Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2014

Ἡ εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου.

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις
  
 Ἡ εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου.  

Ἐν πανηγυρικῇ ἀτμοσφαίρᾳ καί μετά τῆς δεούσης ἐκκλησιαστικῆς τάξεως, ἐτελέσθη τό Σάββατον, 18ην Ὀκτωβρίου, ἡ χειροτονία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου,  κατά τήν Πατριαρχικήν καί πολυαρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου, συνιερουργούντων Αὐτῷ τῶν Ἱεραρχῶν Μιλήτου κ. Ἀποστόλου, Μπάτσκας κ. Εἰρηναίου, ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Σερβίας, Ἱεραπύτνης κ. Σητείας κ. Εὐγενίου, Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου κ. Δαμασκηνοῦ, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Καμερούν κ. Γρηγορίου καί Νειλουπόλεως κ. Γενναδίου, ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, καί Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται  Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέας, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Κρούσεβατς κ. Δαυΐδ καί Ἔγγρας κ. Ἱερώνυμος, ἐκ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ἡ Εὐγεν. κ. Παρασκευή Χαριτίδου, Πρόξενος ἐν Ἀδριανουπόλει, ὁ Ἐντιμ. Zoran Marković, Γεν. Πρόξενος τῆς Σερβίας ἐνταῦθα, ὁ Ἐντιμ. κ. Γρηγόριος Σταμούλης, Δήμαρχος Μεγαρέων, πολυάριθμοι Κληρικοί Μοναχοί, Μοναχαί καί λοιποί προσκυνηταί ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Μεγάρων καί Σαλαμῖνος καί ἀλλαχόθεν, Ἄρχοντες ὀφφικιάλιοι, πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐξ Ἑλλάδος καί ἡ Εὐγεν. κ. Παρασκευή Στεργίου, μήτηρ τοῦ νέου Ἀρχιερέως, μετά τῶν οἰκογενῶν καί συγγενῶν αὐτοῦ.  

Ἀμέσως πρό τῆς τελέσεως τῆς χειροτονίας ἡ Α. Θ. Παναγιότης προσεφώνησε καταλλήλως τόν Θεοφιλ. Ἐψηφισμένον.
Εἰς τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ νεοχειροτονηθείς Ἀρχιερεύς ἀνελθών εἰς τόν Θρόνον, ἐτέλεσε τήν Ἀπόλυσιν καί διένειμεν εἰς τό ἐκκλησίασμα τό ἀντίδωρον δεχθείς τάς εὐχάς καί τά συγχαρητήρια τῶν οἰκείων καί συγγενῶν αὐτοῦ, ὡς καί τοῦ  πολυαρίθμου ἐκκλησιάσματος.
Ἐν συνεχείᾳ, ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου καθ̉ ἥν ὡμίλησεν ὁ νέος Ἱεράρχης τοῦ Πανσέπτου Θρόνου, ἐκφράσας τήν βαθεῖαν εὐγνωμοσύνην αὐτοῦ  πρός τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τόν Πατριάρχην, καί τά μέλη τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου διά τήν ἀνάδειξιν αὐτοῦ εἰς τό Ἀρχιερατικόν ἀξίωμα, ἀλλά καί διά τήν ἀνάθεσιν αὐτῷ τῆς εὐθυνοφόρου θέσεως τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐν Ἀθήναις, καθώς καί τήν ἐς ἀεί πιστότητα καί ἀνάλωσιν αὐτοῦ εἰς τήν ὑπηρεσίαν τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας.
Ὡμίλησεν ἐπίσης διά βραχέων ὁ Πατριάρχης εὐλογήσας καί συγχαρείς τούς συμπατριώτας τοῦ νεοχειροτονηθέντος καί ἀναφερθείς εἰς τούς ἱστορικούς δεσμούς Μεγάρων καί Κωνσταντινουπόλεως.
Ἐν τέλει παρετέθη ὑπό τοῦ νέου Μητροπολίτου ἐπίσημον γεῦμα ἐν τῷ ἐν Φλωρίοις ἑστιατορίῳ Uludağ, τό ὁποῖον ηὐλόγησεν ἡ Α. Θ. Παναγιότης.   
* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κίτρους κ. Γεώργιον.
Τόν Ἐλλογ. κ. Νικόλαον Φίλιππαν, Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Πειραιῶς.  

Φωτογραφίες: Νικός Μαγγίνας, Νίκος Παπαχρήστου, Amen.gr

5 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Εκτός από τον Διδυμοτείχου Δαμασκηνού δεν διάβασα άλλον από την Εκκλησία της Ελλάδας. Διάβασα για συμμετοχή πληθώρας Μητροπολιτών από πολλά κράτη. Οι Ιεράρχες που όπου χαρά είναι πάντα μπροστά γιατί απουσίασαν;

Ανώνυμος είπε...

Άξιος να είναι ο νέος Μητροπολίτης του Θρόνου της Κωνσταντινούπολης. Είναι σπουδαία προσωπικότητα.
Η απουσία της Ελλαδικής Εκκλησίας μου λέει πολλά.
Μας μιλάνε για αγάπη και συγχωρητικότητα Αυτοί όμως το κρατούν αμανάτι με την μη παρουσία δείχνουν μνησικακία.
Ότι και να πω θα πάνε τα λόγια μου χαμένα.

Ανώνυμος είπε...

Η απουσία του Περγάμου Ιωάννου Ζηζιούλα, προκατόχου στη θέση του Διευθυντού του Πατριαρχικού Γραφείου εν Αθήναις τι σημαίνει;

Νικόλαος Μεσσαλάς είπε...

Εὔχομαι ὁλόψυχα στόν σεβ. Μητροπολίτη Ἀνδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιο νά ζήσει καί ὁ Πανάγαθος Θεός νά τόν καταστήσει ἄξιο καί ἄμεμπτο ἐπίσκοπο τοῦ Πατριαρχείου μας καί νά ὀρθοτομεῖ πάντοτε τόν λόγον τῆς ἀληθείας.
Τόν σεβασμιώτατον τόν συναντήσαμε στό μοναστήρι του γιά πρώτη φορά τόν περασμένο Ἰούλιο (πηγαίνοντας γιά τό Μακρινό) καί μᾶς ἔδωσε ἄριστες ἐντυπώσεις μέ τήν σύνεσή του, τό ταπεινό του φρόνημα καί τίς γνώσεις του. Ἄξιος!
Μέ πολύ σεβασμό καί ἀγάπη Χριστοῦ
π. Νικόλαος

Ανώνυμος είπε...

Έχασε η Εκκλησία της Ελλάδος ένα από τους δραστήριος και δυναμικούς της κληρικούς. Οι Αρχιερείς πρέπει να καταλάβουν ότι πλέον υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια. Έτσι το Φανάρι έχει την δυνατότητα να διαλέξει τους άριστους για δικούς του.