τό ποίμνιο· γιά τόν ἴδιο λόγο, καί  ὁ Ἱερέας καλεῖται Ἐπίσκοπος. (Πρ. 20:28).   
Ὁ Ἀρχιερέας ἐπιτελεῖ τά Μυστήρια καί μεσιτεύει πρός τόν Κύριο. Τό ἴδιο κάνει καί ὁ Ἱερέας. «Ὁ καταξιώσας με ἱερουργῆσαι τά ἐπουράνιά σου μυστήρια καί  μεσιτεῦσαι ὑπέρ τῶν λογικῶν σου προβάτων».
  Ἱερέας εἶναι δοῦλος τοῦ Κυρίου, δοῦλος τοῦ Κυρίου  εἶναι καί ὁ Ἀρχιερέας. Εἶναι  «σύνδουλοι». (Μτ.24: 49). Ἑπομένως,  «οὐ πολύ τό μέσον», δέν ὑπάρχει  μεγάλη διαφορά ἀνάμεσα στόν Ἱερέα καί στόν Ἀρχιερέα. «Δάσκαλος τοῦ λαοῦ εἶναι ὁ Ἀρχιερέας; Δάσκαλος εἶναι καί ὁ Ἱερέας. Φύλακας τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὁ Ἀρχιερέας; Φύλακας τῆς Ἐκκλησίας εἶναι καί ὁ Ἱερέας». (Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος. P.G. 62: 553). (...).
  Χριστός εἰκονίζεται νά εὐλογεῖ μέ τό  ἕνα χέρι, ἐνῶ οἱ Ἀρχιερεῖς εὐλογοῦν μέ τά δύο χέρια. Εἴτε εὐλογοῦν μέ τό ἕνα χέρι, εἴτε μέ τά δύο, ἡ  εὐλογία εἶναι ἴδια. (....).
 
   Κύριος: «προσέξτε μήν καταφρονήσετε κανέναν ἀπό αὐτούς τούς μικρούς» (Μτ. 18:10) ἀπ' αὐτούς πού ἐσεῖς θεωρεῖτε μικρούς, γιατί γιά τό Χριστό  κανένας δέν εἶναι μικρός. (Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος. P.G. 58:578-579)
 Πόσο μᾶλλον, ὅταν αὐτός ὁ «μικρός» εἶναι φορέας τῆς  Ἱερωσύνης τοῦ Χριστοῦ. (...).
  πρῶτος πού θά πρέπει νά δείχνει  τήν τιμή καί  τό σεβασμό πρός τόν Ἱερέα, εἶναι ὁ Ἐπίσκοπός του· ὡς συλλειτουργός του καί ὡς  συνεργάτης του στό ἔργο τοῦ Χριστοῦ (...)
Ἤμουν (πολλές φορές) παρών στήν ὀνομαστική γιορτή (12 Φεβρουαρίου), τοῦ ἀοιδίμου Μελετίου, Μητροπολίτου Νικοπόλεως. Ἀκόμα θυμᾶμαι πῶς ὑποδεχόταν τούς Ἱερεῖς:  Σηκωνόταν, τούς ἀγκάλιαζε μπροστά στόν κόσμο, τούς  χάϊδευε στό κεφάλι τους, μέ ἐγκάρδια χαρά!
Καί ὁ κόσμος ζήλευε τόν Ἱερέα, καί καμάρωνε τόν Ἐπίσκοπό του! (...).
 «Ἰδού δή τί καλόν ἤ τί τερπνόν τό κατοικεῖν ἀδελφούς ἐπί τό αὐτό;». ( Ψλμ. 132:1). Ἄν αὐτό δέν ἐπιτυγχάνεται στό Ἱερατεῖο, ποῦ ἀλλοῦ θά  ἐπιτευχθεῖ;
    «Ἀγαπᾶτε γιά νά σᾶς ἀγαπᾶνε», ἦταν τό σύνθημα τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Ἐπισκόπου Πενταπόλεως. (Ἀπό τίς σελίδες 49-50, 77, 95).
 
Τηλέφωνα:
Τηλέφωνα: 26410. 25 787 & 6978 580 182
 

4 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Καλον είναι ο π. Βασίλειος να βγάλει στην άκρη καμιά ογδονταριά,να στείλουμε στους δεσποταδες οι οποίοι εν πολλοίς είναι πάπες...

Ανώνυμος είπε...

Τα αποσπάσματα είναι πολύ ενδιαφέροντα. Θα το διαβάσω μου κέντρισε το ενδιαφέρον

Ανώνυμος είπε...

Ο συγγραφέας, γνωστός σε όλους μας, από προηγούμενα επιτυχημένα βιβλία του εγγυάται ότι και αυτό το βιβλίο έχει πολλά να μας προσφέρει. Γι αυτό πρέπει όλοι να το αγοράσουμε και να το διαβάσουμε.

Ανώνυμος είπε...


MOY AΡΕΣΕ¨ Ὁ Ἱερέας εἶναι δοῦλος τοῦ Κυρίου, δοῦλος τοῦ Κυρίου εἶναι καί ὁ Ἀρχιερέας. Εἶναι «σύνδουλοι» (Μτ.24: 49).